Odšteta

Te hijan lje žrtva zločina sebepi i čast, šaj te ovel tut pravo te dobine odšteta odola štetače koja hine čerdi. Isi trin vrste kompezacije e žrtvendže: odšteta ando osigurnje, odšteta hem odšteta ando krivično delo.

Man med dator på bord

Odšteta ando osiguranje

Šaj te dobine odšteta ando razna osiguranja. Šaj te ovel privatno osiguranje, sar ko primer čhereso osiguranje, lično osiguranje ja osiguranje sebepi dijekh nezgoda. Šaj te ovel hem osiguranje andi ti buti, to sindikati ja ti škola.

Valjani te prijavine i šteta ko toklo ja teklje osiguranja so posig ando dive ked o zločin ulo.

Odšteta

Sar jekh opšte pravilo, o zločinco valjani te nadoknadini če i šteta koja andža če pe krivično postupkoja. Odija odluka obično anela o sudo, ked o zločinco dobini pi presuda tegani hem odlučini pe savi odšteta tuče valjani te platini.

En person med en mobiltelefon i sin hand.

Isi tut lji pučiba andi odšteta?

O Brottsoffermyndigheten isilje jekh telefonsko linija tuče kova isi tut pučiba andi odšteta sebepi dijekh zločin.

Brottsoffermyndigheten

O Brottsoffermyndigheten rešini o zahtevija e odštetendže ando krivično delo. Kontaktirin o nadležno organi te isi tut pučiba andi odšteta sebepi dijekh zločin.