Terrorismirikos toisessa maassa

Jos olet joutunut rikoksen uhriksi toisessa maassa, saatat tarvita apua saadaksesi tietoa kielellä, jota ymmärrät, päästäksesi kotiin tai saadaksesi yhteyden viranomaisiin ja tukijärjestöihin siellä, missä rikos tapahtui. Monet tahot voivat tarjota käytännön apua ja tukea tässä tilanteessa.

Ennen kuin matkustat

Kun matkustat Ruotsin ulkopuolelle, sinulla on vastuu hankkia tietoa kohdemaan uhista ja riskeistä. Ruotsin ulkoasiainministeriön verkkosivustolla osoitteessa swedenabroad.se on tietoa turvallisuustilanteesta ja mahdollisista terrorismiuhista kussakin maassa otsikon ”Terrorism” alla.

Sivustolla on myös yleinen sivu, jonka otsikkona on ”Terrorism och hot utomlands”. Sivustolla krisinformation.se on myös tietoa siitä, mitkä valmistelut ovat tärkeitä ennen ulkomaille matkustamista. Ulkoasiainministeriö on myös kehittänyt ”Resklar”-sovelluksen, josta saa sijaintipalvelujen ja push-ilmoitusten kautta tietoa omasta olinpaikasta.

Osa henkilön omaa, ennakoimattomia tapahtumia koskevaa vastuuta matkustamisen yhteydessä on vakuutus. On hyvä tietää, mitä vakuutus kattaa. Kaikkiin kotivakuutuksiin kuuluu matkavakuutus, joka on voimassa 45 päivää. Olosuhteista riippuen sinun saattaa tarvita lisätä kotivakuutuksesi matkavakuutus tai ostaa erillinen vakuutus matkaasi varten. Kuluttajien vakuutustoimisto antaa puolueetonta neuvontaa vakuutusasioissa.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti on tilattavissa Vakuutuskassan verkkosivustolta ja se on tärkeä, jotta voit saada terveydenhoitoa EU-maissa.

Svensklistan

Jos olet aikeissa matkustaa toiseen maahan tai oleskelet toisessa maassa, voit tehdä matkustusilmoituksen niin kutsuttuun svensklistan-järjestelmään verkkosivustolla swedenabroad.se. Se tarkoittaa sitä, että jätät yhteystietosi ulkomaille matkustaessasi, jotta ulkoasiainministeriö tai Ruotsin suurlähetystö voivat saada sinuun yhteyttä.

Rikosilmoitus poliisille

Jos olet ulkomailla ollessasi joutunut tapahtumaan, jota käsitellään terrorismirikoksena, sinun tulee tehdä rikosilmoitus paikalliselle poliisille. Tämä on tärkeää, jotta viranomaiset voivat osoittaa, että olet ollut paikalla.

Soita kiireellisissä hätätapauksissa kaikille EU-maille yhteiseen hätänumeroon 112. EU:n ulkopuolella käytettävät hätänumerot ovat ulkoasiainministeriön verkkosivustolla osoitteessa swedenabroad.se

Jos rikos tapahtui EU-maassa, voit tehdä rikosilmoituksen Ruotsissa jälkikäteen. Sen jälkeen Ruotsin poliisi toimittaa rikosilmoituksesi sen maan poliisille, jossa rikos tapahtui.

EU-maassa tapahtuneista rikoksista tulee voida tehdä rikosilmoitus kielellä, jota rikoksen uhri ymmärtää. Jos se ei ole mahdollista, tulee voida tarjota kieleen liittyvää tukea, esimerkiksi tulkkausapua. Jos tarvitset kieleen liittyvää tukea rikosilmoituksen tekemiseen, sinulla on myös oikeus saada maksutta käännös kirjallisesta rikosilmoituksesta.

Käytännön apua

Jos olet joutunut ulkomailla ollessasi tapahtumaan, jota käsitellään terrorismirikoksena ja tarvitset apua sairaanhoidossa, kotimatkan kanssa ja muissa käytännön ongelmissa, sinun on ensin tehtävä vahinkoilmoitus vakuutusyhtiöllesi. Voit myös ottaa yhteyttä hätäpäivystyksiin, joiden kanssa vakuutusyhtiöillä on yhteistyötä, ja jotka ovat auki ympärivuorokautisesti. Vakuutusyhtiöillä on kokemusta ulkomailla tapahtuneiden vaaratilanteiden käsittelemisestä ja he voivat auttaa sinua saamaan kriisitukea. Jos et tiedä, minkä hätäpäivystyksen kanssa omalla vakuutusyhtiölläsi on yhteistyötä, voit ottaa yhteyttä siihen vakuutusyhtiöön, jonka kanssa olet tehnyt koti- tai matkavakuutuksen. Vakuutuksesi ehdot määrittävät, millaista apua voit saada hoidon, kuljetuksen ja tuen kanssa. Ehdot määrittävät myös sen, paljonko korvausta voit saada.

Jos sinulla ei ole omaa kotivakuutusta, saatat kuulua samassa taloudessa asuvan henkilön kotivakuutuksen piiriin.

Eurooppalaisen sairaanhoitokortin avulla voit saada terveydenhoitoa EU-maissa. 

Tukea toisessa maassa tapahtuneen terrorismirikoksen johdosta

Euroopan unionin alueella

EU:ssa terrorismin uhrin tulee saada tietoa oikeuksistaan, tuesta ja korvauksesta siinä jäsenmaassa, jossa rikos tapahtui ja myös siinä jäsenmaassa, jossa hän asuu.

Monet Euroopan maat ovat varanneet puhelinnumeron 116 006 järjestöille, jotka tarjoavat tukea rikosten uhreille. Käytössä on muitakin koko EU:lle yhteisiä puhelinnumeroita kriisissä olevien ihmisten tueksi.

Rikosten uhrit, silminnäkijät ja omaiset, jotka ovat toisessa maassa ja tarvitsevat humaania apua, voivat soittaa Rikosuhripäivystyksen numeroon +46 8 644 86 48.

Victim Support Europe on rikosuhrijärjestö, joka voi välittää tukea sekä maassa, jossa terrorismirikos tapahtui että Ruotsissa. Järjestön tavoitteena on antaa rikosten uhreille tietoa ja tukea uhrin asuinpaikasta ja rikoksen tapahtumapaikasta riippumatta. Victim Support Europe -järjestöllä on englanninkielinen verkkosivusto siitä, mitä on tärkeä pitää mielessä akuutissa vaiheessa terrori-iskun tapahduttua. Siellä on tietoa tahoista, jotka voivat auttaa rikosten uhreja useissa maissa.

Ulkomailla terrorismirikoksen uhreiksi joutuneet ja heidän omaisensa voivat ottaa myös yhteyttä Ruotsin kirkkoon ulkomailla. Kirkon työntekijöillä on kokemusta hätätilanteisiin joutuneiden ihmisten kohtaamisesta ja he tarjoavat keskusteluapua.

Myös uskonnolliset yhteisöt maassa, jossa rikos on tapahtunut, voivat saattaa yhteen ja kohdata surevia ja kriisissä olevia ihmisiä. Myndigheten för stöd till trossamfund i Sverige -viranomaisella on verkkosivusto, joka sisältää tietoa kriisivalmiudesta.

Jos asut Ruotsissa ja olet joutunut terrori-iskun uhriksi toisessa maassa, sinulla on oikeus hoitoon ja tukeen palatessasi Ruotsiin. Hoitopalveluja ja tukea tarjoavien tahojen yhteystiedot on lueteltu kohdassa ”Tukea ja apua”.

Suurlähetystöt ja konsulaatit

Ruotsin ulkoasiainministeriö ja Ruotsin suurlähetystöt voivat antaa neuvoja ja apua ulkomailla rikoksen uhreiksi joutuneille. Ruotsilla on edustustoja useissa maissa ympäri maailman.

Ruotsin suurlähetystö tai konsulaatti maassa, jossa rikos tapahtui, voi auttaa uhreja saamaan yhteyden viranomaisiin ja omaisiin. Ulkoasiainministeriön Resklar-sovellus antaa alueeseen mukautettua tietoa siitä, mitä apua on saatavilla vaaratilanteissa.

Ketkä voivat saada apua?

Ruotsin kansalaiset, pakolaiset ja Ruotsissa asuvat kansalaisuudettomat henkilöt voivat saada apua Ruotsin suurlähetystöiltä tai konsulaateilta siinä maassa, jossa he ovat joutuneet rikoksen uhreiksi. Joissakin tapauksissa myös Ruotsissa asuvat ulkomaan kansalaiset voivat saada apua. Sama pätee Ruotsin kansalaisiin, jotka eivät asu Ruotsissa.

Löydät Ruotsin suurlähetystöt ja konsulaatit Sweden Abroad -sivustolta ja Resklar-sovelluksesta.  Ulkoasiainministeriön päivystyspuhelin palvelee 24 tuntia vuorokaudessa ja siihen voi soittaa hätätilanteissa ulkomailta numeroon +46 (0)8 405 50 05. Jos maassa, jossa olet, ei ole Ruotsin suurlähetystöä tai konsulaattia, voit ottaa yhteyttä muiden EU-maiden suurlähetystöihin tai konsulaatteihin.

Rahallinen konsuliapu

Voit hakea rahallista konsuliapua, jos olet joutunut hätätilanteeseen tai muunlaisiin vaikeuksiin ulkomailla. Rahallista apua voidaan antaa selvityksistä aiheutuneista kuluista, todisteista, oikeudellisesta avustajasta ja tulkista rikoksen välittömässä yhteydessä, jos henkilöllä ei ole mahdollisuus kustantaa näitä itse. Tämä pätee Ruotsissa asuviin Ruotsin kansalaisiin, mutta myös Ruotsissa asuviin pakolaisiin tai kansalaisuudettomiin henkilöihin. Erityistapauksissa myös muut Ruotsissa asuvat ulkomaan kansalaiset tai ulkomailla asuvat Ruotsin kansalaiset voivat saada apua.

 

Korvaus toisessa maassa tapahtuneen terrorismirikoksen johdosta

Jos asuit Ruotsissa joutuessasi terrorismirikoksen uhriksi, sinulla voi olla oikeus Ruotsin valtion maksamaan rikosvahinkokorvaukseen, vaikka rikos olisi tapahtunut toisessa maassa EU:n sisällä tai ulkopuolella.

Monilla mailla sekä EU:ssa että sen ulkopuolella on erityinen lainsäädäntö terrorismin uhrien korvausten osalta. EU:ssa on erityiset säännöt valtion maksamalle korvaukselle henkilöille, jotka ovat joutuneet rikoksen uhreiksi EU-maassa. Jos rikos on tapahtunut EU:n ulkopuolisessa maassa, voit ottaa yhteyttä Ruotsin suurlähetystöön kyseisessä maassa saadaksesi tietoa korvauksesta.

Tietoa vahingonkorvauksen ja valtion maksaman korvauksen hakemisesta EU-maissa on Euroopan oikeusportaalissa. Verkkosivusto on saatavilla englanniksi, ruotsiksi ja monilla muilla kielillä.

Vahingonkorvaus toisessa maassa tapahtuneen rikoksen johdosta

Jos rikoksentekijä saa syytteen rikoksesta, voidaan mahdollisesti hakea vahingonkorvausta vahingoista, joita rikos on aiheuttanut. On hyvä vaatia korvausta rikoksentekijältä aikaisessa vaiheessa oikeudenkäyntimenettelyn aikana. Sen voi tehdä ennen oikeudenkäyntiä tai oikeudenkäynnin aikana, mutta asiaa koskevat säännöt vaihtelevat eri maiden välillä.

Vakuutuskorvaus toisessa maassa tapahtuneen rikoksen johdosta

Matkavakuutus tai kotivakuutukseen sisältyvä matkavakuutus voivat korvata toisessa maassa tapahtuneet vahingot ja sairaudet. Ota yhteyttä vakuutusyhtiöösi selvittääksesi, miten sinun kohdallasi toimitaan.

Valtion maksama korvaus toisessa maassa tapahtuneen rikoksen johdosta

EU:ssa tapahtuneiden terrorismirikosten uhreilla on oikeus saada tietoa siitä, miten voidaan hakea korvausta maassa, jossa isku on tapahtunut. Jos asut EU-maassa ja olet joutunut terrorismirikoksen uhriksi EU:n alueella, sinulla voi olla oikeus saada valtion maksamaa korvausta maassa, jossa rikos tapahtui. Rikosuhriviranomainen voi pyynnöstä auttaa tekemään hakemuksen eurooppalaisesta rikosvahinkokorvauksesta. Koska hakuajat voivat vaihdella maiden välillä, on suositeltavaa, että hakemus tehdään mahdollisimman nopeasti rikoksen tapahduttua.

Jos haluat apua Rikosuhriviranomaiselta valtion maksaman korvauksen hakemisessa toisessa EU-maassa, soita Rikosuhriviranomaisen palvelupuhelimeen 090-70 82 00. Jos soitat ulkomailta, numero on +46 90 70 82 00.

Muistilista

  • Tee rikosilmoitus poliisille.

  • Tee vahinkoilmoitus vakuutusyhtiöillesi tai ota yhteyttä vakuutusyhtiön hätäpäivystysnumeroon.

  • Ota yhteyttä ruotsin suurlähetystöön tai konsulaattiin maassa, jossa rikos tapahtui.

  • Henkilö, joka tarvitsee tukea maassa, jossa rikos tapahtui, voi ottaa yhteyttä rikoksen uhrien tukijärjestöön, Ruotsin kirkkoon ulkomailla tai hakea tietoa jäljempänä luetelluilta verkkosivustoilta.

Tietoa terrorismin uhreille annettavasta tuesta ja heidän oikeuksistaan