Krivično djelo terorizma

Ovdje ćete naći osnovne informacije koje se odnose na situaciju nakon počinjenog krivičnog djela terorizma ili djela koje se tretira kao djelo terorizma. Ovaj tekst sadrži informacije o pravima, podršci i pomoći, mogućnostima za ostvarivanje naknade i kontakt podacima aktera koji mogu pružiti informacije.

Informacije se odnose na krivična djela počinjena kako u Švedskoj tako i u inostranstvu. Ovdje će naći informacije i oni koji su pogođeni krivičnim djelom terorizma. Tu je i odjeljak sa informacijama korisnim onima koji sretnu pogođene.

Informacije

Državna uprava za društvenu zaštitu i spašavanje, MSB, i policija, odgovorne su za informisanje javnosti u slučaju ozbiljnih događaja. Potvrđene informacije o situaciji možete dobiti od MSB-a na web portalu krisinformation.se i na web portalu policije.

Aplikacija Sos Alarm 112 pruža brze, relevantne i pouzdane informacije o hitnim događajima u vašoj blizini.

Možete pozvati nacionalni informativni broj 113 13 kako biste dobili i pružili informacije o aktualnom događaju.

Švedski Radio (Sveriges Radio) prenosi važne informacije u kriznim situacijama. Slušajte vašu lokalnu P4 stanicu radi detaljnijeg informisanja o aktualnom događaju. 

Kada dođete do nekih drugih informacija, trebali biste uvijek kritički pristupiti njihovom izvoru i zapitati se ko ih plasira. 

Ukoliko je krivično djelo počinjeno u nekoj drugoj zemlji, a ne Švedskoj, više informacija o tome možete naći pod naslovom „Krivična djela terorizma u drugoj državi“.

Možete također posjetiti i web portal Ministarstva vanjskih poslova (Utrikesdepartementet) radi detaljnijeg informisanja.