Terrorismin uhreja kohtaaville

Terrorismirikoksen tapahtuessa sekä ammattimaisilla toimijoilla että uhrin läheisillä kuten ystävillä ja perheenjäsenillä on tärkeä tehtävä. Täällä on tietoa humaanista ja psykososiaalisesta tuesta, jota sekä ammattimaiset toimijat että muut kuin ammattimaiset toimijat voivat antaa uhreille terrorismirikoksen yhteydessä.

Terrori-iskua tai sen jälkimaininkeja todistaneet saattavat saada vakavia oireita. Se, miten vaaratilanteessa kuten terrorismirikoksessa ollutta kohdellaan, vaikuttaa uhrien mahdollisuuksiin käsitellä kokemuksiaan. Uhreja kohtaavat henkilöt voivat antaa tietoa ja auttaa käytännön asioissa. He voivat välittää myötätunnon, turvallisuuden ja toivon tunteita. Pitkällä aikavälillä uhreja kohtaavat henkilöt voivat auttaa vahvistamaan uhrien itseluottamusta ja luottamusta yhteiskuntaa kohtaan. Siksi on hyvä tietää, mikä on perustavanlaatuista humaanista tukea ihmisille, jotka ovat kokeneet vaaratilanteen.

Läheiset ja omaiset, sairaanhoitohenkilöstö ja muut terrorismin uhreja yhteiskunnassa kohtaavat voivat joutua itsekin epäsuoraan uhreiksi esimerkiksi sen kautta, mitä he näkevät ja kuulevat terrori-iskusta.

Ajantasaista ja varmaa tietoa

Terrori-iskun jälkeen saattaa kestää jonkin aikaa ennen kuin tapahtuneesta on saatavilla varmaa ja vahvistettua tietoa. Siinä tilanteessa, jolloin tietoa ei ole vielä erityisen paljon saatavilla, alkaa usein kiertää erilaisia huhuja. Se lisää riskiä virheellisen tiedon levittämiselle. Uhrin omaiset tai uhrin kohtaavat henkilöt tarvitsevat ajantasaista ja varmaa tietoa. Ole aina lähdekriittinen, kun haet ja omaksut tietoa ja varmista, että tiedot, jotka sinulla on ja joita levität, ovat peräisin luotettavista lähteistä. Kyseiset tiedot saat poliisin verkkosivustolta tai MSB:n verkkosivustolta osoitteesta krisinformation.se. Myös kansallinen tiedotusnumero 113 13 on hyvä tietolähde suuronnettomuuksien ja kriisien yhteydessä. Myös 1177 Vårdguidenin verkkosivusto voi tarjota tärkeää tietoa terrorismirikoksen jälkeen.

Akuutissa vaiheessa

Jos kohtaat uhrin akuutissa vaiheessa, mieti ennen kaikkea perustarpeita kuten turvaa, hoivaa, lämpöä, ruokaa ja juomaa. Pyri saamaan yleiskuva tilanteesta ja selvittämään turvallisuuteen liittyvät seikat. Älä jätä äskettäin vaaratilanteessa ollutta henkilöä yksin. Tukea on mahdollisuuksien mukaan annettava rauhallisessa ja syrjäisessä paikassa.

On tärkeää, että olet rauhallinen kohdatessasi henkilön, joka on ollut vaaratilanteessa. Vältä puhumasta tapahtuneesta varhaisessa vaiheessa, vaan annan uhrin itse kertoa oma-aloitteisesti halutessaan.

Kuuntele aktiivisesti ja tarkkaan, mitä uhri haluaa kertoa. On tärkeää suhtautua rikoksen uhrin kertomukseen vakavasti, jotta tämä kokee tulleensa ymmärretyksi.

Voit käyttää tukena perustavanlaatuisen psykologisen ja sosiaalisen kriisiauttamisen periaatteita, joita ovat:

  • edistää turvaa ja turvallisuuden tunnetta
  • edistää rauhallisuutta
  • edistää yhteenkuuluvuutta
  • edistää itseluottamusta ja luottamusta yhteiskunnan kykyyn
  • edistää toivon tunnetta.

Voimattomuuden tunne saattaa lieventyä, jos uhri saa asianmukaista ja selkeää tietoa viranomaisilta. Kerro rehellisesti, mitä tiedät ja mitä et tiedä. Se, että tukea antava kertoo, mitä hän ei tiedä on myös tietoa, mutta pyri mahdollisuuksien mukaan vastaamaan uhrin esittämiin kysymyksiin. Akuutissa vaiheessa uhrin saattaa olla vaikea omaksua tietoa. Anna mahdollisuuksien mukaan tietoa eri tilanteissa ja eri muodoissa, esimerkiksi sekä suullisesti että kirjallisesti.

On tärkeää tehdä yksilöllinen tarvearviointi, jotta voidaan arvioida yksilön erityistarpeet ja haavoittuvuus, jotta tuki voidaan räätälöidä sen mukaisesti.

Uhrin kohtaaminen

Voit auttaa uhria ottamalla yhteyttä esimerkiksi viranomaisiin tai vakuutusyhtiöön. Hyvä keino auttaa voi olla myös auttaa uhria käsittelemään yhteydenpitoa tiedotusvälineisiin ja seuraamaan median raportointia. Voit myös auttaa vain olemalla läsnä ja kuuntelemalla. Punaisella Ristillä on neuvoja koskien sitä, miten voit lähiomaisena tai ystävänä auttaa muita kriisissä.

Se humaani apu, jota muut kuin ammattiauttajat voivat antaa, on tärkeää, mutta se ei korvaa ammattilaisilta saatua tukea. Voit auttaa uhria ottamaan yhteyttä esimerkiksi terveydenhuoltoon, kriisitukikeskukseen tai sosiaalipalveluun, jolla on viime kädessä päävastuu rikoksen uhreista. Voit lukea lisää otsikon ”Tukea ja apua” alta.

Erilaiset tarpeet

Terrorismin uhrit voivat kokea olevansa erityisen haavoittuvaisia, koska he joutuvat usein sattumanvaraisesti yhteiskuntaan kohdistuvan iskun uhreiksi. Siksi heidän saattaa olla vaikea ymmärtää ja hyväksyä, että juuri he ovat joutuneet uhreiksi.

Pidä mielessä, että jotkut terrori-iskusta pelastuneet tai iskun kokeneet eivät halua tulla kutsutuiksi uhreiksi, koska he eivät koe olevansa uhreja vaan selviytyjiä.

On tärkeää kunnioittaa sitä, että ihmiset reagoivat eri tavoilla ja heillä on erilaiset tarpeet ja kokemukset. Ole hienotunteinen, jotta voit antaa tukea uhrin edellytysten perusteella kunnioittaen henkilön kulttuurisia, sosiaalisia, uskonnollisia ja muita arvoja.

Monet vaaratilanteessa olevat kokevat akuuttia tarvetta puhua, mutta se ei päde jokaiseen. Uhrille on hyvä tietää, että tapahtuneesta puhumisella on usein hyviä seurauksia ja että monet saattavat tarvita tilanteessa apua. Kunnioita sitä, jos tukea saava ei voi tai halua puhua, mutta kerro, että sinä tai joku muu olette saatavilla myös myöhemmin ja että uhri voi saada tukea silloin, kun se hänelle sopii.

Aikuiset lapsen lähipiirissä

Vanhemmilla ja muilla lapsen lähipiiriin kuuluvilla aikuisilla on tärkeä tehtävä rauhoittaa lasta ja yrittää saada lapsi tuntemaan olonsa mahdollisimman turvalliseksi. On myös tärkeää pyrkiä vastaamaan lapsen kysymyksiin parhaan kykynsä mukaan ja auttaa lasta käsittelemään tunteitaan. Kerro rehellisesti ja selkeästi mitä tiedät, mutta mukauta tiedot lapsen kehitystason mukaan.

Terrori-iskun kokeneiden lasten on saatava tietää, että he saattavat voida huonosti, vaikka he eivät olisi loukkaantuneet ja että arki saattaa olla tapahtuman johdosta erilaista jonkin aikaa.

Esite ” Till barn som varit med om en otäck händelse” voi olla hyvä lukea yhdessä lasten kanssa. Sen on laatinut Tukholman alueen alueellinen kriisi- ja katastrofipsykologian tietokeskus.

Kysymyksiä, joihin aikuisen on hyvä varautua vastaamaan ovat esimerkiksi: Mitä tapahtui? Missä äitini (isäni, sisarukseni jne.) on/ovat? Onko joku kuollut? Miksi se tapahtui? Mitä tapahtuman jälkeen on odotettavissa? Voiko tapahtuma uusiutua?

Yksi neuvo aikuisille, joilla on tapahtuman kokeneita tai tapahtumaan reagoivia lapsia tai jotka kohtaavat sellaisia, on pyrkiä mahdollisimman nopeasti palaamaan arkirutiineihin ja viettää aikaa ja tehdä mukavia asioita lasten kanssa.

Vinkkejä siitä, miten aikuiset voivat keskustella lasten kanssa vaikeista tapahtumista on alla olevien linkkien takana:

Lapsilla on oikeuksia muun muassa turvallisuuteen liittyen. Lapsioikeusmies on viranomainen, joka työskentelee lasten ja nuorten oikeuksien parissa ja voi vastata kysymyksiin siitä.

Tukea uhreja auttavalle

Vaaratilanteessa olleen henkilön auttaminen voi vaikuttaa myös omiin tunteisiisi. Voi olla tärkeää, että saat mahdollisuuden pohtia omia reaktioitasi akuutissa kriisissä olevan ihmisen kohtaamisessa sekä itsesi vuoksi että voidaksesi kohdata uhrin oikein. Älä epäröi hakea apua ja tukea keskustellaksesi kokemuksistasi. Jos kohtaat uhreja työssäsi, sinun tulee kääntyä ensisijaisesti työnantajasi puoleen. Voit myös kääntyä terveydenhuollon puoleen saadaksesi kriisitukea. Saat yhteyttä terveydenhuoltopalvelujen tarjoajaan soittamalla numeroon 1177 tai 1177 Vårdguidenin verkkosivuston kautta.

Saatat tarvita tukea esimerkiksi seuraavista syistä:

  • joku uhreista on omaisesi, ystäväsi tai kollegasi
  • miten kauan olet tukenut kriisissä olevaa henkilöä
  • tapahtuma on saanut paljon huomiota mediassa
  • olet nähnyt tai kuullut jotakin, mitä on vaikea unohtaa
  • aikaisemmat kokemukset ja nykyinen elämäntilanne.

EU:n asiantuntijakeskus terrorismin uhreille

Euroopan komissiolla on asiantuntijakeskus terrorismin uhreille. Se tarjoaa viranomaisille ja järjestöille tietoa tuesta ja oikeuksista eri maissa.