W trakcie zdarzenia

Jeśli jesteś na miejscu, w którym dochodzi lub właśnie doszło do przestępstwa, powinieneś jak najszybciej opuścić to miejsce. Jeśli wydostanie się w bezpieczny sposób jest niemożliwe, postaraj się znaleźć bezpieczne miejsce, w którym możesz się schować bez ryzyka zauważenia lub odniesienia obrażeń. Wyłącz dźwięk i wibracje w telefonie. Zostać w tym miejscu do czasu, gdy wyjście z niego będzie dla Ciebie bezpieczne. Pomóż innym wyłącznie pod warunkiem, że jest to możliwe bez narażania się na niebezpieczeństwo. Nie zbliżaj się do miejsca przestępstwa w celu nagrania go lub sfotografowania.

Zaalarmuj

Jeśli Ty sam lub inna osoba potrzebuje pomocy, zadzwoń pod numer alarmowy 112. W celu uniknięcia przeciążenia sieci nie używaj telefonu komórkowego, o ile nie jest to absolutnie niezbędne. Dzwoń wyłącznie pod warunkiem, że jest to możliwe bez narażania się na niebezpieczeństwo. Jeśli na miejscu jest już policja, personel medyczny lub inny personel służb ratunkowych, a nikt w Twoim otoczeniu nie potrzebuje natychmiastowej pomocy, nie musisz nikogo alarmować. Podczas rozmowy z centrum alarmowym postaraj się podać swoją pozycję i powiedz, co wiesz na temat zdarzenia lub sprawcy. Każda informacja na temat panującej sytuacji jest wartościowa dla personelu prowadzącego działania na miejscu. Jeśli dzwonisz przez aplikację 112, aplikacja automatycznie wysyła Twoja pozycję do SOS Alarm.

Skontaktuj się z najbliższymi

Osoby, który przebywały w miejscu zdarzenia lub w jego pobliżu, powinny skontaktować się ze swoimi najbliższymi i swoim pracodawcą w celu poinformowania ich, że są bezpieczne.

Zgłoszenie na policję

Zgłoś zdarzenie na policję tak szybko, jak jest to możliwe. Jeśli sytuacja nadal trwa, zadzwoń pod numer 112, ale w mniej nagłych wypadkach należy zadzwonić pod 114 14. Nie musisz sam ustalać, czy to, na co zostałeś narażony, jest przestępstwem; zrobi to policja. Zgłoszenie na policję jest często niezbędne w celu dochodzenia swoich praw i uzyskania ochrony. Ważne jest, aby skontaktować się z policją również w przypadku, gdy sam nie odniosłeś obrażeń, ale na przykład byłeś świadkiem jakiegoś zdarzenia w związku z przestępstwem.

Rejestrowanie katastrof w przypadku zdarzeń w Szwecji jest zadaniem policji. Jeśli chcesz uzyskać lub przekazać informacje o krewnym lub innej osobie, która mogła znajdować się na miejscu zdarzenia, zadzwoń pod numer telefonu 114 14.

Policja dysponuje odpowiednim personelem odpowiedzialnym za sprawy związane z ofiarami przestępstw oraz kwestie bezpieczeństwa osób. W celu dokonania zgłoszenia możesz poprosić osobę bliską, aby towarzyszyła i pomogła Ci w tej czynności.

W przypadku dokonywania zgłoszenia na policję musisz otrzymać informację na temat swoich praw, na przykład na temat:

 • możliwości uzyskania doradcy prawnego pokrzywdzonego, osoby wspierającej, zakazu kontaktów, tłumacza i tłumaczenia
 • możliwości uzyskania odszkodowania i odszkodowania za szkody poniesione wskutek przestępstwa
 • tego, gdzie możesz uzyskać wsparcie i pomoc
 • tego, z kim możesz się skontaktować w celu uzyskania informacji o Twojej sprawie
 • sposobu obsługi Twojego zgłoszenia
 • możliwości uzyskania zwrotu kosztów w związku z przesłuchaniem przez policję oraz podczas procesu sądowego.

Osoba kontaktowa w trakcie postępowania prawnego

Urząd Policji dysponuje specjalnie przeszkolonym śledczym, którego stanowisko określane jest mianem Family Liaison Officer, FLO. Osoba ta pełni funkcję osoby kontaktowej między policją a krewnymi osób, które zginęły w wyniku przestępstwa. Śledczy ten jest osobą kontaktową krewnych podczas całego postępowania prawnego.

Osoba wspierająca i doradca prawny pokrzywdzonego

Masz prawo do obecności osoby wspierającej podczas przesłuchania przez policję. Dzięki temu możesz poczuć się bardziej bezpiecznie i pewnie. W tym celu możesz wybrać osobę, która znasz. Możesz również zwrócić się do opieki społecznej lub organizacji zajmującej się wspieraniem ofiar przestępstw.

W przypadku poważnego przestępstwa możesz otrzymać doradcę prawnego pokrzywdzonego. Jest to prawnik, którego zadaniem jest zapewnienie przestrzegania Twoich praw podczas postępowania prawnego. Doradca prawny pokrzywdzonego ma za zadanie zapewnić Ci wsparcie i pomoc, na przykład poprzez objaśnienie postępowania prawnego, opisanie przebiegu dochodzenia oraz poinformowanie, czego oczekuje się od Ciebie jako pokrzywdzonego. Doradca prawny pokrzywdzonego może również pomóc Ci w kwestii odszkodowania. Możesz poinformować policję, jeśli życzysz sobie wyznaczenia konkretnego adwokata lub prawnika na Twojego doradcę prawnego pokrzywdzonego.

Opieka lekarska

Jeśli doznałeś obrażeń, powinieneś zgłosić się po pomoc lekarską. Ma to zastosowanie niezależnie od tego, czy obrażenia są natury fizycznej, czy psychicznej. Dobrze jest udokumentować szkody, ponieważ będzie to potrzebne do ustalenia prawa do odszkodowania.

Ważne jest, aby uzyskać wsparcie na wczesnym etapie, ale może również wystąpić konieczność wsparcia przez dłuższy czas po zdarzeniu. Nie wahaj się ubiegać się o pomoc lekarską, nawet jeśli od zdarzenia upłynął już jakiś czas. Konsekwencje poważnego zdarzenia mogą się pogłębić w przypadku zaniedbania ewentualnych potrzeb psychologicznych.

Szybkie zgłoszenie w firmie ubezpieczeniowej

Fakt udziału w zdarzeniu, które może być przestępstwem terrorystycznym, należy zgłosić swojemu ubezpieczycielowi tak szybko, jak jest to możliwe. Dzięki jak najszybszemu zgłoszeniu uzyskasz dostęp do profesjonalnego wsparcia poprzez ubezpieczenie oraz niezbędnej pomocy w sprawach związanych ze zdarzeniem. Dokonanie zgłoszenia jest ważne, ponieważ być może koszty Twojego leczenia będą mogły zostać pokryte z ubezpieczenia.

Jeśli zdarzenie miało miejsce w czasie pracy lub podczas podróży do lub z pracy, szkodę można zgłosić również do firmy ubezpieczeniowej pracodawcy lub do ubezpieczyciela Trygghetsförsäkring för arbetsskada (TFA), który jest ubezpieczycielem w ramach umów zbiorowych. Jeśli zdarzenie miało miejsce w Twoim czasie wolnym, możesz mieć prawo do odszkodowania np. z ubezpieczenia domowego – Twojego lub osoby, z którą mieszkasz. Jeśli samodzielne dokonanie zgłoszenia jest dla Ciebie trudne, możesz poprosić o pomoc osobę bliską.

Lista kontrolna

 • Dokonaj zgłoszenia na policję.

 • Udokumentuj swoje obrażenia/szkody.

 • Zachowaj dowody i pokwitowania wydatków.

 • Zgłoś swoje szkody do firmy ubezpieczeniowej.

 • Poinformuj policję, że żądasz:

  • odszkodowania
  • doradcy prawnego pokrzywdzonego.
 • Czekaj na rozwój dochodzenia.