O niniejszej informacji

Konsekwencje przestępstwa terrorystycznego dla jego ofiar mogą się pogłębiać z różnych powodów, między innymi z powodu braku informacji.

Niniejsza informacja dostępna na stronie brottsoffermyndigheten.se/terrorism została opracowana, ponieważ osoby, które zostały narażone na przestępstwo terrorystyczne oraz osoby zajmujące się poszkodowanymi w wyniku takiego przestępstwa mają prawo do jasnych informacji. Informacja ta została opracowana przez Brottsoffermyndigheten na zlecenie rządu. Podstawą opracowania jest raport z badania na temat tego, czy Szwecja zdołała wypełnić postanowienia dotyczące ofiar przestępstw zawarte w dyrektywie w sprawie zwalczania terroryzmu, Ds 2018:22. W raporcie z tego badania wysunięto propozycję, aby Brottsoffermyndigheten dokonała przeglądu opublikowanych przez siebie informacji skierowanych do ofiar terroryzmu i aby je rozwinęła.

Niniejsza informacja obejmuje informacje ogólne o prawie do pomocy, wsparcia i ochrony, jakie przysługuje ofiarom terroryzmu i członkom ich rodzin zgodnie z dyrektywą w sprawie zwalczania terroryzmu.

Przedmiotowe zlecenie zostało wykonane we współpracy z wieloma urzędami, organizacjami i obszarami działalności.