Tillgänglighetsredogörelse för brottsoffermyndigheten.se

Brottsoffermyndigheten står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur brottsoffermyndigheten.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från brottsoffermyndigheten.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du:

• skicka e-post till registrator@brottsoffermyndigheten.se
• ringa på 090-70 82 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss på registrator@brottsoffermyndigheten.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Vissa av våra .PDF-filer på webbplatsen är inte tillgängliga

Vi arbetar löpande med att uppdatera och åtgärda tillgänglighet i dessa.

Vissa av våra filmer saknar transkription eller syntolkning

Vi arbetar löpande med att uppdatera och åtgärda tillgänglighet i dessa.

Det saknas möjlighet att navigera till rensning av sökfält med tangentbord

Vi utreder möjligheten att åtgärda detta och avser ha det korrigerat senast 2023-06-30.

Formulärfält saknar obligatoriskt Aria-attribut

Sökfältet på https://brom.se/om-oss/vanliga-fragor/ saknar korrekt uppmärkning av Aria-attribut. Vi utreder och avser ha detta åtgärdat senast 2023-06-30.

Rubrikstruktur under https://brom.se/other-languages/ är delvis felaktig

Vi går igenom texterna och avser ha detta åtgärdat senast 2023-06-30.

Hur vi testat webbplatsen

Teknikhuset i Umeå AB har gjort en oberoende granskning av brottsoffermyndigheten.se
Senaste bedömningen gjordes 2021-07-01

Redogörelsen uppdaterades senast den 2021-07-02