Suç mağdurlari için bilgiler

Suça maruz kalan size yönelik bilgiler

Suça maruz kaldıysanız tazminat hakkınız doğabilir. Üç tür tazminat ödencesi vardır: Suçun failinden alınacak tazminat, sigorta ödencesi ve devlet tarafından verilen zarar ödencesi. Suçu kimin işlediği bilinmiyor olsa da sigorta ve suç zararı ödencesi almaya hak sahibi olabilirsiniz.

Tazminat ve sigorta ödencesi

Maruz kaldığınız suç nedeniyle yargılama yapılırsa, suçu işleyen kişinin ne kadar tazminat ödeyeceğine mahkeme karar verir. Tazminatı tahsil edilmesinde yardım istemek için İcra Dairesine başvurabilirsiniz. Örneğin ev sigortanız ya da sendikanız ve işvereniniz tarafından yaptırılan sigortalardan ödence almanız da mümkündür.

Suç nedeniyle oluşan zarar ödencesi

Suçu işleyen kişiden ya da sigortadan tazminatın tamamını alamazsanız devlet tarafından verilen zarar ödencesine hakkınız olabilir. Devlet tarafından verilen zarar ödencesine hak sahibi olabilmek için polise suç duyurusunda bulunmuş olmanız gerekir. Suç faili bilinmiyorsa hazırlık soruşturması gibi sizin suç kurbanı olduğunuzu gösteren bir soruşturma dosyası olması gerekir. Polis suç failinin kimliğini biliyorsa, zarar ödencesini alabilmeniz için genellikle mahkumiyet kararı olması gerekir.

Suçla oluşan zarar ödencesi, İsveç’te işlenmiş olan suçlar için geçerlidir. Sadece İsveç’te ikamet edenlerin değil, örneğin turist veya öğrenci olarak burada bulunanların da bu ödenceyi almaya hakları vardır. İkametinizin İsveç’te olması durumunda, suç yurtdışında da işlenmiş olsa suç nedeniyle oluşan zarar ödencesine hakkınız doğabilir.

Suç nedeniyle oluşan zarar ödencesini hangi hasarlar için alabilirim?

Örneğin şu durumlarda zarar ödencesi alabilirsiniz:

  • müessir fiil, yasadışı tehdit, taciz edilme, cinsel taciz suçları ve gasp gibi kişi dokunulmazlığınızın ağır şekilde aşağılanması
  • doktor tedavisi, ilaç ve psikolog tedavisi için giderler
  • gelir kaybı
  • manevi tazminat, örneğin hastalık süresince ağrı veya rahatsızlık duyulması
  • kalıcı hasarlar, örneğin yara izi, görme veya işitme kaybı
  • suç esnasında üzerinizde olan ve hasar görmüş giysiler, gözlük veya benzeri şeyler.

İstisnai durumlarda çalınmış veya kullanılmaz hale gelmiş olan eşya ve kandırılıp alınan paralar  için de ödence verilebilir.

Suç nedeniyle oluşan zarar ödencesine nasıl başvururum?

Suç Mağdurlarını Destekleme Kurumundan suç nedeniyle zarar ödencesi alabilmek için özel bir form doldurularak yazılı ya da web sitesi üzerinden yapılması gerekmektedir. Başvuru, suçun işlendiği tarihten, ön soruşturma dosyasının kapatılmasından veya yargılama sonunda hükmün kesinlik kazanmasından, yani itiraz yolunun kapanmış olmasından itibaren üç yıl içinde Suç Mağdurlarını Destekleme Kurumu’na ulaşmış olmalıdır. Suça maruz kalan çocuklar suç nedeniyle zarar ödencesine 21 yaşını dolduracağı tarihe kadar başvurabilirler.

Suç nedeniyle zarar ödencesi ve buna nasıl başvurulacağı konusunda daha geniş bilgi için 090-70 82 00 numaralı telefondan Suç Mağdurlarını Destekleme Kurumunu arayınız. Başvuru yardımı için nöbetçi suç mağdurları kuruluşu, kadınlar için nöbetçi yardım kuruluşu ya da gönüllü kuruluşlarla da temas kurabilirsiniz.

Nereden destek ve yardım alabilirim?

Yardım ve destek alabileceğiniz değişik kurum ve örgütler vardır. Polis ve savcı suç kurbanlarının hakları konusunda bilgi verirler ve tazminat istemenizde size yardımcı olurlar. Suça maruz kalan size ve yakınlarınıza destek ve yardım sağlanmasından belediyenizdeki sosyal hizmet birimleri sorumludur. Sağlık hizmeti veren kuruluşlar ya da suç kurbanlarına destek ve yardım faaliyeti yürüten gönüllü kuruluşlardan biriyle de irtibat kurabilirsiniz.