Tietoja rikosuhrile

Sulle joka olet kokenu rikosta

Jos olet kokenu rikosta sulla saattaa olla oikeus korvauksheen. On olemassa kolme erin mallin korvauksia: rikostekijän vahingonkorvaus, valtion vakkuutuskorvaus ja rikosvahingon korvaus. Vaikka rikostekijä on tuntematon sulla saattaa olla oikeus vakkuutuskorvauksheen ja rikosvahingon korvauksheen.

Vahingonkorvaus ja vakkuutuskorvaus

Tuomioistuin päättää kuinka paljon rikostekijä pittää maksaa vahingkonkorvauksena, jos siittä rikoksesta  mitä sie olet kokenu tullee käräjänkäynti. Sie saatat kääntyä Kronofogden (Kruununvouthiin) missä saat apua vahingonkorvauksen makson kans. Se on kans maholista ette saa korvausta esimerkiks sinun kotivakkuutuksen kautta eli sinun ammattiliiton ja työnantajan vakkuutuksista.

Rikosvahingon korvaus

Sulla saattaa olla oikeus saa valtiolta rikosvahingon korvauksen, jos et saata saa täyttä korvausta rikostekijältä eli vakkuutuksen kautta. Ennen kun sulla on oikeus rikosvahingon korvauksheen sie olet häätyny tehhä puliisi-ilmotuksen rikoksesta. Jos rikostekijä on tuntematon tarttee olla tutkimus, esimerkiksi esitutkimus, joka näyttää ette sie ole kokenu rikoksen. Jos puliisi tietää kuka rikostekijä on sillon tarttee usseimiten olla tuomio, jonka perustheela sie saatat saa rikosvahingon korvauksen.

Rikosvahingonkorvaus koskee rikoksia jokka on tapahtunheet Ruottissa. Sulla saattaa olla oikeus korvauksheen riippumatta, jos sie asut Ruottissa eli vain olet täälä sattunhaisesti esimerkiksi turistina eli opiskelijana. Jos sie asut Ruottissa sulla saattaa olla oikeus rikosvahingon korvauksheen vaikka olet kokenu rikosta ulkomaila.

Mistäs saattaa saa rikosvahingon korvausta?

Sie saatat esimerkiks saa korvausta:

  • sinun henkilön vakavasta integriteetin loukkauksesta, esimerkiks jos sie olet kokenu pahoinpitelyä, laitonta uhkaa, häirintää, seksuuaalirikosta ja ryöstöä.
  • kostanukset esimerkiks lääkärihoijosta, metesiinistä ja keskusteluterapiasta
  • menetetty palkka
  • särkyä ja kipua, esimerkiks kipeän kokemuksia eli vaivaa siukkakauen aikana
  • pysyviä vahinkoja, esimerkiks arpia, heijompi näkö eli kuulo
  • traasut vaatheet ja silmiklasit eli senlaisia esinheitä mitä sulla oli päälä kun koit vahinkoa

Poikkeustaphauksissa sie saatat saa korvausta esimerkiks rikki lyötyistä eli varastetuista esinheistä ja rahasta mitä joku on pettäny sulta.

Kuinkas mie haen rikosvahingon korvausta?

Sie haet rikosvahingon korvausta Rikosuhrivirastosta täyttämällä erikoisen blanketin eli tehhä vebbihakemuksen. Sie häyt lähättää sinun hakemuksen Rikosuhrivirasthoon kolmen vuen aikana jälkhiin kun rikos tehhiin, esitutkimus lakkautethiin eli kun tuomiota jälkhiin käräjänkäyntiä ei ennää mene valittaa. Lapset jokka on joutunheet rikoksen alaiseks saattavat aina hakea rikosvahingon korvausta aina 21-vuotispäivhään asti.

Ota yhteyttä Rikosuhriviraston kans telefooninumerola 090–70 82 00, jos haluat tietää enemän rikosvahingon korvauksesta ja kuinka sie haet sitä. Sie saatat kans kääntyä rikosuhrisjuurhiin, vaimosjuurhiin eli johonki muuhun aatheelisheen organisasjuunhiin missä sie saat apua ette hakea.

Missä saatat saa tukea ja apua?

On olemassa eri virastoja ja organisasjuunia jokka saattavat antaa apua ja tukea. Puliisi ja syyttäjä pittää ilmottaa rikosuhrin oikeuksista ja auttaa sinua vaatimhaan vahingonkorvausta. Sinun kunnan sosiaalipalvelula on vastuu ette sie joka ole kokenu rikosta ja sinun lähimäiset saavat tukea ja apua. Sie saatat kans ottaa yhteyttä terhveys- ja siukkahoithoon eli johonki aatheelisheen organisasjuunhiin joka on rikosuhrien töissä.