En person gör en ansökan via webben.

Hur ansöker jag om brottsskadeersättning?

För att kunna få brottsskadeersättning fyller du i en särskild ansökningsblankett. Du kan göra en ansökan via webben eller fylla i en blankett som du skickar via post.

Du behöver i de flesta fall inte skicka med några handlingar tillsammans med din ansökan. Polisens förundersökning och domen kan Brottsoffermyndigheten ta in. Om du har kvitton, läkarintyg eller annat underlag som du vill att vi ska ta del av går det bra att skicka in det. Skicka inte in känsliga uppgifter via e-post.

Ansök via webben

För att ansöka via webben behöver du ha en personlig e-legitimation.

Så här gör du:

  1. Klicka rubriken "Ansökan om brottskadeersättning" och klicka sedan på knappen "Sök brottsskadeersättning"
  2. Läs igenom informationen om vilka uppgifter som behövs fyllas i ansökan och klicka på ”Gå till e-tjänsten”          
  3. Logga in med hjälp av din e-legitimation.
  4. Fyll i din ansökan och signera med e-legitimation.

Om du vill skicka med bilagor kan du göra det i det elektroniska formuläret. 

Viktigt att spara ansökan
Du har möjlighet att spara eller avbryta ansökan när du vill. Informationen sparas inte automatiskt i webbansökan. Du behöver därför komma ihåg att spara ansökan genom att trycka på Spara-funktionen i ansökningsformuläret. Din ansökan sparas maximalt i fem dagar.

Ansök via blankett

Du kan också fylla i en ansökningsblankett och skicka in den via vanlig post. Postadressen finns på blanketten. Observera att du inte kan skicka in din ansökan via e-post till Brottsoffermyndigheten eftersom vi måste ha en undertecknad blankett i original.

Du kan skriva ut blanketten här eller ringa och beställa den från Brottsoffermyndigheten. Blanketten finns också hos polis, domstolar, advokater, brottsofferjourer och kvinnojourer.

Hjälp att ansöka

Behöver du hjälp att ansöka kan du få kostnadsfri hjälp via Brottsoffermyndigheten, polis, åklagare, domstolar, en brottsofferjour eller en kvinnojour.  

Det finns privata aktörer som erbjuder brottsoffer hjälp med att få ut ersättning för sina skador. Om du får ersättning tar företaget en del av den utbetalda ersättningen i arvode. Du får alltså inte all ersättning som du har rätt till.

Digital brevlåda

Du kan få post om din ansökan om brottsskadeersättning till en digital brevlåda.

Barn under 18 år

Barn under 18 år får inte själva ansöka om brottsskadeersättning. Istället är det vårdnadshavaren, eller vid gemensam vårdnad båda vårdnadshavarna, som ska ansöka för barnets räkning. I vissa fall räcker det med att endast den ena vårdnadshavaren ansöker, till exempel om den andra vårdnadshavaren begått brottet mot barnet eller inte vill eller kan medverka till att barnet ansöker om ersättning.