Przestępstwa terrorystyczne

W materiale tym znajdziesz podstawowe informacje niezbędne w sytuacji, gdy doszło do przestępstwa terrorystycznego lub przestępstwa traktowanego jako przestępstwo terrorystyczne. Tekst ten zawiera informacje na temat praw, wsparcia i pomocy, możliwości uzyskania odszkodowania, jak również dane kontaktowe podmiotów, które mogą udzielić informacji.

Informacja ta dotyczy zarówno przestępstw popełnionych w Szwecji, jak i przestępstw, do których doszło za granicą. Informacja ta przeznaczona jest dla osób, który ucierpiały wskutek przestępstwa terrorystycznego. Zawiera ona również ustęp z informacjami dla osób, które zajmują się osobami poszkodowanymi w wyniku takiego przestępstwa.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [Urząd Ochrony Społeczeństwa i Gotowości], MSB, i policja odpowiadają za informowanie społeczeństwa w przypadku wystąpienia poważnych zdarzeń. Potwierdzone informacje z MSB na temat danej sytuacji dostępne są na portalu internetowym krisinformation.se i na portalu internetowym policji.

Aplikacja SOS Alarm 112 zapewnia szybkie, istotne i wiarygodne informacje na temat aktualnych zdarzeń w pobliżu Ciebie.

Na ogólnokrajową infolinię informacyjną 113 13 można zadzwonić w celu uzyskania i przekazania informacji na temat danego zdarzenia.

Szwedzkie radio Sveriges Radio rozpowszechnia ważne informacje w sytuacjach kryzysowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat danego zdarzenia, słuchaj swojej lokalnej stacji P4.

W przypadku poszukiwania innych informacji należy w każdym wypadku zachować ostrożność co do źródła informacji i zastanowić się nad tym, skąd dana informacja pochodzi.

Jeśli do przestępstwa doszło w innym kraju niż Szwecja, więcej informacji znajdziesz pod nagłówkiem „Przestępstwo terrorystyczne w innym kraju”.

W celu uzyskania dodatkowych informacji możesz także odwiedzić portal internetowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.