Size yakın olanlara

Namusa dayalı şiddet ve baskı, nadiren bir aile, akraba veya benzer bir grup içindeki tek bir kişiyi etkiler. Namus tüm hayata nüfuz eder ve dolayısıyla grubun tüm üyelerini bir şekilde etkiler.

Çevrenizdeki çocukları koruyun

Ebeveyn veya yakın akraba olarak, yakın çevrenizdeki çocuklardan siz sorumlusunuz. Hiç kimse bir çocuğu veya genç bir yetişkini evliliğe zorlayamaz. Bir yetişkinin reşit olmayan birinin evlenmesine izin vermesi de yasa dışıdır.

İsveç'te, çocuğun evlenmeyi isteyip istemediğine bakılmaksızın, çocukların evlenmesine izin verilmemektedir. Bir çocukla evlenmek suçtur. Bir yetişkinin kendi isteği dışında evlenmeye zorlanması da yasa dışıdır. Bu suç zorla evlendirme olarak bilinmektedir. Ayrıca hiç kimseye, yurt dışına evlendirmek üzere bir çocuk veya yetişkin götürmesine izin verilmemektedir. Bu, evlilik gezisi dolandırıcılığı olarak bilinen suçu oluşturmaktadır.

İsveç'te kadın sünneti de yasaktır. Ayrıca bir çocuğun sünnet edilmesi amacıyla denizaşırı ülkelere götürülmesi de yasaktır.

1 Haziran 2022 tarihinden bu yana namus baskısı yasa kapsamında suç olarak sınıflandırılmaktadır. Sistematik ihlaller, yeni suçun bir sonucu olarak, namus saikiyle işlenmişlerse artık namus baskısı olarak cezalandırılabilir.

Namusa dayalı şiddet veya baskıya maruz kaldığından veya maruz kalma riski bulunduğundan şüphelendiğiniz bir çocuk veya ergene yardımcı olmak ve desteklemek için yapabileceğiniz şeyler vardır. Kanun desteğine sahipsiniz. Sosyal hizmetler veya polisten birileriyle konuşun ve yardım talep edin.

Çocuklarla ve ergenlerle konuşun

Bir çocuk veya ergenin namusa dayalı şiddet ve baskıya maruz kaldığından şüpheleniyorsanız onlarla iletişim kurmakta zorlanabilirsiniz. Ancak bir yetişkin olarak, çocuklar ve gençler konuşmak istediğinde soru sorma ve dinleme cesaretine sahip olmanız çok önemlidir. Aşağıda, çocuklarla ve ergenlerle iletişim kurarken akılda tutulması gereken bazı hususlar yer almaktadır.

  • Açık sorular sorun.
  • Cevapları dinleyin.
  • Çocuğun veya gencin hikâyesinden başlayın.
  • Size ne söylenirse söylensin orada kalmaya ve destek olmaya cesaret gösterin.

Özellikle cinsellik, kimlik ve toplumsal cinsiyet konularında kullandığınız dili çocuğun kullandığı dile uyarlayarak onu dinlediğinizi çocuğa gösterin. Örneğin savunmasız kişinin kendisinden bahsederken kullandığı zamiri kullanmalısınız. Bu, çocuğun rahat konuşmasını ve sırlarını açıklamasını kolaylaştırabilir.

Namusla ilgili şiddet ve baskıdan şüphelenildiğinde şunları araştırmak akıllıca olabilir,

  • Arzu ettiğiniz halde yapmanıza izin verilmeyen bir şey var mı?
  • Yapmak zorunda olduğunuz ama yapmamayı tercih ettiğiniz bir şey var mı?

İlk sorulardan sonra çocuğun veya gencin durumu hakkında konuşmasına yardımcı olacak devam niteliğinde sorular sorulmalıdır.

Hatırlanması gereken önemli noktalar

İstemediği takdirde bireyi konuşmaya zorlamamayı unutmayın. Çocuk veya ergen baskı altında hissederse kendini tamamen geri çekilebilir.

Destek olabilirsiniz

Saygılı bir çevrede yaşayan çocuklar ve ergenler, güvencesiz bir konumdadır. Çocukken ailelerine, özellikle de ebeveynlerine veya velilerine bağımlıdırlar. Bir çocuk, evinde şiddete veya baskıya maruz kalıyorsa en azından geçici olarak oradan taşınması ve ailesiyle iletişimini kesmesi gerekebilir. O zaman bir akraba olarak çocuk veya genç için çok kıymetli bi̇r çare olabilirsiniz.

Savunmasız bir çocuk şiddete maruz kalma riski altında olduğu bir evden ayrıldıktan hemen sonra huzur ve sessizliğe ihtiyaç duyabilir, ancak bir süre sonra aile arzusu ve ihtiyacı muhtemelen öncelik kazanacaktır. Çocuk veya gencin, bir aile üyesiyle ayarlanabiliyorsa ancak güvenli bir şekilde görüşmesi esastır. Örneğin mağdurun ailesi ve kendileri arasında yapılacak bir görüşmede, mağdurun yeniden mağdur edilmemesi için mağdurun mevcut adresi açıklanmamalıdır.

Savunmasız bir kişi ailesiyle görüşmek istediğinde sosyal hizmetler, yardımcı olabilir ancak çocuğun veya ergenin isteklerini yerine getirmek her zaman mümkün değildir. Yakın ailesini göremediği süre boyunca, savunmasız birey için hayati bir destek kaynağı olabilirsiniz.

Düşünmeniz gerekenler

Çevrenizdeki bir çocuğun ya da genç yetişkinin namusa dayalı şiddet veya baskıya maruz kaldığından şüphelendiğinizde, iyi olmadıklarını gösteren davranışlar gözlemlediğinizi bildirmeniz önemlidir. Kişinin nasıl olduğunu sorun ve iyi görünmediğini gözlemlediğiniz için endişenizi ifade edin.

Çocuğun veya ergenin güvenini sağlamak ve kazanmak çok önemlidir. Bunu, dinleyerek ve bireyin yanında bulunarak başarabilirsiniz. Bir yetişkin olarak endişelerinizi sosyal hizmetlere bildirmek gibi bir davranışla çocuğu korumak için harekete geçmeniz gerekebilir.

Çocuğun veya gencin durumuyla ilgili kendi kendinize bir tablo oluşturmaktan kaçının. Bırakın hikâyeyi kendi kelimeleriyle ve kendi hızıyla kendisi anlatsın. Çocuğun nasıl hissedebileceği veya verilen bilgileri nasıl değerlendirebileceği konusunda hemen sonuca varmayın. Her zaman çocuğun hikâyesi ve duygularını nasıl ifade ettiği ile başlayın.

Çocuğun veya ergenin söyleyeceklerini dinlemeye istekli olduğunuzu ve dinleyebildiğinizi gösterin ve bir çözüm bulmak için acele etmekten kaçının. Hikâyeyi anlatan kişinin duyulduğunu hissetmesi ve dinleyici olarak sizin de duyduklarınızı anlamanız ve bunlarla başa çıkabilecek güce sahip olmanız çok önemlidir. Mağdura yardım etmek için bir çözüm bulmak daha sonra gelir.

Duyduklarınızı nasıl anladığınızı özetleyin ve doğru anlayıp anlamadığınızı sorun. Durum hakkında ortak bir anlayışa sahip olduğunuzda sonraki adımları irdelemeye devam edebilirsiniz. Çocuğun veya ergenin, örneğin bir endişeyi sosyal hizmetlere bildirmeniz durumunda, olan bitene katılabilmesinin ve bilgi alabilmesinin çok önemli olduğunu unutmayın.

Destek faaliyetlerine katılmak isterlerse çocuğa veya ergene eşlik etmeyi teklif edin. Çeşitli destek faaliyetlerini içeren bir irtibat listesi bu sayfanın alt kısmında yer almaktadır.

Namusa dayalı şiddet ve baskı hakkında film (İsveççe)

Devin Rexvid, Stockholm Üniversitesi'nde kıdemli bir öğretim görevlisi ve araştırmacıdır. Bu filmde, namusa dayalı şiddet ve baskının ne olduğunu, nelerden oluşabileceğini ve kendini nasıl gösterebileceğini anlatıyor. Ayrıca savunmasız durumdakiler için mevcut destek ve yardımları da ele alıyor.

10,34

Destek faaliyetleri

Namusa dayalı şiddet ve baskı konusunda bilgi ve deneyime sahip çok sayıda destek kuruluşu bulunmaktadır. Aşağıda, hassas durumdaki kişileri gerekli destek ve yardımı almaları için yönlendirebileceğiniz kabul merkezlerinin bir listesi yer almaktadır. Hassas durumdaki bir bireyin akrabası veya yakın arkadaşı olarak siz de bir dizi destek faaliyetine katılabilirsiniz.

Polis teşkilatı

Polis teşkilatı, ihbar edilen suçları ihbarı aldıktan sonra soruşturur. Yaşadıklarınız hakkında konuşacak birine ihtiyacınız varsa, sizi ek faaliyetlere de yönlendirebilirler. Şiddete maruz kalmanız ya da şiddet tehdidi altında olmanız halinde polis size koruma sağlayabilir.

Sosyal hizmetler

Her belediyenin sosyal hizmetleri, suç mağdurlarına ve onların ailelerine yardım ve destek sağlamaktan sorumludur. Aşağıda, belediyenizin iletişim bilgilerini içeren İsveç Belediyeleri ve Bölgeleri internet sitesine bir bağlantı bulunmaktadır.

Suç mağduru yardım hattı

Suç Mağdurları Merkezi, her türlü suç mağduruna destek veren ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.

Linnamottagningen Kabul Merkezi

Linnamottagningen Kabul Merkezi, namusa dayalı şiddet ve baskıya maruz kalmış ya da kendi istekleri dışında evlendirilmiş veya evlendirilme riski altında olan ergenler için bir kabul merkezidir. Kabul merkezi hem ani durumlar için hem de uzun vadede yardım sağlayabilir. Kabul merkezi, hem LGBTQI hem de kültürel yetkinliğe sahiptir. Linnamottagningen Kabul Merkezi, savunmasız kişilerle karşılaşan profesyonellere de tavsiyelerde bulunabilir. Kabul merkezinde bir ulusal acil durum telefonu bulunmaktadır.

Somaya kadın ve kızların sığınma evi

Somaya kadın ve kızların sığınma evi, yakın partner şiddetine maruz kalan veya saygılı bir ortamda yaşayan yabancı kökenli kızlara, kadınlara ve LGBTQI bireylere yardım eden kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Somaya'nın çok dilli operasyonları arasında bir yardım hattı, destek sohbeti, korumalı konut ve etkinlik merkezi bulunmaktadır. Çalışanlar, korunmaya ihtiyaç duyan ve baskı ve şiddetten kaçan bireylere yardım etme konusunda geniş deneyime sahiptir.

Terrafem

Terrafem, kız çocuklarının ve kadınların erkek şiddetinden kurtulmasını savunan ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Terrafem, yabancı kökenli kız çocukları ve kadınlar için ulusal bir yardım hattı işletmekte ve çeşitli ülkelerden ve dillerden dezavantajlı bireylerle iletişim kurmaktadır. Ayrıca Terrafem, nöbetçi hukuk servisi ve nöbetçi kadın servisi işletmektedir.

RFSL Stödmottagning Kabul Merkezi

RFSL Stödmottagning Kabul Merkezi, taciz, tehdit ve şiddete maruz kalan LGBTQ bireyler için destek faaliyetleri yürütmektedir. Şiddet gören LGBTQ bireylerin akrabaları ve arkadaşlarının yanı sıra hedef kitleye dâhil olan profesyoneller de buraya gelebilir. Destek kabul merkezine başvurmak ücretsizdir ve anonim kalmak mümkündür.

Aşk özgürdür adlı destek sohbeti

Çocukları Kurtarın Vakfı, Aşk özgürdür adlı bir destek sohbeti işletmektedir. Namusla ilgili çeşitli konularda destek ve rehberlik arayan çocuklar ve gençlerle sohbet edilir. Sohbet, kâr amacı gütmeyen bireyler tarafından işletilmektedir. Burada çocuklar ve ergenler, diğer konuların yanı sıra haklar, namusa dayalı şiddet ve baskı, kısıtlamalar ve zorla evlendirmelerle ilgili sorular yöneltebilirler.

Toplumda Kız Çocuklarının Hakları, TRIS

TRIS, namusa dayalı şiddet ve baskıyla mücadele eden ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. TRIS, yetişkinlerin yanı sıra namusa ilişkin şiddet ve baskıya maruz kalan veya maruz kalma riski taşıyan çocuk ve ergenlere de yardım sunmaktadır. TRIS'te zihinsel engelli çocuk ve ergenlerin ihtiyaçlarını karşılama konusunda uzmanlık bulunmaktadır. TRIS, diğer hizmetlerinin yanı sıra bir destek telefonu olan TRIS yardım hattını da işletmektedir. Kuruluş, ayrıca savunmasız bireylere geçici veya korumalı ikamet sağlayabilir.

GAPF destek hattı

Pela ve Fadime'yi Asla Unutma Ulusal Derneği, GAPF, destek hattı aracılığıyla destek ve tavsiye sunmaktadır. Tüm yıl boyunca 7/24 açıktırlar. Savunmasız kişilerin yanı sıra yakınları ve profesyoneller de yardım hattından yardım alabilir. Destek merkezinde, namusa bağlı bireylerle etkileşime girmeye alışkın bireyler görev yapmaktadır. Yardım hattını aramak ücretsizdir, isminizi vermeyebilirsiniz ve destek personeli gizliliği korumakla yükümlüdür.

Daha fazla bilgi

2022 yılının Haziran ayında namusa dayalı şiddet ve baskıyla mücadeleye yönelik yasal çerçeve ve araçlar hakkında ulusal bir bilgilendirme kampanyası başlatılmıştır. Hedef kitle, savunmasız durumdaki çocukları ve ergenleri ve bu kişilerin ailelerini ve arkadaşlarını ayrıca çocuklar ve ergenlerle çalışan profesyonelleri kapsamaktadır. İçerik, hedersfortryck.se adresinden indirilebilir ve çok sayıda kanal ve cihazdan erişilebilir. Kampanya sosyal medyada, dijital reklam panolarında ve büyük şehirlerdeki toplu taşıma araçlarında görülebilir.