Tietoa rikoksen uhreille

Sinulle, joka olet joutunut rikoksen uhriksi

Jos olet joutunut rikoksen uhriksi, sinulla saattaa olla oikeus korvaukseen. Korvauksia on kolmen tyyppisiä: rikoksentekijän maksama vahingonkorvaus, vakuutuskorvaus ja valtion maksama rikosvahingonkorvaus. Vaikka tekijä olisi tuntematon, sinulla saattaa olla oikeus vakuutuskorvaukseen tai rikosvahingonkorvaukseen.

Vahingonkorvaus ja vakuutuskorvaus

Tuomioistuin ratkaisee, kuinka paljon rikoksentekijän on maksettava vahingonkorvausta, jos rikosta, jonka uhriksi olet joutunut, käsitellään oikeudenkäynnissä. Voit kääntyä kruununvoudin puoleen saadaksesi apua vahingonkorvauksen vaatimisessa. Sinulla saattaa myös olla mahdollisuus saada korvaus esimerkisi kotivakuutuksesi, ammattiliittosi tai työnantajasi kautta.

Rikosvahingonkorvaus

Sinulla saattaa olla oikeus rikosvahingonkorvaukseen valtiolta, jos et voi saada täyttä korvausta rikoksentekijältä tai vakuutuksen kautta. Jotta sinulla on oikeus rikosvahingonkorvaukseen, sinun tulee tehdä rikosilmoitus poliisille. Jos rikoksentekijä on tuntematon, vaatimuksena korvauksen saamiseksi on, että on suoritettu tutkinta, esimerkiksi esitutkinta, joka osoittaa, että olet joutunut rikoksen uhriksi. Jos poliisi tietää, kuka rikoksen tekijä on, useimmissa tapauksissa vaaditaan langettava tuomio, jotta voit saada rikosvahingonkorvausta.

Oikeus saada rikosvahingonkorvausta koskee rikoksia, jotka ovat tapahtuneet Ruotsissa. Sinulla saattaa olla oikeus korvaukseen riippumatta siitä, asutko Ruotsissa vai oleskeletko täällä vain tilapäisesti esimerkiksi turistina tai opiskelijana. Jos asut Ruotsissa, sinulla saattaa olla oikeus rikosvahingonkorvaukseen, vaikka rikos olisi tapahtunut ulkomailla.

Mistä voin saada korvausta?

Voit saada korvausta esimerkiksi seuraavista:

  • vakavasta henkilökohtaiseen koskemattomuuteesi kohdistuneesta loukkauksesta, esimerkiksi jos olet joutunut pahoinpitelyn, laittoman uhkailun, ahdistelun, seksuaalirikoksen tai ryöstön kohteeksi
  • kuluista, jotka ovat syntyneet esimerkiksi lääkärinhoidosta, lääkkeistä ja keskusteluterapiasta
  • tulonmenetyksestä
  • kivusta ja särystä, esim. sairauden aikana koetusta kivusta ja epämiellyttävistä tuntemuksista
  • pysyvistä vammoista, esim. arvista tai näön tai kuulon heikkenemisestä
  • vahingoittuneista vaatteista, silmälaseista tai muista vastaavista asioista, joita sinulla oli ylläsi rikoksen tapahtumahetkellä.

Poikkeustapauksissa voit saada korvausta esimerkiksi vahingoittuneista tai varastetuista tavaroista tai rahoista, jotka joku on huijannut sinulta.

Miten haen rikosvahingonkorvausta?

Rikosvahingonkorvausta haetaan Rikosuhriviranomaiselta täyttämällä tätä varten tarkoitettu lomake. Lomakkeen voi täyttää myös Rikosuhriviranomaisen verkkosivuilla. Sinun tulee lähettää hakemuksesi Rikosuhriviranomaiselle kolmen vuoden kuluessa rikoksen tapahtumisesta tai siitä, kun esitutkinta lopetettiin tai kun tuomiosta ei enää voi valittaa oikeudenkäynnin päätyttyä. Rikoksen uhriksi joutuneet lapset voivat aina hakea rikosvahingonkorvausta siihen asti, kun he täyttävät 21 vuotta.

Ota yhteyttä Rikosuhriviranomaiseen numeroon 090–70 82 00, jos haluat tietää lisää rikosvahingonkorvauksesta ja sen hakemisesta. Voit myös kääntyä rikosuhripäivystyksen, naispäivystyksen tai muun vapaaehtoisjärjestön puoleen saadaksesi apua korvauksen hakemisessa.

Mistä voin saada tukea ja apua?

Useat viranomaiset ja organisaatiot tarjoavat apua ja tukea. Poliisin ja syyttäjän tulee kertoa rikoksen uhriksi joutuneen oikeuksista ja auttaa sinua vaatimaan korvausta. Kotikuntasi Socialtjänsten on vastuussa siitä, että sinä rikoksen uhrina ja läheisesi saatte tukea ja apua. Voit myös ottaa yhteyttä terveyden- ja sairaanhoitoon tai johonkin rikoksen uhreille tukea tarjoavista vapaaehtoisjärjestöistä.