Informacija za žrtve zločina

Vama koji ste bili izloženi zločinu

Ako ste bili izloženi zločinu, možda imate pravo na naknadu. Postoje tri različite vrste naknade: naknada štete od počinitelja, naknada osiguranja i kaznena odšteta od države. Možete imati pravo na naknadu osiguranja i kaznenu odštetu iako je počinitelj nepoznat.

Odšteta i naknada osiguranja

Ako se pokrene sudski potupak za zločin kojem ste bili izloženi tada sud odlučuje koliko će počinitelj platiti za naknadu štete. Za pomoć pri ostvarenju potraživanja možete se obratiti prinudnom izvršitelju, Kronofugden. Naknadu je također moguće dobiti, na primjer, putem vašeg kućnog osiguranja ili osiguranja preko vašeg sindikalnog saveza i vašeg poslodavca.

Kaznena odšteta

Ako ne možete dobiti cijelu naknadu od počinitelja kriminaliteta ili putem osiguranja, možete imati pravo na kaznenu naknadu štete od države. Da biste imali pravo na kaznenu odštetu morate imati policijski prijavljen zločin. Ako je počinitelj kriminaliteta nepoznat treba postojati jedna istraga, na primjer predistražna radnja, koja pokazuje da ste bili izloženi zločinu. Ako policija zna tko je počinitelj tada, u većini slučajeva, treba postojati osuđujuća presuda da biste mogli dobiti kaznenu odštetu.

Kaznena odšteta vrijedi za zločin koji se dogodio u Švedskoj. Pravo na naknadu možete imati neovisno živite li u Švedskoj ili ste ovdje samo privremeno, na primjer, kao turist ili student. Ako živite u Švedskoj možete imati pravo na kaznenu odštetu iako ste zločinu bili izloženi u inozemstvu.

Za što sve mogu dobiti kaznenu odštetu?

Naknadu možete, na primjer, dobiti za:

  • ozbiljnu povredu vašeg osobnog integriteta, na primjer ako ste bili izloženi zlostavljanju, nezakonitoj prijetnji, uznemiravanju, seksualnom zločinu i pljački
  • troškove za, na primjer, medicinsku njegu, lijekove i razgovornu terapiju
  • izgubljeni prihod
  • patnje i boli, na primjer, doživljaje bolova ili nelagode u vrijeme bolesti
  • trajne ozljede, poput ožiljaka, oštećenja vida ili sluha
  • oštećenje odjeće i naočala ili sličnih stvari koje ste imali na sebi kada ste ozlijeđeni.

U iznimnim slučajevima možete dobiti naknadu za, primjerice, uništene ili ukradene predmete i novac za koji vas je netko prevario.

Kako zatražiti kaznenu odštetu?

Zahtjev za kaznenu odštetu ulažete Agenciji za žrtve zločina, Brottsoffermyndigheten, tako da ispunite jedan poseban obrazac ili da zahtjev napravite putem weba. Zahtjev Agenciji za žrtve zločina morate poslati unutar roka od tri godine od počinjenja zločina, obustavljanja predistražnih radnji ili se na presudu nakon suđenja više ne može žaliti. Djeca koja su bila izložena zločinu mogu uvijek zatražiti kaznenu odštetu sve do svoje napunjene 21. godine.

Kontaktirajte agenciju za žrtve zločina, Brottsoffermyndigheten, na telefon broj 090–70 82 00 ako želite saznati više o kaznenoj odšteti i kako ju zatražiti. Možete se također obratiti dežurstvu za žrtve zločina, ženskom dežurstvu ili nekoj neprofitnoj organizaciji radi pomoći oko podnošenja zahtjeva.

Gdje mogu dobiti podršku i pomoć?

Postoje razna tijela uprave i organizacije koje mogu pružiti pomoć i podršku. Policija i tužitelji moraju dati informacije o pravima žrtava zločina i pomoći vam da zatražite odštetu. Socijalna služba u vašoj općini odgovorna je za osiguranje da vi koji ste bili izloženi zločinu i vaša rodbina dobijete podršku i pomoć. Možete se također obratiti zdravstvenoj službi ili nekoj neprofitnoj organizaciji koja radi na podršci žrtvama zločina.