Informacja dla ofiar przestępstw

Do osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa

Jeśli zostałeś pokrzywdzony w wyniku przestępstwa, możesz mieć prawo do odszkodowania. Istnieją trzy różne rodzaje odszkodowań: odszkodowanie od sprawcy przestępstwa, odszkodowanie z ubezpieczenia i odszkodowanie z tytułu szkód poniesionych w wyniku przestępstwa [szw. brottsskadeersättning] wypłacane przez skarb państwa. Nawet jeśli sprawca przestępstwa jest nieznany, możesz mieć prawo do odszkodowania z ubezpieczenia oraz odszkodowania z tytułu szkód poniesionych w wyniku przestępstwa.

Odszkodowanie i odszkodowanie z ubezpieczenia

Jeśli przestępstwo, w wyniku którego zostałeś poszkodowany, trafi na drogę sądową, to sąd zadecyduje o wysokości odszkodowania, jakie sprawca przestępstwa będzie musiał zapłacić.  W celu uzyskania pomocy w egzekucji zasądzonego odszkodowania można zwrócić się do Komornika [szw. Kronofogden]. Możliwe jest również uzyskanie odszkodowania na przykład ze swojego ubezpieczenia domowego [szw. hemförsäkring] lub ubezpieczeń zawartych przez Twoją organizację związkową i pracodawcę.

Odszkodowanie z tytułu szkód poniesionych w wyniku przestępstwa

Jeśli niemożliwe jest uzyskanie odszkodowania w pełnej kwocie od sprawy przestępstwa lub z ubezpieczenia, możesz mieć prawo do odszkodowania z tytułu szkód poniesionych w wyniku przestępstwa wypłacanego przez skarb państwa. Warunkiem uzyskania takiego odszkodowania jest, że zgłosiłeś przestępstwo na policję. Jeśli sprawca przestępstwa jest nieznany, musi istnieć postępowanie urzędowe, na przykład dochodzenie, potwierdzające, że zostałeś poszkodowany w wyniku przestępstwa. Jeśli policja wie, kto jest sprawcą przestępstwa, aby uzyskać odszkodowanie z tytułu szkód poniesionych w wyniku przestępstwa, w większości przypadków musi istnieć wyrok skazujący.

Odszkodowanie z tytułu szkód poniesionych w wyniku przestępstwa wypłacane jest w związku z przestępstwami popełnionymi w Szwecji. Prawo do odszkodowania może przysługiwać niezależnie od tego, czy mieszkasz w Szwecji, czy też przebywasz tu czasowo, na przykład jako turysta lub student. Jeśli mieszkasz w Szwecji, możesz mieć prawo do odszkodowania z tytułu szkód poniesionych w wyniku przestępstwa również w przypadku, gdy zostałeś poszkodowany w wyniku przestępstwa popełnionego za granicą.

Za co mogę otrzymać odszkodowanie z tytułu szkód poniesionych w wyniku przestępstwa?

Odszkodowanie można uzyskać na przykład za:

  • poważne naruszenie nietykalności osobistej, na przykład w wyniku pobicia, gróźb karalnych, napastowania, przestępstwa na tle seksualnym i rozboju
  • koszty, na przykład koszty opieki lekarskiej, leków i terapii rozmową
  • utracony dochód
  • ból i cierpienie, na przykład za ból lub dyskomfort odczuwany w czasie choroby
  • trwałe szkody, na przykład blizny, niedowidzenie lub niedosłuch
  • uszkodzone ubrania i okulary lub podobne przedmioty, które miałeś na sobie w czasie, gdy doszło do przestępstwa.

W szczególnych sytuacjach możesz uzyskać odszkodowanie na przykład za zniszczone lub ukradzione przedmioty oraz za pieniądze, które od Ciebie wyłudzono.

W jaki sposób mogę ubiegać się o odszkodowanie z tytułu szkód poniesionych w wyniku przestępstwa?

O przyznanie odszkodowania z tytułu szkód poniesionych w wyniku przestępstwa z Urzędu ds. Ofiar Przestępstw można ubiegać się poprzez wypełnienie specjalnego formularza lub złożenie wniosku przez Internet. Wniosek należy złożyć w Urzędzie ds. Ofiar Przestępstw w ciągu trzech lat od daty popełnienia przestępstwa, zakończenia dochodzenia w sprawie lub uprawomocnienia się wyroku wydanego w procesie sądowym. Dzieci pokrzywdzone w wyniku przestępstwa mogą ubiegać się o odszkodowanie bez ograniczeń czasowych do ukończenia wieku 21 lat.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat odszkodowania z tytułu szkód poniesionych w wyniku przestępstwa oraz sposobu złożenia wniosku skontaktuj się z Urzędem ds. Ofiar Przestępstw pod numerem telefonu 090–70 82 00. Aby uzyskać pomoc w ubieganiu się o odszkodowanie, można również zwrócić się do infolinii dla ofiar przestępstw, infolinii dla kobiet lub do innej organizacji non-profit.

Gdzie mogę uzyskać wsparcie i pomoc?

Pomoc i wsparcie można uzyskać w różnych urzędach i organizacjach. Zadaniem policji i prokuratury jest informowanie o prawach ofiar przestępstwa oraz udzielanie pomocy w dochodzeniu odszkodowania. Zadaniem opieki społecznej w Twojej gminie jest zapewnienie pomocy i wsparcia osobie pokrzywdzonej w wyniku przestępstwa oraz jej krewnym. Można również skontaktować się z opieką zdrowotną lub organizacją non-profit zajmującą się wsparciem dla ofiar przestępstw.