Za vas koji ste u dodiru sa žrtvama terorizma

Nakon terorističkog napada stupaju na sceni i imaju važnu ulogu kako profesionalni akteri, tako i osobe bliske žrtvi, njeni prijatelji i porodica. Ovdje ćete naći informacije o toploj ljudskoj i psihosocijalnoj podršci koju žrtvama, nakon terorističkog napada, pružaju kako profesionalci tako i obični ljudi.

Svako ko je svjedočio nekom terorističkom napadu ili njegovim posljedicama, može biti teško pogođen. Tretman i prihvat osoba koje su doživjele neki dramatičan događaj, na primjer teroristički napad, mogu uticati na njihovu sposobnost da se s tim suoče i da prevladaju proživljeno. Vi koji dolazite u dodir sa žrtvama možete im pružiti informacije i praktičnu pomoć. Pokažite razumijevanje, ulijte im osjećaj sigurnosti i nade. Osobe koje dolaze u dodir sa žrtvama mogu, dugoročno gledano, ojačati njihovo samopouzdanje i povjerenje u društvo. Stoga je važno znati kako pružiti temeljnu ljudsku podršku onima koji su doživjeli neki dramatični događaj.

Žrtvama bliske osobe i rodbina, zdravstveno osoblje i drugi društveni akteri koji dolaze u dodir sa žrtvama terorizma, mogu i sami biti indirektno pogođeni, na primjer, pod uticajem onoga što vide i čuju u vezi sa terprističkim napadom.

Aktualna i pouzdana informacija

Nakon terorističkog napada može potrajati dok ne dobijemo pouzdane i potvrđene informacije o aktualnom događaju. U nedostatku informacija lako nastaju razne glasine. To povećava rizik od širenja lažnih informacija. Osobama bliskim žrtvi ili onima koje dolaze u dodir sa žrtvom, potrebne su aktualne i pouzdane informacije. U potrazi za informacijama provjerite uvijek njihov izvor i uvjerite se da informacije do kojih ste došli i koje dalje prenosite, dolaze iz pouzdanih izvora. Ove informacije možete preuzeti sa policijskog web portala ili MSB portala krisinformation.se. Broj Nacionalnih informacija 113 13 također je dobar izvor informacija o većim nesrećama i krizama. Također i web portal Zdravstvenog vodiča (Vårdguiden) 1177 može nakon nekog terorističkog napada imati važne informacije.

Usred ili neposredno nakon događaja

Ukoliko usred ili neposredno nakon dramatičnog događaja dođete u dodir sa žrtvama, fokusirajte se prvenstveno na temeljne potrebe kao što su: sigurnost, medicinska pomoć, grijanje, hrana i tečnost. Pokušajte si predstaviti trenutnu situaciju i saznati kakvo je aktualno sigurnosno stanje. Osobe koje su upravo doživjele dramatičan događaj, ne ostavljajte same. Pomoć nastojte ukazati na mirnom i izdvojenom mjestu.  

U susretu sa osobama koje su netom doživjele neki dramatičan događaj, nastojte biti mirni i staloženi. U početku izbjegavajte razgovor o samom događaju i dozvolite žrtvi da započne spontani razgovor.

Imajte strpljenja pa aktivno i pažljivo saslušajte priču žrtve. Važno je da pokažete ozbiljan interes za  njenu priču, kako bi stekla utisak da je shvaćena.

Pri tome vam mogu pomoći principi temeljne psihološke i socijalne krizne podrške, kao što su:  

  • promicanje sigurnosti i osjećaja sigurnosti
  • promicanje atmosfere smirenosti
  • promicanje zajedništva
  • promicanje samopouzdanja i povjerenja u sposobnost društva
  • ulivanje nade.

Osjećaj nemoći kod žrtve može se ublažiti korektnim i nedvosmislenim informacijama od strane organa vlasti. Budite iskreni sa onim što znate i ne znate. Kada davalac pomoći priča o nečemu što mu nije poznato, i to je informacija, ali pokušajte koliko je god moguće da se držite postavljenih pitanja. Žrtvi inicijalno može imati problema s konzumiranjem informacija. Informirajte, po mogućnosti, sukcesivno i na razne načine, primjerice i usmeno i pismeno. 

Važno je napraviti individualnu procjenu, kako bi se mogle prepoznati specifične potrebe i ugroženost svakog pojedinca i u skladu s tim prilagoditi podršku.

Tretman žrtve

Žrtvi možete pomoći uspostavljanjem kontakta sa, na primjer, organima vlasti ili osiguravajućim društvom. Žrtvi će dobro doći vaša pomoć i oko kontakata s medijima i praćenja medijskih izvještaja. Možete pomoći i tako što ćete biti pri ruci i znati saslušati. Crveni križ ima savjete kako žrtvi bliske osobe ili njeni prijatelji mogu pomoći u kriznoj situaciji. 

Topla ljudska podrška običnih ljudi je važna, ali ne može zamijeniti tretman profesionalaca. Žrtvi možete pomoći da uspostavi kontakt sa, na primjer, akterima zdravstvene zaštite, kriznim centrom za podršku ili službm socijalnog staranja koja snosi krajnju odgovornost za žrtve krivičnih djela. Više informacija naći ćete pod naslovom Podrška i pomoć.

Specifične potrebe

Žrtve terorizma mogu se osjećati posebno ugroženim jer su često slučajna meta u napadu na društvo. Stoga im je teško razumjeti i prihvatiti da je baš njih sve to snašlo.   

Imajte na umu da ima onih koji su preživjeli ili su na ovaj ili onaj način pogođeni terorističkim napadom, koji ne vole da ih se naziva žrtvom jer sebe ne doživljavaju kao žrtvu nego kao  preživjelog/preživjelu.

Važno je shvatiti da ljudi reaguju različito i da imaju različite potrebe i iskustva. Imajte sluha za probleme drugih, kako biste mogli pružiti pomoć prilagođenu konkretnoj žrtvi, uz poštovanje kulturoloških, socijalnih, vjerskih ili drugih premisa pojedinca.

Nemali broj onih koji su doživjeli neki dramatičan događaj imaju izraženu potrebu za razgovorom, ali ima i onih drugih koji tako ne osjećaju. Dobro je žrtvi dati do znanja da je često dobro i korisno razgovarati o onome što se desilo i da je mnogima u datoj situaciji potrebna pomoć. Prihvatite ukoliko osoba kojoj želite pomoći ne može ili ne želi razgovarati, ali dajte joj do znanja da s vama ili s nekim drugim može računati i kasnije te da žrtva može dobiti podršku kada joj to odgovara.

Odrasli i djeca

Važan zadatak roditelja i drugih odraslih osoba bliskih djeci je da smiruju i da učine sve da se djeca osjećaju što sigurnije. Također je važno da najbolje što znaju nastoje odgovoriti na dječja pitanja i pomoći im da se nose sa svojim osjećajima. Recite iskreno i bez okolišenja ono što vam je poznato, ali informacije prilagodite uzrastu djeteta.   

Djeci koja su doživjela teroristički napad trebate reći da se mogu osjećati loše iako nisu povrijeđena i da njihova svakodnevnica zbog aktualnog događaja jedno vrijeme može biti nešto drugačija. Bilo bi korisno da skupa sa djetetom pročitate informacije iz brošure „Za djecu koja su doživjela neki strašan događaj“. Ovu brošuru je priredio Regionalni naučni centar za psihologiju kriza i katastrofa Regiona Stockholm.

Evo nekoliko pitanja na koja bi odrasli trebali spremno odgovoriti: Što se to dogodilo? Gdje je moja mama (tata, brat, sestra itd.)? Je li iko umro? Zašto se to dogodilo? Šta će sada biti  nakon ovog dogadaja? Hoće li se ovo ponoviti?

Imamo savjet odraslima koji imaju djecu ili dolaze u dodir s djecom koja su reagirala na događaj. Nastojte se što prije vratiti uobičajenoj svakodnevnici i skupa sa djecom nađite vremena za ugodne trenutke.   

Praktični savjeti odraslima kako o dramatičnim događajima razgovarati sa djecom naći ćete na sljedećim linkovima:  

Djeca imaju prava koja se, pored ostalog, odnose na sigurnost i bezbjednost. Ombudsman za djecu je organ koji se bori za prava djece i omladine i koji može odgovarati na pitanja o tome.

Podrška onima koji pomažu žrtvama

Osobe koje pomažu žrtvama nekog dramatičnog događaja, mogu i same biti emotivno ugrožene. Stoga je važno da se pozabavite vašim reakcijama na susrete s osobama u kriznim situacijama, kako zbog vas samih, tako i zbog žrtava koje zaslužuju optimalan tretman. Stoga zatražite pomoć i podršku i razgovarajte o svojim doživljajima. Ukoliko je tretman žrtava sastavni dio vašeg posla, trebate se prvenstveno obratiti svom poslodavcu. Možete se, također, obratiti i akterima zdravstvene zaštite koji vam mogu pružiti kriznu podršku. Aktere zdravstvene zaštite možete kontaktirati pozivom na broj 1177 ili posjetiti web portal Zdravstvenog vodiča 1177.   

Vaša potreba za podrškom može, primjerice, zavisiti od toga:

  • da li imate bliskog srodnika, prijatelja ili kolegu, u svojstvu žrtve
  • koliko dugo pomažete nekjoj osobi u krizi
  • da li je događaj imao veliki publicitet
  • da li ste vidjeli ili čuli nešto što je teško zaboraviti
  • kakva su vam ranija iskustva i trenutna životna situacija.

Ekspertni centar EU za žrtve terorizma

Ekspertni centar EU za žrtve terorizma

Evropska komisija ima Ekspertni centar za žrtve terorizma koji raspolaže informacijama o podršci i pravima namijenjenim vlastima i organizacijama u raznim zemljama.
Više informacija na web stranici Evropske komisije.