Kvinna sitter i en soffa med en läsplatta.

Brottsskadeersättning

Du kan i vissa fall få ersättning från staten om en dömd gärningsperson inte kan betala skadeståndet och du inte har någon försäkring som ger dig full ersättning. Sådan ersättning kallas brottsskadeersättning. Du kan också ha rätt till brottsskadeersättning om gärningspersonen är okänd.

När kan du få ersättning från staten?

För att du ska kunna få brottsskadeersättning behöver du:

  1. Polisanmäla brottet.
  2. Undersöka om det finns andra möjligheter till ersättning via någon försäkring eller genom skadestånd.

Du kan inte få brottsskadeersättning om du redan fått full ersättning genom skadestånd eller från någon försäkring. Om du har fått delar av försäkringsbeloppet eller skadeståndet drar Brottsoffermyndigheten av de beloppen från brottsskadeersättningen.

Om gärningspersonen är okänd

För att få brottsskadeersättning när gärningspersonen är okänd krävs att det finns någon utredning, till exempel polisens förundersökning, som visar att skadan har uppkommit till följd av brott.

Ansök inom tre år

Ansökan om brottsskadeersättning måste skickas in till Brottsoffermyndigheten inom tre år från det att:

  • brottet begicks, om det inte inletts någon förundersökning
  • förundersökningen lades ned eller
  • domen vann laga kraft och därmed inte längre kunde överklagas.

Barn som utsatts för brott har alltid rätt att ansöka om brottsskadeersättning till sin 21-årsdag.

Brott i Sverige och utomlands

Både de som bor i Sverige och de som är här tillfälligt som turister, för arbete eller studier kan ha rätt till brottsskadeersättning. Boende i Sverige som utsätts för brott utomlands under till exempel ett tillfälligt arbete eller en semester kan också ha rätt till brottsskadeersättning. Du kan söka ersättning både i det land där brottet begicks och i Sverige.

Därför varierar beloppen för skadestånd och brottsskadeersättning

Skadestånd och brottsskadeersättning bestäms enligt olika regler och därför kan beloppen ibland skilja sig åt. Skadeståndet kan till exempel vara högre än det som betalas ut i brottsskadeersättning och ibland blir brottsskadeersättningen högre.

Brottsoffermyndighetens servicetelefon

Servicetelefonen är öppen för dig som har frågor om ersättning vid brott.
Ring 090–70 82 00, menyval 4.

090–70 82 00