Zločin sebepi i čast

Nasilje hem maltretiribe sebepi i čast tane jekh ozbiljno forma ando zločin kova šaj te čerel pe ko but načinija. Akate šaj te arakhe informacije ando odova soj tano o nasilje hem o maltretiribe sebepi i čast hem sar mothovi pe. Te arakhljan tu ki dijekh situacija tegani šaj hem te čitine save slobode hem pravija isi tut hem kuri šaj te dobine podrška hem zaštita. Isi hem informacije kola tane posebno namenime e žrtvake amaljendže hem e familijače. Tumendže kola resena e dukhavde manušen, isi informacije sar te pendžare ked džiko tano ugrozimo, kola zakonija isi hem kuri šaj te dobinen savet te sumnjinena ko zločin sebepi i čast.

O nasilje hem o maltretiribe sebepi o čast ja o zločin sebepi i čast, isilje pobuter vrste zločinja, sar ko primer bizakonito pretibe, maltretiribe, zločin čhavorengo brako hem razna oblikija ko seksualno nasilje. Ando 1. jun 2022. berš o nasilje sebepi i čast tano krivično delo.

Keda vačera ando zločinija sebepi o čast nane samo o zločinija kola čerena pe ki Švedska sose šaj te ove osudimo hem so dela prava e žrtvendže. Hem o zločinija kola čerena pe ko aver phuvja, sar ko primer ked džiko ljela pe čhavore hem zorjeja prandinilje uduri, hem odova šaj te ovel kaznimo ko jekh sudsko proces ki Švedska.

En ung man håller om en ung kvinna.

Ko odlomkija kola avena šaj te čitine soj tano odova zločin sebepi i čast hem sebepi koja motivacija on čerena pe. Isi hem informacije ando najneve zakonska promene ko odova hem sose odola zakonska promene zorjačerdže pe premalo zločin sebepi i čast.

Isi hem informacije hem predlogija kuri o žrtve, oljengi familjija hem o amala šaj te roden pomoć hem podrška ama hem so okola kola čerena buti odoljeja šaj te čeren te sprečinen o zločinija sebepi i čast. Akate šaj te arakhe hem informacija save prava isiljen o čhavore, o terne hem o phuredera hem linkija kuri isi pobuter informacije ando odova hem ando materijalno pomožibe.