Tukea ja apua

Tässä kappaleessa on esimerkkejä ammattimaisten tahojen ja kansalaisjärjestöjen tarjoamista tukimuodoista. Terrorismin uhreilla on oikeus saada tukea välittömästi tapahtuman jälkeen ja niin kauan kuin se on tarpeen. Jokaiselle vaaratilanteeseen joutuneelle tulee tarjota kriisitukea. Se on kiireellinen toimi, jonka tarkoituksena on lieventää vakavia psykososiaalisia, psykosomaattisia ja sosiaalisia seurauksia sekä parantaa ihmisten elämänhallintaa.

Ruotsin siviilivalmiusvirasto MSB vastaa kriisivalmiuksia koskevista asioista ja kokoaa yhteen tahoja, jotka voivat antaa tukea ja tietoa kriisitilanteessa. MSB:n verkkosivustolla osoitteessa krisinformation.se saatetaan julkaista tietoa tapahtuman johdosta perustetun, tukea ja apua tarjoavan erityisen kriisitukikeskuksen avaamisesta. Siellä on myös tietoa muunlaisesta tuesta, jota kansalaisyhteiskunnan toimijat tarjoavat.

Hoitoa ja tukea

Ohessa on muutamia esimerkkejä tahoista, joilta voi saada hoitoa ja tukea:

Lasten oikeudet yhteiskunnassa (Barnens rätt i samhället, Bris)

Lasten oikeudet yhteiskunnassa (Barnens rätt i samhället, Bris) on lasten ja nuorten oikeuksia edistävä järjestö. Jos olet alle 18-vuotias, voit soittaa numeroon 116 111 keskustellaksesi kuraattorin kanssa. Bris tarjoaa ammattimaista tukea myös monilla muilla tavoilla, esimerkiksi sähköpostitse ja chatin kautta.

Päivystävä lähimmäinen (Jourhavande medmänniska)

Päivystävä lähimmäinen (Jourhavande medmänniska) on voittoa tavoittelematon yhdistys, jolla on päivystyspuhelin ja chatti niille, jotka kokevat tarvetta puhua.

RFSL

RFSL:lla on tukivastaanotto uhkailua ja väkivaltaa kokeneille HBTQI-ihmisille.

Rikosuhripäivystykset

Rikosuhripäivystykset tarjoavat tietoa ja humaania tukea rikosten uhreille, heidän omaisilleen ja silminnäkijöille. Ruotsin rikosuhripäivystys -järjestön (Brottsofferjouren Sverige) verkkosivustolla on tietoa siitä, minkä tahon puoleen voit kääntyä. Järjestöllä on myös kansallinen päivystyspuhelin, jonka numero on 116 006. Palvelun ”Stöd på eget språk/Support in your language” kautta saat apua useilla eri kielillä.

Sosiaalipalvelulla

Sosiaalipalvelulla on vastuu tarjota tukea ja apua rikosten uhreille ja näiden lähiomaisille. Saat yhteyden sosiaalipalveluun oman kotikuntasi kautta. Ruotsin kuntien ja alueiden (Sveriges Kommuner och Regioner) verkkosivustolla osoitteessa skr.se on kaikkien Ruotsin kuntien yhteystiedot.

Terveydenhuoltoon

Terveydenhuoltoon saat yhteyden oman terveyskeskuksesi tai päivystyspoliklinikan kautta. Jos tarvitset hoitoa tai tukea, voit myös käydä sivustolla 1177 Vårdguiden tai soittaa numeroon 1177 saadaksesi apua.

Työnantajan

Työnantajan tulee tarjota esimerkiksi työterveyshuollon kautta kriisitukea työssään rikoksen uhreiksi joutuneille. Ota yhteys esimieheesi tai työpaikkasi henkilöstöpäällikköön saadaksesi tietoa omalla työpaikallasi sovellettavista käytänteistä.

Uskonnollisilla yhteisöillä

Uskonnollisilla yhteisöillä on paljon kokemusta ihmisten saattamisesta yhteen vaikeina hetkinä ja ihmisten kohtaamisesta surun ja kriisin keskellä. Ruotsin kirkolla on hätäpuhelin, ja se tarjoaa myös yksityisiä keskusteluja papin tai diakonin kanssa. Ruotsin kirkon verkkosivustolla on ympäri maan toimivien seurakuntien yhteystiedot. Uskonnollisten yhdyskuntien tukea tarjoavan viranomaisen (Myndigheten för stöd till trossamfund) verkkosivustolla on valtion tukea saavien Ruotsissa toimivien uskonnollisten yhteisöjen yhteystiedot.

Vakuutukset

Vakuutukset kattavat toisinaan kriisituen. Silloin et joudu itse maksamaan tuen kustannuksia. Selvitä oman vakuutusyhtiösi/omien vakuutusyhtiöidesi menettelysäännöt.

Omaan lähipiirisi kuuluvat henkilöt, omaiset ja ystävät voivat auttaa monin tavoin. Vaikeilta tuntuvia asioita on helpompi käsitellä, jos keskustelet jonkun sellaisen henkilön kanssa, joka saa sinut tuntemaan olosi turvalliseksi. Saatat joutua turvautumaan jonkun läheisesi apuun käytännön asioissa kuten laskujen maksamisessa tai viranomaisyhteyksissä silloin, kun tilanne tuntuu ylivoimaiselta.

Tukholmassa, Göteborgissa, Malmössä, Örebrossa, Sundsvallissa, Uumajassa ja Luulajassa on niin sanottuja POSOM-ryhmiä, jotka tarjoavat psyykkistä ja sosiaalista hoitoa. POSOM-ryhmien koostumus saattaa vaihdella, mutta usein niihin kuuluu sosiaalipalvelun, sairaanhoidon, poliisin, koulun ja vapaaehtoisjärjestöjen edustajia sekä pappi ja diakoni.

Rikosuhriviranomaisen verkkosivustolla on eri tukimuotoja ja apua tarjoavien tahojen yhteystiedot. Siellä on myös monikielinen esite ”Tiedote rikoksen uhreille”, joka sisältää tietoa 14 eri kielellä.

Tukea menehtyneen omaisille

Jos läheisesi kuolema on suoraa seurausta terrorismirikoksesta, sinulla on oikeus saada tukea välittömästi tapahtuman jälkeen ja niin kauan kuin se on tarpeen. Useat tahot tarjoavat suruapua ja käytännön apua. Näitä ovat esimerkiksi:

Lasten oikeudet yhteiskunnassa (Barnens Rätt i Samhället, Bris)

Lasten oikeudet yhteiskunnassa (Barnens Rätt i Samhället, Bris) -järjestöllä on aikuisten tukipuhelin, johon aikuiset voivat soittaa saadakseen tukea, tietoa ja neuvoja siitä, miten he voivat keskustella lasten kanssa. Bris vuxentelefon -tukipuhelimen numero on 077 – 150 50 50.

Omaisen opas (Efterlevandeguiden)

Omaisen opas (Efterlevandeguiden) sisältää neuvoja ja käytännöllistä tietoa, joista saattaa olla apua niille, joiden omainen on menehtynyt.

Ruotsin rikosuhripäivystys (Brottsofferjouren Sverige)

Ruotsin rikosuhripäivystys (Brottsofferjouren Sverige) antaa tukea useilla kielillä lähiomaisille päivystyspuhelimensa kautta numerossa 116 006.

Uskonnollisilla yhteisöillä

Uskonnollisilla yhteisöillä on paljon kokemusta ihmisten saattamisesta yhteen vaikeina hetkinä ja ihmisten kohtaamisesta surun ja kriisin keskellä. Ruotsin kirkko ja monet uskonnolliset yhteisöt voivat tarjota tukea surussa muun muassa keskustelujen ja sururyhmien kautta. Ruotsin kirkon verkkosivustolla on ympäri maan toimivien seurakuntien yhteystiedot ja uskonnollisten yhdyskuntien tukea tarjoavan viranomaisen (Myndigheten för stöd till trossamfund) verkkosivustolla on valtion tukea saavien Ruotsissa toimivien uskonnollisten yhteisöjen yhteystiedot.

Valtakunnallinen järjestö väkivallan kautta kuolleiden omaisille (Riksorganisationen för Anhöriga till Våldsdödade, RAV)

Valtakunnallinen järjestö väkivallan kautta kuolleiden omaisille (Riksorganisationen för Anhöriga till Våldsdödade, RAV) pyrkii työssään siihen, että yhteiskunta antaisi rikoksen seurauksena menehtyneiden omaisille parempaa tukea. RAV järjestää omaistapaamisia, joissa surevat voivat keskustella muissa samassa tilanteessa olevien kanssa.

Kriisitukikeskus voidaan perustaa terrorismirikoksina käsiteltävien tapahtumien jälkeen. Siellä työskentelevät voivat antaa tietoa ja tukea uhreille ja heidän omaisilleen, silminnäkijöille ja kuolleiden omaisille.