Terrorismirikoksen jälkeisiä reaktioita

Tämä kappale sisältää tietoa vaaratilanteiden jälkeisistä reaktioista. Reaktioihin vaikuttavat yksilölliset olosuhteet ja kokemukset, mutta reaktiot voivat olla seurausta myös itse tapahtumasta kuten sen laajuudesta ja siitä, onko henkilö itse ja muut joutuneet tapahtuman johdosta hengenvaaraan.

On normaalia ja luonnollista reagoida pelottaviin ja epämiellyttäviin tapahtumiin etenkin, kun olet kokenut olleesi hengenvaarassa. Ihmiset reagoivat monin eri tavoin. Olemme kaikki erilaisia ja jotkut reagoivat voimakkaasti ja toiset eivät. Mikään reaktio ei ole oikein tai väärin.

Vaikket olisi itse ollut tapahtumapaikalla tai sen läheisyydessä, tapahtuma voi tuntua pelottavalta etenkin, jos rikos tapahtui paikalla, jonka tunnet hyvin ja jossa käyt usein.

Monet ihmiset, jotka joutuvat terrorismirikoksen kaltaiseen vaaratilanteeseen eivät tiedä, mitä reaktioita tapahtuma saattaa synnyttää. Jos tiedät, miten ihmiset voivat reagoida vaaratilanteiden jälkeen, sinun saattaa olla helpompi käsitellä omia reaktioitasi tai lähipiirisi reaktioita tapahtuman jälkeen ja hyväksyä ne. Siksi on hyvä, että myös läheisesi kuten perheenjäsenesi, ystäväsi ja työkaverisi voivat tutustua näihin tietoihin voidakseen tukea sinua oikealla tavalla.

Kaikki vaaratilanteisiin joutuneet ihmiset eivät kärsi negatiivisista seurauksista, eivätkä traumatisoidu. Monet vaaratilanteisiin joutuneet ihmiset kykenevät käsittelemään tilannetta itse läheistensä avulla, eikä heille kehity stressistä aiheutuvia häiriöitä tai sairauksia. Kaikki eivät tarvitse tai halua ammattiapua, mutta on tärkeää tietää, että mahdollisuus saada apua on olemassa.

Esimerkkejä reaktioista

Terrorismirikoksen kaltainen vaaratilanne voi laukaista akuutin stressireaktion. Se saattaa aiheuttaa äärimmäistä fyysistä tai henkistä rasitusta, mutta useimmiten reaktio on normaali ja ohimenevä. Se esiintyy usein lähellä traumaa ja sille on ominaista muuttunut todellisuudentaju. Toisinaan tunnetta kuvaillaan sisäiseksi tyhjyydeksi tai emotionaaliseksi turtumiseksi. Tämä tunne lievittyy yleensä parin päivän sisään.

Akuuttiin stressireaktioon usein liittyviä fyysisiä oireita ovat:

 • sydämentykytys
 • kohonnut verenpaine
 • hikoilu
 • tärinä
 • pahoinvointi
 • niskan tai selän jännitys
 • vatsa- ja suolistovaivat.

Jotkin ihmiset saattavat reagoida hyvin voimakkaasti esimerkiksi itkemällä tai ilmaisemalla pelkoa ja kiukkua, kun taas toiset saattavat vaikuttaa rauhallisilta.

Joitakin esimerkkejä psyykkisistä reaktioista ovat

 • sekavuus
 • kyvyttömyys muistaa tapahtunutta
 • turhautuneisuus
 • hämmennys
 • masennus tai alakuloisuus
 • motivaation puute
 • haluttomuus olla julkisilla paikoilla ja varauksellinen suhtautuminen muita ihmisiä kohtaan.

Jotkut saattavat kokea vaikeaksi sen, että he ovat itse selviytyneet, kun toiset eivät ole. Se saattaa aiheuttaa syyllisyydentunnetta ja vaikeuttaa selviytymisestä iloitsemista. Se voi synnyttää sellaisia ajatuksia kuin: Mitä olisi tapahtunut, jos olisin puuttunut asiaan tai toiminut toisin? Muista, että sinun ei uhrina pidä kantaa vastuuta tapahtuneesta.

Terrori-iskun jälkeiset reaktiot voivat olla eri syistä voimakkaita ja pitkäkestoisia. Älä viivyttele ammattiavun hakemisessa. Voit ottaa yhteyttä omalääkäriisi, terveyskeskukseesi tai työterveyshuoltoon. Pyydä apua joltakin läheiseltäsi, jos tuntuu vaikealta ottaa itse yhteyttä hoitoa ja tukea antaviin tahoihin.

Mitä voit tehdä voidaksesi paremmin?

Se, kuinka kauan vaaratilanteen kuten terrorismirikoksen käsittely kestää, on hyvin yksilöllistä. Omat tarpeesi ohjaavat sitä, mitä tarvitaan, jotta voit käsitellä tapahtumaa ja voida paremmin.

On olemassa asioita, joita voit tehdä helpottaaksesi asian käsittelyä.

 • Liikunta on hyvä tapa lievittää stressiä.
 • Monille saattaa olla avuksi palata mahdollisimman nopeasti takaisin töihin, mutta muista, että sinun kannattaa asettaa vähemmän vaatimuksia itsellesi ja työkyvyllesi jonkin aikaa.
 • Tapahtumaa koskevien muistojen ja ajatusten ylös kirjaaminen voi olla hyödyllistä.

Puhu tapahtuneesta muiden kanssa

Monien mielestä tuntuu hyvältä keskustella sellaisten ihmisten kanssa, joiden seurassa heillä on turvallinen olo. Nämä voivat olla ystäviä, perheenjäseniä, työtovereita tai muita lähipiiriin kuuluvia tärkeitä henkilöitä. Kokemuksesta voi olla erityisen hyvä keskustella muiden tapahtumassa olleiden kanssa. Se voi vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja olo voi parantua, kun henkilö kokee tulleensa ymmärretyksi. Tapahtumien kulun läpikäyminen voi myös antaa sinulle paremman käsityksen tapahtuneesta. Se saattaa pitää myös sellaiset häiritsevät muistikuvat loitolla, joista olisit muutoin kärsinyt.

Saattaa tuntua epämiellyttävältä ajatella tapahtumapaikkaa tai palata sinne, mutta se voi olla hyödyllistä ja se kannattaa tehdä yhdessä sellaisten ihmisten kanssa, joiden seurassa sinulla on turvallinen olo. Se voi olla tapa käsitellä tapahtumaa ja päästä sen yli. Myös muistotilaisuudet voivat auttaa käsittelemään tapahtunutta.

Tukholman alueen alueellinen kriisi- ja katastrofipsykologian tietokeskus (Regionalt kunskapscentrum kris och katastrofpsykologi) voi antaa tietoa vaaratilanteeseen joutuneille.