Tre personer har ett projektmöte.

Sök projektmedel

Brottsoffermyndigheten finansierar forskning och brottsofferinriktade projekt med hjälp av medel från Brottsofferfonden. Det går att ansöka om medel två gånger per år, senast den 1 april och senast den 1 oktober.

Forskare, civilsamhällets organisationer, offentliga och privata verksamheter kan söka medel från Brottsofferfonden. Syftet med projekten ska vara att öka kunskapen om brottsoffer eller att ge bättre bemötande och stöd till brottsoffer.

Enligt Brottsoffermyndighetens regleringsbrev för 2024 ska verksamheter och projekt som syftar till att förbättra stödet för brottsoffer utsatta för grov organiserad brottslighet eller gängkriminalitet prioriteras vid fördelning av medel.

Projektkatalog och idéer till projekt

Brottsoffermyndighetens projektkatalog för brottsofferforskning samlar information om forskningsprojekt som fått finansiering av Brottsofferfonden. Information om projekt som har genomförts av organisationer inom civilsamhället finns på sidan Idéer till projekt för brottsofferinriktade projekt.