Saatat olla oikeutettu korvaukseen

Jos olet joutunut terrori-iskun uhriksi tai ollut iskun läheisyydessä, olet saattanut joutua rikoksen uhriksi. Siinä tapauksessa saatat olla oikeutettu korvaukseen niistä vahingoista, joita rikos on sinulle aiheuttanut.

Korvauksia on erilaisia. Saatat olla oikeutettu saamaan:

  • vahingonkorvausta rikoksentekijältä
  • vakuutuskorvausta vakuutusyhtiöltä
  • rikosuhriviranomaisen maksamaa rikosvahinkokorvausta.

Vahingonkorvaus

Kun rikoksentekijöitä on yksi tai useita, voidaan nostaa syyte ja rikoksen uhri voi vaatia vahingonkorvausta tuomioistuimessa. Vahingonkorvaus on korvaus, jota rikoksentekijä maksaa uhrille niistä vahingoista, joita rikos on aiheuttanut. Jos haluat vahingonkorvausta, sinun tulee mainita asiasta poliisille, kun sinua kuulustellaan tapahtuman johdosta. Oikeudenkäynnin aikana on hyvä mainita mahdollisimman aikaisin, että haluat korvausta rikoksentekijältä.

Oikeusavustaja voi auttaa sinua hakemaan vahingonkorvausta. Jos sinulla ei ole oikeusavustajaa, syyttäjä auttaa sinua asiassa. Kun tuomioistuin on tehnyt vahingonkorvausta koskevan päätöksen, rikoksentekijä maksaa sinulle vahingonkorvausta. Kruununvoutiviranomainen (Kronofogden) voi auttaa sinua ilmaiseksi maksun perimisessä.

Vakuutuskorvaus

Jos rikoksentekijä on menehtynyt rikoksen yhteydessä tai häntä ei voida muista syistä tuomita rikoksesta, sinulla saattaa olla oikeus vakuutuskorvaukseen. Sinulla saattaa olla myös oikeus saada tietty korvaus vakuutusyhtiöltä, vaikka rikoksentekijä olisi maksanut sinulle vahingonkorvausta. Vakuutuksen ehdot määrittävät sen, mihin korvaukseen olet oikeutettu.

Ota yhteyttä vakuutusyhtiöösi/vakuutusyhtiöihisi selvittääksesi, miten sinun tapauksessasi toimitaan. Saatat kuulua vakuutuksen piiriin työsi tai asuinkumppanisi kautta. Jos rikos toteutettiin ajoneuvolla, korvausta voidaan maksaa henkilövahingosta ajoneuvon liikennevakuutuksesta, jos vakuutuksen ehdot sen sallivat.

Jos olet joutunut rikoksen uhriksi työaikana, voit saada korvausta henkilövahingosta työnantajasi vakuutuksesta AFA Försäkring -yhtiön kautta. Kuluttajien vakuutustoimisto (Konsumenternas Försäkringsbyrå) antaa puolueetonta neuvontaa vakuutusasioissa. Sinulla saattaa olla myös vakuutus ammattiliittosi kautta. Pyydä mieluusti apua joltakin läheiseltäsi selvittääksesi, minkä vakuutusten piiriin kuulut.

Rikosvahinkokorvaus

Rikosvahinkokorvaus on valtion maksama korvaus. Voit saada rikosvahinkokorvausta, jos et voi saada täyttä korvausta vahingoistasi muilla tavoin eli vahingonkorvauksen tai vakuutuksen kautta. Ruotsin rikosvahinkokorvausta koskevan lainsäädännön mukaan terrorismirikokseen pätevät samat säännöt kuin muihin rikoksiin.

Rikosuhriviranomaisen verkkosivustolla on lisää tietoa rikoksista suoritettavista korvauksista. Siellä voit myös tehdä rikosvahinkokorvaushakemuksen. Lomakkeet ovat ruotsiksi ja englanniksi.

Jos sinulla on kysymyksiä oikeudestasi saada rikosvahinkokorvausta, voit soittaa Rikosuhriviranomaisen palvelunumeroon 090-70 82 00.