En kvinna föreläser för drygt tio personer.

Om oss

Brottsoffermyndigheten är Sveriges expertmyndighet för brottsofferfrågor. Myndigheten arbetar för att främja brottsoffers rättigheter och uppmärksamma deras behov och intressen.

Brottsoffermyndigheten inrättades den 1 juli 1994 och är placerad i Umeå. Myndigheten har rikstäckande ansvar för fyra områden:

Brottsskadeersättning – ersättning till brottsoffer

Brottsoffermyndigheten beslutar om och betalar ut brottsskadeersättning. Ersättningen kan brottsoffer få om en gärningsperson inte kan betala skadestånd och om brottsoffret inte har någon försäkring som täcker skadorna helt. Genom ersättningen bidrar myndigheten till upprättelse för brottsoffer.

Regress – återkrav mot gärningspersoner

I Brottsoffermyndighetens uppdrag ligger också att kräva tillbaka utbetald brottsskadeersättning av gärningspersoner. På så sätt kan gärningspersoner ta ansvar för de skador som de orsakat.

Brottsofferfonden – finansiering av brottsofferinriktad verksamhet

Brottsofferfonden finansierar projekt som ökar kunskapen om brottsoffer eller bidrar till att ge bättre bemötande och stöd till brottsoffer och vittnen. Forskare, ideella organisationer samt offentliga och privata verksamheter kan söka bidrag. Fonden byggs huvudsakligen upp av en särskild avgift som personer som dömts för ett brott som kan leda till svårare straff än penningböter betalar.

Kunskapscentrum – spridning av forskning och kunskap

För att bidra till att brottsoffer ska få ett bättre bemötande sprider Brottsoffermyndigheten aktivt forskning och annan kunskap om brottsofferfrågor. Myndigheten sprider kunskapen digitalt, via föreläsningar och genom tryckt informationsmaterial. Kunskapscentrum genomför också särskilda regeringsuppdrag.