Wsparcie i pomoc

W tym ustępie znajdziesz przykłady różnych rodzajów wsparcia udzielanego przez profesjonalne podmioty oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Ofiary ataków terrorystycznych mają prawo do wsparcia natychmiast po zdarzeniu i przez tak długi czas, jak jest to konieczne. Wszystkim osobom, które ucierpiały w wyniku poważnego zdarzenia, należy zaoferować interwencję kryzysową, która jest działaniem natychmiastowym, mającym na celu ograniczenie poważnych konsekwencji psychospołecznych, psychosomatycznych i społecznych oraz wzmocnienie zdolności człowieka do radzenia sobie w życiu.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap [Urząd Ochrony Społeczeństwa i Gotowości], MSB, jest odpowiedzialny za kwestie dotyczące gotowości w sytuacjach kryzysowych i koordynuje działania podmiotów, które mogą zapewnić wsparcie i informacje w sytuacji kryzysowej. Na portalu internetowym urzędu krisinformation.se mogą być publikowane informacje o otwarciu specjalnego centrum interwencji kryzysowej w celu zapewnienia wsparcia i opieki w związku z danym zdarzeniem. Dostępne są tam również informacje o innych rodzajach wsparcia oferowanego przez różne podmioty społeczeństwa obywatelskiego.

Wsparcie i pomoc

Oto kilka przykładów podmiotów, które mogą zapewnić opiekę i wsparcie:

Bris

Barnens rätt i samhället [Prawa dziecka w społeczeństwie], Bris, to organizacja wspierająca dzieci i młodzież. Osoby w wieku poniżej 18 lat mogą zadzwonić pod numer 116 111 i porozmawiać z kuratorem. Bris oferuje również profesjonalne wsparcie na kilka innych sposobów, na przykład przez pocztę elektroniczną i czat.

Czerwony Krzyż

Czerwony Krzyż [szw. Röda korset] oferuje interwencję kryzysową w związku z poważnymi zdarzeniami.

Dyżury dla ofiar przestępstw

Dyżury dla ofiar przestępstw zapewniają informacje i pomoc dla osób, które ucierpiały w wyniku przestępstwa, ich krewnych oraz świadków. Na portalu internetowym Brottsofferjouren Sverige [Dyżur dla Ofiar Przestępstw Szwecja] znajdziesz informacje na temat tego, do kogo można się zwrócić. Brottsofferjouren Sverige obsługuje również ogólnokrajową linię wsparcia dostępną pod numerem telefonu 116 006. Dzięki usłudze Wsparcie w Moim Języku [szw. Stöd på eget språk] można uzyskać pomoc w kilku różnych językach.

Jourhavande medmänniska [Dyżur Bliźniego]

Jourhavande medmänniska [Dyżur Bliźniego] to organizacja non-profit oferująca dyżur telefoniczny i czat dla osób, które potrzebują rozmowy.

Opieka społeczna

Opieka społeczna odpowiada za zapewnienie wsparcia i pomocy dla ofiar przemocy i ich najbliższych. Kontakt z opieką społeczną uzyskasz poprzez swój urząd gminy. Na portalu internetowym Szwedzkich Gmin i Regionów skr.se znajdziesz dane kontaktowe do wszystkich urzędów gminy w Szwecji.

Pracodawca

Pracodawca musi, na przykład przez zakładową służbę zdrowia, zaoferować interwencję kryzysową osobom, które zostały narażone na przestępstwo w pracy. Skontaktuj się ze swoim przełożonym lub pracownikiem działu kadr w celu uzyskania informacji, jakie zasady obowiązują w tym zakresie w Twoim miejscu pracy.

RFSL

RFSL posiada poradnię wspierającą dla osób HBTQI, które były narażone na groźby i przemoc.

Służba zdrowia i opieka zdrowotna

Służba zdrowia i opieka zdrowotna jest dostępna poprzez Twoja przychodnię lub oddział ratunkowy. Jeśli potrzebujesz opieki lekarskiej lub wsparcia, możesz również odwiedzić stronę 1177 Vårdguiden lub zadzwonić pod numer 1177 w celu uzyskania wytycznych.

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia mogą czasem obejmować pomoc w sytuacji kryzysowej. W takim wypadku nie musisz ponosić kosztów wsparcia we własnym zakresie. Sprawdź, co ma zastosowanie w przypadku Twojego ubezpieczyciela.

Związki wyznaniowe

Związki wyznaniowe mają duże doświadczenie w gromadzeniu ludzi w trudnych chwilach i udzielania wsparcia osobom w żałobie i sytuacjach kryzysowych. Szwedzki Kościół dysponuje telefonem SOS i oferuje również indywidualne rozmowy z księdzem lub diakonem. Na portalu internetowym Szwedzkiego Kościoła dostępne są dane kontaktowe do parafii na terenie całego kraju. Na portalu internetowym Myndigheten för stöd till trossamfund [Urząd ds. Wspierania Związków Wyznaniowych] dostępne są dane kontaktowe związków wyznaniowych w Szwecji otrzymujących dofinansowanie ze strony państwa.

Osoby znajdujące się w Twoim otoczeniu, krewni i przyjaciele, mogą pomóc Ci na różne sposoby. Jeśli porozmawiasz z kimś, z kim czujesz się bezpiecznie, łatwiej będzie poradzić sobie z tym, co wydają się trudne. Możesz potrzebować pomocy otoczenia w załatwieniu spraw praktycznych, jak np. opłacenie rachunków lub skontaktowanie się z urzędami, gdy czujesz, że jest to ponad Twoje siły.

Istnieją grupy pomocy psychicznej i socjalnej, tzw.  grupy POSOM; znajdują się one w Sztokholmie, Göteborgu, Malmö, Örebro, Sundsvall, Umeå i Luleå. Skład grup POSOM może być różny, ale najczęściej składają się one z przedstawicieli opieki społecznej, ochrony zdrowia, policji, szkoły i wolontariuszy, jak np. ksiądz lub diakon.

Na portalu internetowym Brottsoffermyndigheten znajdziesz dane kontaktowe dotyczące różnych form wsparcia i pomocy. Dostępna jest także wielojęzyczna broszura „Informacja dla Ofiar Przestępstw”, zawierająca informacje w 14 różnych językach.

 

Wsparcie dla krewnych osoby zmarłej

Jeśli jesteś osobą bliską osoby, której śmierć nastąpiła bezpośrednio w wyniku przestępstwa terrorystycznego, masz prawo do pomocy natychmiast po zdarzeniu i przez tak długi czas, jak jest to potrzebne. Istnieje wiele podmiotów oferujących wsparcie w żałobie oraz pomoc praktyczną, na przykład:

Barnens rätt i samhället [Prawa dziecka w społeczeństwie], Bris

Barnens rätt i samhället [Prawa dziecka w społeczeństwie], Bris, oferuje linię telefoniczną dla osób dorosłych, na którą można zadzwonić w celu uzyskania wsparcia, informacji i porad na temat tego, jak rozmawiać z dziećmi. Linia telefoniczna dla osób dorosłych Bris dostępna jest pod numerem telefonu 077 – 150 50 50.

Brottsofferjouren Sverige [Dyżur dla Ofiar Przestępstw Szwecja]

Brottsofferjouren Sverige [Dyżur dla Ofiar Przestępstw Szwecja] oferuje wsparcie w kilku językach dla osób bliskich ofiar poprzez swoją linię wsparcia pod numerem telefonu 116 006.

Efterlevandeguiden [Przewodnik dla osób, których bliska osoba zmarła]

Efterlevandeguiden [Przewodnik dla osób, których bliska osoba zmarła] zawiera porady i praktyczne informacje mogące pomóc bliskim krewnym osób zmarłych.

Riksorganisationen för Anhöriga till Våldsdödade [Krajowa organizacja krewnych osób zmarłych w wyniku przemocy], RAV

Riksorganisationen för Anhöriga till Våldsdödade [Krajowa organizacja krewnych osób zmarłych w wyniku przemocy], RAV, działa na rzecz zapewniania przez społeczeństwo lepszego wsparcia dla krewnych osób, które zginęły w wyniku przestępstwa. Organizacja ta organizuje spotkania krewnych dla osób w żałobie, podczas których osoby znajdujące się w żałobie mogą porozmawiać z innymi osobami znajdującymi się w podobnej sytuacji.

Związki wyznaniowe

Związki wyznaniowe mają duże doświadczenie w gromadzeniu ludzi w trudnych chwilach i udzielania wsparcia osobom w żałobie i sytuacjach kryzysowych. Szwedzki Kościół oraz wiele związków wyznaniowych może zaoferować wsparcie w żałobie, między innymi poprzez rozmowę i grupy przepracowania żałoby. Na portalu internetowym Szwedzkiego Kościoła dostępne są dane kontaktowe parafii na terenie całego kraju, a na portalu internetowym Myndigheten för stöd till trossamfund [Urząd ds. Wspierania Związków Wyznaniowych] dostępne są dane kontaktowe związków wyznaniowych w Szwecji otrzymujących dofinansowanie ze strony państwa.

Po zdarzeniach traktowanych jako przestępstwa terrorystyczne ustanawiane mogą być centra interwencji kryzysowej. Osoby tam pracujące mogą zapewnić informacje i wsparcie osobom poszkodowanym oraz ich bliskim, świadkom oraz osobom, których osoby bliskie zginęły w wyniku zdarzenia.