En tjej med mobiltelefon får stöd av två kompisar

Utsatt för brott

Om du har utsatts för ett brott står du troligen inför en ovan situation. På de här sidorna får du förhoppningsvis svar på många av dina frågor.

Här kan du få mer information om rättsprocessen från polisanmälan till vad som händer efter en eventuell dom. Du får också veta mer om dina rättigheter som brottsoffer och var du kan få stöd och skydd. Det finns också information om olika reaktioner efter ett brott.

Brottsoffermyndigheten har också tagit fram information om några särskilda brottstyper: sexualbrott, terroristbrott och om brott kopplade till hot och hat.

Om du är under 18 år, anhörig eller vittne finns också särskild information till dig.