Tiedoista

Monet tekijät kuten tiedon puuttuminen saattavat pahentaa seurauksia, joita terrorismirikos uhreille aiheuttaa.

Sivustolla brottsoffermyndigheten.se/terrorism olevat tiedot on tuotettu, koska terrorismirikosten uhreilla ja näiden rikosten uhreja auttavilla on oikeus saada selkeää tietoa. Tiedot perustuvat Rikosuhriviranomaisen hallitukselta saamaan toimeksiantoon, joka pohjautuu selvitykseen siitä, kykeneekö Ruotsi toimimaan terrorismidirektiivin rikosuhrimääräysten, Ds 2018:22 mukaisesti. Siinä esitettiin ehdotus siitä, että Rikosuhriviranomainen tarkastelisi ja kehittäisi terrorismin uhreille suunnattua tietoa.

Nämä tiedot kattavat yleiset tiedot siitä oikeudesta apuun, tukeen ja suojeluun, jota terrorismin uhreilla ja heidän perheenjäsenillään on terrorismidirektiivin mukaan.

Toimeksianto on toteutettu yhteistyössä useiden viranomaisten, organisaatioiden ja yritysten kanssa.