Dla osób, które zajmują się ofiarami terroryzmu

W przypadku przestępstw terrorystycznych ważną rolę do odegrania mają zarówno podmioty profesjonalne, jak i osoby z otoczenia ofiary, takie jak przyjaciele i rodzina. W tym ustępie znajdują się informacje na temat wsparcia ludzkiego i wsparcia psychospołecznego, jakiego osobom poszkodowanym w wyniku przestępstwa terrorystycznego udzielić mogą zarówno instytucje, jak i osoby prywatne.

Osoby będące świadkiem ataku terrorystycznego lub następstw ataku mogą być poważnie poszkodowane. Sposób traktowania osób, które przeżyły poważne zdarzenie, na przykład przestępstwo terrorystyczne, ma wpływ na ich zdolność do poradzenia sobie ze swoimi przeżyciami. Osoby zajmujące się osobami poszkodowanymi mogą przekazać im niezbędne informacje i pomóc w kwestiach praktycznych; mogą objąć je swoją troską, zapewnić im bezpieczeństwo i dać nadzieję.  W perspektywie długofalowej osoby zajmujące się osobami poszkodowanymi mogą wzmocnić ich pewność siebie i zaufanie do społeczeństwa. Dlatego też warto wiedzieć, co obejmuje podstawowe ludzkie wsparcie dla osób, które przeżyły poważne zdarzenie.

Osoby bliskie i krewni, personel medyczny oraz inne osoby w społeczeństwie zajmujące się ofiarami terroryzmu również mogą być pośrednio poszkodowane, na przykład w wyniku tego, co zobaczyły i usłyszały w związku z zamachem terrorystycznym.

Aktualne i pewne informacje

Po zamachu terrorystycznym uzyskanie pewnych i potwierdzonych informacji na temat tego, co się wydarzyło, może zająć sporo czasu. W sytuacji braku wystarczających informacji rodzą się różnego rodzaju pogłoski. Zwiększa to ryzyko rozpowszechniania nieprawdziwych informacji. Jako osoba bliska lub osoba zajmująca się poszkodowanym potrzebujesz aktualnych i pewnych informacji. Szukając i przyswajając sobie informacje na własną rękę zawsze zachowuj krytycyzm i upewnij się, że posiadane i rozpowszechniane przez Ciebie informacje pochodzą z pewnych źródeł. Takie informacje można uzyskać na portalu internetowym policji lub na portalu internetowym MSB krisinformation.se. Ogólnokrajowa infolinia 113 13 również jest dobrym źródłem informacji na temat większych wypadków i sytuacji kryzysowych. Także portal internetowy 1177 Vårdguiden może zapewnić wiarygodne informacje po przestępstwie terrorystycznym.

Na wczesnym etapie

Jeśli zajmujesz się poszkodowanymi na wczesnym etapie po zamachu, pamiętaj przede wszystkim o ich podstawowych potrzebach, takich jak bezpieczeństwo, opieka, ciepło, jedzenie i płyny. Postaraj się wyrobić sobie ogląd sytuacji i ustalić, jakie uwarunkowania występują w kwestii bezpieczeństwa i ochrony. Nie zostawiaj osoby, która niedawno przeżyła poważną sytuacje, samej. Jeśli to możliwe, wsparcia należy udzielić w spokojnym i ustronnym miejscu.

W przypadku zajmowania się osobą, która przeżyła poważną sytuacje, ważne jest, aby zachować spokój. Unikaj rozmowy o zdarzeniu na początkowym etapie, ale pozwól poszkodowanemu samemu opowiedzieć o tym, co się wydarzyło, kiedy będzie on tego chciał.

Poświęć czas na aktywne i uważne wysłuchanie tego, co poszkodowany chce opowiedzieć. Ważne jest, aby podchodzić do informacji przekazywanych przez poszkodowanego z powagą, aby czuł się on rozumiany.

Możesz wspomóc się zasadami podstawowego wsparcia psychologicznego i wsparcia w sytuacjach kryzysowych, które są następujące:

  • wspieraj poczucie bezpieczeństwa
  • wspieraj poczucie spokoju
  • wspieraj poczucie przynależności
  • wspieraj pewność siebie poszkodowanego i jego zaufanie do możliwości społeczeństwa
  • wspieraj uczucie nadziei.

Poczucie bezradności można uśmierzyć poprzez przekazywanie poszkodowanemu prawdziwych i jasnych informacji płynących z urzędów. Bądź szczery w zakresie tego, co wiesz, a czego nie wiesz. To, że osoba wspierająca mówi, czego nie wie, również jest informacją, ale staraj się w możliwie największym stopniu odpowiadać na stawiane pytania. Na wczesnym etapie przyswajanie informacji może być dla poszkodowanego trudne. Jeśli to możliwe, przekazuj mu informacje przy różnych okazjach i w różnych formach, na przykład ustnie i pisemnie.

Ważne jest, aby dokonać oceny potrzeb indywidualnych, aby móc ustalić potrzeby i stopień narażenia danej osoby oraz aby zapewnić indywidualnie dostosowane wsparcie.

Traktowanie osób poszkodowanych

Pomocą dla poszkodowanego może być wyręczenie go w kontaktach z urzędami lub firmami ubezpieczeniowymi. Dobrym rozwiązaniem będzie również pomoc poszkodowanemu w kontaktach z mediami i w śledzeniu informacji medialnych. Możesz również pomóc po prostu poprzez bycie obok poszkodowanego i słuchanie go. Czerwony Krzyż oferuje porady dla bliskich i przyjaciół osób poszkodowanych na temat tego, w jaki sposób mogą one pomóc w sytuacjach kryzysowych.

Ludzkie wsparcie, jakie osoby niezajmujące się zawodowo udzielaniem wsparcia mogą udzielić poszkodowanym, jest ważne, jednak nie zastąpi ono działań podejmowanych przez profesjonalistów. Możesz pomóc poszkodowanemu w nawiązaniu kontaktu na przykład ze służbą zdrowia i opieką zdrowotną, centrum wsparcia kryzysowego lub opieką społeczną, które sprawują nadrzędną odpowiedzialność za wsparcie ofiar przestępstw. Więcej na ten temat przeczytasz w ustępie pod nagłówkiem „Wsparcie i pomoc”.

Różne potrzeby

Ofiary terroryzmu mogą czuć się szczególnie narażone, ponieważ często stają się ofiarą przez przypadek w wyniku ataku kierowanego przeciwko społeczeństwu. Dlatego też trudno może im być zrozumieć i zaakceptować, że to właśnie one zostały poszkodowane.

Ofiary terroryzmu mogą czuć się szczególnie narażone, ponieważ często stają się ofiarą przez przypadek w wyniku ataku kierowanego przeciwko społeczeństwu. Dlatego też trudno może im być zrozumieć i zaakceptować, że to właśnie one zostały poszkodowane.

Pamiętaj, że niektóre osoby, które przeżyły zamach terrorystyczny lub które zostały przez taki zamach doświadczone, nie lubią być nazywane ofiarami, ponieważ nie identyfikują się one z ofiarami, ale z tymi, którzy przeżyli.

Ważne jest, aby uszanować różne reakcje ludzkie oraz różne potrzeby i doświadczenia poszkodowanych. Dzięki pokorze będziesz mógł zapewnić wsparcie w oparciu o uwarunkowania poszkodowanego i z poszanowaniem jego kontekstów kulturowych, społecznych, religijnych i innych.

Wiele osób, które przeżyły poważne zdarzenie, ma dużą potrzebę mówienia, ale nie jest tak w każdym przypadku. Dobrze, jeśli poszkodowany będzie miał poczucie, że rozmawianie o tym, co się wydarzyło, często jest czymś pozytywnym i że wielu ludzi może potrzebować pomocy w danej sytuacji. Uszanuj fakt, że osoba otrzymująca wsparcie nie może lub nie chce rozmawiać, ale powiedz jej, że Ty lub ktoś inny jesteście dostępni również później i że poszkodowany może otrzymać wsparcie, kiedy będzie tego potrzebował.

Dorośli w otoczeniu dziecka

W przypadku rodziców i innych osób dorosłych w otoczeniu dziecka ważne jest, aby postarać się uspokoić dziecko i zapewnić mu jak największe poczucie bezpieczeństwa. Ważne jest również, aby odpowiadać na pytania dziecka najlepiej, jak się potrafi i aby pomóc dziecku poradzić sobie ze swoimi uczuciami. Mów szczerze i w jasny sposób o tym, co wiesz, ale dostosuj informacje do poziomu rozwoju dziecka.

Dzieci, które przeżyły zamach terrorystyczny, muszą wiedzieć, że mogą czuć się źle, nawet jeśli nie doznały obrażeń fizycznych, i że również ich dzień codzienny może w związku z tym zdarzeniem wyglądać nieco inaczej przez jakiś czas.

Dobrze może być przeczytać razem z dzieckiem informacje zawarte w broszurze „Dla dzieci, które doświadczyły okropnego zdarzenia”. Broszura ta została opracowana przez Regionalne Centrum Wiedzy Psychologii Kryzysu i Katastrof, Region Sztokholm.

Oto kilka pytań, na które osoba dorosła powinna się przygotować: Co się stało? Gdzie jest moja mama (mój tata, moje rodzeństwo itp.)? Czy ktoś zginał? Dlaczego tak się stało? Co się stanie po tym zdarzeniu? Czy to się znowu wydarzy?

Dobrą radą dla osób dorosłych posiadających dzieci lub zajmujących się dziećmi, które zareagowały na zdarzenie, jest możliwie jak najszybszy powrót do codziennych, rutynowych czynności i zapewnienie możliwości przyjemnego spędzania czasu z dziećmi.

Porady na temat tego, jak dorośli powinni rozmawiać z dziećmi o trudnych zdarzeniach, dostępne są pod poniższymi łączami:

Dzieci mają prawa związane między innymi z bezpieczeństwem. Rzecznik Praw Dziecka to urząd, którego zadaniem jest działanie na rzecz praw dzieci i młodzieży i który może odpowiedzieć na pytania z tym związane.

Wsparcie dla osób udzielających pomocy poszkodowanym

Osoby pomagające osobom poszkodowanym w wyniku poważnego zdarzenia same mogą odczuwać emocjonalne reakcje. Warto może być otrzymać możliwość zastanowienia się nad swoimi reakcjami w związku z zajmowaniem się osobą znajdującą się w nagłej sytuacji kryzysowej, zarówno dla Twojego dobra, jak i dla zapewnienia dobrej opieki nad poszkodowanym. Nie wahaj się szukać pomocy i wsparcia w celu porozmawiania o swoich przeżyciach. Jeśli zajmujesz się osobami poszkodowanymi w ramach swojej pracy, w pierwszym rzędzie powinieneś zwrócić się do swojego pracodawcy. Możesz zwrócić się również do placówki opieki zdrowotnej, która może zaoferować wsparcie w ramach interwencji kryzysowej. Ze świadczeniodawcą świadczeń opieki zdrowotnej można skontaktować się, dzwoniąc pod numer 1177 lub odwiedzając portal internetowy 1177 Vårdguiden.

Twoja potrzeba wsparcia może zależeć na przykład od tego:

  • czy Twój bliski krewny, przyjaciel lub kolega z pracy również został poszkodowany
  • przez jak długi czas udzielasz wsparcia osobie znajdującej się w sytuacji kryzysowej
  • czy dane zdarzenie zyskało duży rozgłos w mediach
  • czy widziałeś lub słyszałeś coś, o czym trudno jest Ci zapomnieć
  • jakie są Twoje wcześniejsze doświadczenia i obecna sytuacja życiowa.

Unijne centrum wiedzy specjalistycznej dla ofiar terroryzmu

Komisja Europejska utworzyła unijne centrum wiedzy specjalistycznej dla ofiar terroryzmu, oferujące informacje dla urzędów i organizacji na temat wsparcia i praw w różnych krajach.