Ta kontakt

Det finns flera myndigheter och ideella organisationer som du kan vända dig till för information och stöd. Här hittar du kontaktuppgifter till olika verksamheter. Om läget är akut ska du ringa 112 för att få hjälp från polis eller ambulans.

Sök bland organisationer och myndigheter

Hela Sverige 23 träffar

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten handlägger ansökningar om brottsskadeersättning. Ta kontakt med myndigheten om du har frågor om ersättning efter att ha utsatts för brott.

Domstolsverket

Domstolsverket är en myndighet som fungerar som en serviceorganisation till domstolarna i landet. På deras webbplats kan du hitta kontaktuppgifter till din domstol.

Hälso- och sjukvården

Om du behöver vård kan du vända dig till din region. Nedan finner du en länk till Sveriges Kommuner och Regioners webbplats som har kontaktuppgifter till din region. Du kan också kontakta 1177 Vårdguiden.

Kriminalvården

Kriminalvården kan i vissa fall informera dig om sådant som rör en dömd gärningspersons vistelse på anstalt.

Kronofogden

Om en domstol har beslutat att du har rätt till skadestånd i ett brottmål kan du vända dig till Kronofogden för att få hjälp att få betalt från gärningspersonen.

Kvinnofridslinjen

Om du är utsatt för våld och hot kan du ringa till Kvinnofridslinjen som är en nationell stödtelefon som drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid. Även vänner och närstående är välkomna att ringa. Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen. Om du inte talar svenska eller engelska har Kvinnofridslinjen tillgång till tolk på de flesta språk som talas i Sverige.

Polismyndigheten

Polismyndigheten tar emot anmälningar om brott och utreder sedan de anmälda brotten. De kan också hänvisa dig vidare till andra verksamheter om du behöver någon att tala med om det du varit med om. Om du blir hotad och utsatt för våld kan polisen erbjuda dig skydd.

Skatteverket

Om du är utsatt för allvarliga hot kan du ansöka om skyddade personuppgifter hos Skatteverket.

Socialtjänsten

Socialtjänsten i varje kommun har ansvar för att ge brottsoffer och brottsoffers anhöriga hjälp och stöd. Nedan finner du en länk till Sveriges Kommuner och Regioners webbplats som har kontaktuppgifter till din kommun.

Stödlinjen för män

Om du är utsatt för hot och våld i en nära relation eller sexuella övergrepp och över 18 år kan du ringa till Stödlinjen för män, en nationell stödtelefon som drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid. Stödlinjen är öppen alla dagar klockan 7–21. Det är kostnadsfritt och går att ringa anonymt. Även närstående är välkomna att ringa.