Teckenspråk

Här finns information från Brottsoffermyndigheten på teckenspråk. I filmerna får du allmän information om utsatthet för brott, hur du anmäler brott och vilka möjligheter det finns till ersättning.

Introduktion om Brottsoffermyndigheten och utsatthet för brott

1:55

Ersättning vid brott

2:36

Brottsskadeersättning

5:27
Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten