Teckenspråk

Här finns information från Brottsoffermyndigheten på teckenspråk. I filmerna får du allmän information om utsatthet för brott, hur du anmäler brott och vilka möjligheter det finns till ersättning.

Introduktion om Brottsoffermyndigheten och utsatthet för brott

1:55

Ersättning vid brott

2:36

Brottsskadeersättning

5:27