En kvinna föreläser i en aula.

Kunskap

Brottsoffermyndigheten arbetar på flera olika sätt för att sprida kunskap som kan leda till att brottsoffer får bättre stöd och hjälp.

Delta i temadagar och utbildningar

Om du vill öka din kunskap kan du till exempel delta i Brottsoffermyndighetens utbildningar och temadagar. De är kostnadsfria och riktar sig i första hand till dig som möter brottsoffer i ditt arbete eller som ideellt aktiv. Vi erbjuder temadagar inom flera olika områden.

Brottsoffermyndigheten har också tagit fram några webbutbildningar. Just nu finns utbildningar och handledningar som vittnesstöd, lärare och förskolepersonal kan använda.

Se filmer

Brottsoffermyndigheten har tagit fram flera filmer som du kan se för att få bättre kunskap inom olika brottsofferfrågor. I filmerna intervjuas olika personer, till exempel forskare, yrkesverksamma från olika myndigheter och ideellt aktiva personer.

Hitta forskning

Genom Brottsofferfonden finansierar Brottsoffermyndigheten forskning och projekt. Forskningen finns samlad i en projektkatalog där du till exempel kan få reda på vilken forskning som finns inom ett visst område. Om du letar efter en föreläsare kan du få förslag på forskare.

Fler webbplatser för brottsoffer

Förutom den här webbplatsen har Brottsoffermyndigheten tagit fram andra webbplatser som riktar sig till brottsoffer.

Boka en föreläsare

Brottsoffermyndighetens medarbetare föreläser i olika sammanhang, bland annat om vår verksamhet och om ersättning vid brott. Om du är intresserad av att boka en föreläsare kan du kontakta oss.

Kontakta oss