Man pratar i telefon.

Att polisanmäla

Om du har blivit utsatt för något som kan vara ett brott bör du anmäla det till polisen så snart som möjligt.

Så här gör du en polisanmälan

  1. Du kan ringa till polisen på telefonnummer
    114 14. Om det är akut, till exempel om brottet fortfarande pågår eller om du blivit skadad och behöver hjälp direkt, ska du i stället ringa larmnumret 112. Du kan också göra en polisanmälan på en polisstation.
  2. Tala om vad du heter, vad du har för personnummer, vad som har hänt och när det hände. Försök berätta så detaljerat som möjligt om vad du minns från händelsen. Polisen vill ha dina kontaktuppgifter för att kunna kontakta dig under utredningen av brottet.
  3. Om du vill ha skadestånd kan du nämna det för polisen redan när du polisanmäler. Du kan också meddela beloppet senare. För att veta hur mycket du kan begära i skadestånd och vad du kan få skadestånd för, kontakta Brottsoffermyndighetens servicetelefon på 090–70 82 00.

Varför ska du göra en polisanmälan?

Det finns flera skäl att göra en polisanmälan. För många kan det ha en stor betydelse att gärningspersonen får ta ansvar för sina handlingar och inte kan utsätta fler för brott. En polisanmälan är också en förutsättning för att polisen ska kunna utreda om du har behov av skydd. Dessutom krävs en polisanmälan för att du ska kunna få ersättning.