هنگامی که اتفاق می افتد

اگر در محلی هستید که حادثه ای در آنجا در حال روی دادن است یا اتفاق افتاده است، در اسرع وقت منطقه را ترک کنید. اگر نمی توانید به گونه ای ایمن از آنجا خارج شوید سعی کنید خود را در مکانی امن در آنجا پنهان کنید به گونه ای که خطر کشف یا زخمی شدن برای شما نداشته باشد. صدای تلفن را بسته لرزیدن تلفن را از کار بیندازید. در آن مکان بمانید تا زمانی که خروج از آنجا برای شما امن شود. فقط زمانی به دیگران کمک کنید که خطری متوجه خودتان نشود. برای فیلمبرداری یا عکاسی به صحنه جرم نزدیک نشوید.

هشدار

اگر شما یا هر شخص دیگری به کمک نیاز دارید با شماره اضطراری 112 تماس بگیرید. برای جلوگیری از وارد آمدن فشار اضافه به شبکه از تلفن همراه خود استفاده نکنید ، مگر اینکه کاملاً مجبور شوید. فقط در صورتی که می توانید این کار را انجام دهید بدون اینکه خود را در معرض خطر قرار دهید تماس بگیرید. اگر پلیس ، امدادگران یا سایر پرسنل چراغ آبی در صحنه حضور دارند و هیچ کس در منطقه شما نیاز به مراقبت های اورژانسی ندارد ، نیازی به هشدار نیست. هنگام تماس با مرکز فوریت های پزشکی ، سعی کنید موقعیت خود را بیان کنید و آنچه را که در مورد حادثه یا عامل آن می دانید بگویید. تمام اطلاعات مربوط به وضعیت برای پرسنل اورژانس ارزشمند است. اگر از طریق اَپ 112 تماس بگیرید ، به طور خودکار موقعیت شما به SOS Alarm ارسال می شود.

با اقوام تماس بگیرید

شما که در صحنه حادثه بوده اید یا در مجاورت آن هستید باید با اقوام نزدیک و کارفرمای خود تماس بگیرید تا به آنها اطلاع دهید که سالمید.

گزارش به پلیس

در اسرع وقت حادثه را به پلیس گزارش دهید. اگر آن وضعیت هنوز جریان دارد با 112 تماس بگیرید اما در موارد کمتر فوری باید با 14 114 تماس بگیرید. شما لازم نیست که خود تعیین کنید که آیا جرمی بر شما واقع شده یا نه. اغلب برای اینکه بتوانید از حقوق خود استفاده کرده و از آن محافظت کنید گزارش به پلیس لازم است. مهم است که حتی اگر خودتان آسیب ندیده باشید با پلیس تماس بگیرید ، اما اگر به عنوان مثال در رابطه با یک جنایت شاهد چیزی بوده اید.

در سوئد و در صورت بروز حوادث پلیس مسئول ثبت بلایا است. اگر می خواهید یا در مورد یکی از اقوام یا آشنایان نزدیک خود که احتمالاً در محل حادثه بوده اطلاعاتی ارائه دهید ، با شماره تلفن 114 14 تماس بگیرید.

پلیس دارای کارکنان ویژه ای است که مسئول قربانیان جنایت و مسائل امنیت شخصی هستند. می توانید از یکی از اقوام نزدیک خود بخواهید که همراه شما آمده و در تهیه گزارش به پلیس کمک کند.

هنگام گزارش به پلیس باید اطلاعاتی در مورد حقوق خود دریافت کنید ، به عنوان مثال:

 • امکانات داشتن دستیار شاکی ، فردحامی ، ممنوعیت تماس ، مترجم شفاهی و مترجم کتبی
 • امکانات دریافت خسارت و خسارت ناشی از جرایم
 • اینکه در کجا می توانید پشتیبانی و کمک بگیرید
 • اینکه با چه کسی باید تماس بگیرید تا در مورد پرونده خود اطلاعات کسب کنید
 • نحوه رسیدگی به گزارش یا شکایت شما
 • امکان دریافت کمک هزینه برای شرکت در بازجویی های پلیس و دادگاه.

شما که می خواهید جرمی را گزارش کنید و با زبان آشنایی ندارید باید بتوانید به زبانی که می فهمید گزارش پلیس را تهیه کنید. در صورت تمایل ، باید بتوانید ترجمه رایگان تأییدیه کتبی گزارش از جرم خود را به زبانی که می فهمید دریافت کنید.

فرد رابط در دوره گذراندن مراحل قانونی مربوط به گزارش

اداره پلیس یک بازرس ویژه آموزش دیده به نام "افسر رابط خانواده FLO" دارد. آن شخص به عنوان رابطی بین پلیس و بستگان کسانی که به دلیل جرم درگذشته اند کار می کند. بازرس فرد رابط با نزدیکان در تمام مراحل قانونی است.

فرد حامی و دستیار شاکی

شما حق دارید یک فرد حامی را همراه خود برای بازجویی پلیس بیاورید. این می تواند احساس راحتی و ایمنی بیشتری در شما ایجاد کند. می توانید شخصی را که می شناسید انتخاب کنید. همچنین می توانید به اداره خدمات اجتماعی یا سازمانی که برای حمایت از قربانیان جرم کار می کند مراجعه کنید.

در صورت تخلفات جدی می توانید از یک دستیار شاکی استفاده کنید. او یک فرد آشنا به مسایل حقوقی است که در مراحل مختلف قانونی از منافع شما مراقبت خواهد کرد. دستیار شاکی باید به شما کمک و از شما حمایت کند به عنوان مثال با توضیح مراحل قانونی، توصیف آنچه در تحقیقات اتفاق می افتد و آنچه از شما به عنوان شاکی انتظار می رود. دستیار شاکی همچنین در بحث خسارت به شما کمک خواهد کرد. اگر یک وکیل یا حقوقدان ویژه ای را به عنوان دستیار شاکی خود می خواهید می توانید به پلیس بگویید.

مراقبت

اگر آسیب دیده اید ، باید به دنبال مراقبت های پزشکی باشید. این صرف نظر از اینکه جراحات جسمی باشد یا روحی ، باید اعمال شود. خوب است که خسارت را مستند کنید ، زیرا برای ارزیابی اینکه آیا شما حق جبران خسارت را دارید لازم است.

دریافت پشتیبانی در مرحله اضطراری مهم است ، اما ممکن است نیاز به پشتیبانی برای مدت زمان طولانی تری پس از رویداد نیز وجود داشته باشد. از مراجعه برای مراقبت های پزشکی دریغ نکنید حتی اگر مدتی از وقوع حادثه گذشته باشد. عواقب یک واقعه دشوار می تواند بدتر باشد اگر نیازهای روانشناختی احتمالی در نظر گرفته نشوند.

زودتر به شرکت های بیمه مراجعه کنید

در اسرع وقت به شرکت بیمه خود گزارش دهید که در حادثه ای که ممکن است یک جرم تروریستی باشد درگیر بوده اید. با گزارش سریع به شرکت بیمه می توانید از طریق بیمه به فرد حامی حرفه ای دسترسی پیدا کرده و کمکی را که برای مدیریت این حادثه لازم دارید دریافت کنید. گزارش دادن مهم است زیرا ممکن است هزینه های درمان شما زیر پوشش بیمه باشد.

اگر حادثه در ساعات کار یا در هنگام رفت و آمد به محل کار رخ داده باشد ، صدمات ناشی از حادثه نیز می تواند به بیمه کارفرمای شما یا به Trygghetsförsäkring för arbetsskada (TFA) گزارش شود ، که یک بیمه مربوط به قراردادهای دسته جمعی کاری است. اگر حادثه در هنگامی غیر از ساعات کار اتفاق افتاده باشد ، ممکن است استحقاق جبران خسارت از طریق بیمه خانه باشید. اگر احساس میکنید دادن گزارش کار دشواری است می توانید از یکی از بستگان نزدیک بخواهید که به شما کمک کند.

چک لیست

 • به پلیس گزارش دهید

 • صدمات وارد برخود را مستند کنید

 • جمع آوری مدارک و برگه های پرداخت هزینه ها

 • گزارش صدمات به شرکت بیمه

 • به پلیس بگویید که:

  • خواهان غرامت هستید
  • یک دستیار شاکی میخواهید.
 • در انتظار بمانید و ببینید که در تحقیقات مقدماتی چه میشود