Två ungdomar gör en polisanmälan.

Från polisanmälan till dom

Om du har utsatts för ett brott står du troligen inför en ovan situation. Under den här rubriken kan du hitta information om hur du polisanmäler ett brott, vad som händer under en förundersökning, hur en rättegång går till och vad som händer efter en dom.

Besök Brottsofferguiden

Brottsoffermyndigheten har också en webbplats som heter Brottsofferguiden. Där kan du som blivit utsatt för brott få en överblick över vad som kan vara aktuellt i den situation du är i nu.

Information
Vilket brott har du utsatts för?

Välj det brott som passar bäst in på din situation. Om du har anmält brottet kan du titta efter vad för brott som står i handlingarna från polisen.

Du måste välja ett brott
Hur gammal är du? *
Information
Hur gammal är du?

Ange om du är över eller under 18 år. Om du var under 18 år när brottet inträffade men är äldre nu, så välj alternativet att du är över 18 år.

Du måste ange din ålder
Information
Var i rättsprocessen befinner du dig?

Ange hur långt i rättsprocessen du har kommit.

Du måste välja steg i rättsprocessen