جنایات تروریستی و قربانیان تروریسم

در این بخش ، شما یاد خواهید گرفت که یک جنایت تروریستی چیست و چه چیزی می تواند قربانیان تروریسم را مشخص کند.

قربانیان تروریسم شامل افرادی است که مستقیماً تحت تأثیر قرار گرفته و اعضای خانواده فردی هستند که در نتیجه یک جنایت تروریستی جان خود را از دست داده است. اعضای خانواده قربانیان زنده مانده از جرم همچنین از خدمات حمایتی و اقدامات حفاظتی خاصی برخوردار هستند.

جرم تروریستی جرمی است که با هدف ایجاد رعب و وحشت در برابر جمعیت یا گروهی از مردم انجام شده است. برای اینکه یک عمل جرم تروریستی قلمداد شود ، باید بتواند آسیب جدی به عنوان مثال به یک کشور و بتواند فشار روحی شدیدی بر جامعه وارد کند.

قانون چه میگوید؟

ماده 2 قانون (2003:148) در مورد مجازات جرایم تروریستی

آن کسی برای جرم تروریستی محکوم میشود که اعمال خلافی را که در ماده 3 توضیح داده شده است انجام دهد بطوری که عمل او بتواند به یک کشور یا یک سازمان بین المللی آسیب جدی برساند و قصد عمل این باشد که برای

 1. ایجاد ترس جدی در یک جمعیت یا گروه جمعیتی؛
 2. ارگانهای عمومی یا یک سازمان بین المللی را ناعادلانه مجبور به اقدام یا خودداری از اقدام کند
 3. یا به طور جدی ساختارهای اساسی سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی و قانون اساسی یک کشور یا یک سازمان بین المللی را بی ثبات یا نابود کند.

جرایم تروریستی می تواند انواع مختلفی از جرایم مانند قتل ، تعرض ، آدم ربایی ، تخریب و تخریب عمومی باشد.

نیازهای ویژه

قربانیان جرم چندین نیاز مشترک دارند که شامل احترام ، امنیت ، محافظت ، اطلاعات و پشتیبانی می شوند. قربانیان جنایات تروریستی و بستگان آنها نیز ممکن است به دلیل خاص بودن جنایت ، نیازهای ویژه ای داشته باشند. این نیازها باید براساس شرایط هر فردی، در مورد بطور جداگانه ارزیابی شود.

از آنجا که قربانیان تروریسم غالباً به طور تصادفی گرفتار جرم میشوند، می توانند به ویژه احساس آسیب پذیری کنند و در درک و پردازش اینکه آنان تحت تأثیر جرم انجام شده قرار گرفته اند مشکل داشته باشند. این واقعیت که علاقه عمومی و رسانه ای به جنایات تروریستی بسیار زیاد است نیز می تواند شرایط را برای قربانیان به ویژه سخت تر کند. در برخی از کشورها اقدامات ویژه حفاظتی و حمایتی از قربانیان تروریسم انجام میشود.

اتحادیه اروپا یک کتابچه راهنمای قربانیان تروریسم دارد که در آن می توانید اطلاعات بیشتری درباره نیازهای قربانیان تروریسم و نحوه تأمین آنها بخوانید.

حقوق

همه قربانیان جرم حق دارند که با احترام با آنان برخورد شود. آنها همچنین حق دارند که با آنان برخوردی با ملاحظه، حرفه ای و بدون تبعیض که متناسب با فرد باشد صورت گیرد.

برخی از اساسی ترین حقوق قربانیان عبارتند از:

 • دریافت اطلاعات در مورد حقوق خود و آنچه در پرونده آنها اتفاق می افتد
 • فهمیدن و فهمیده شدن صرف نظر از زبان یا سایر شرایط
 • مجاز به شرکت در روند قانونی بودن
 • دریافت اشکال مختلفی از حمایت در طی مراحل قانونی و بعد از آن
 • امکان مطالبه خسارت از فرد مجرم
 • امکان دریافت غرامت از دولت
 • امکان مراجعه به مقامی مسئول در صورت رعایت نشدن یک حق.

در اتحادیه اروپا، حقوق قربانیان جرایم و قربانیان تروریسم در بخشنامه قربانیان جرایم brottsofferdirektivet و بخشنامه مربوط به تروریسم terrorismdirektivet گنجانده شده است. این حقوق در مورد کلیه قربانیان جرایم در اتحادیه اروپا بدون هیچ گونه تبعیض و حتی در صورت نبود امکان تعیین مجرمان اعمال می شود. این حقوق همچنین برای کسانی که در یک کشور دیگر اتحادیه اروپا قربانی جرم شده اند و سپس به یک کشور اتحادیه اروپا باز می گردند نیز اعمال می شود.

قربانیان تروریسم

قربانیان جنایات تروریستی از حقوق مشابه سایر قربانیان جرایم برخوردارند اما آنها حق دارند بلافاصله و تا زمانی که لازم باشد از حمایت و پشتیبانی برخوردار باشند.

حقوق آنها شامل موارد زیر است:

 • درمان پزشکی کافی
 • حمایت عاطفی و روانی، مانند حمایت در برابر شوک روحی و مشاوره درباره ضربات روحی، مطابق با سیستم مراقبت های بهداشتی و درمانی ملی هر کشور عضو
 • مشاوره و اطلاعات در مورد موضوعات حقوقی ، عملی یا مالی مرتبط
 • کمک برای درخواست جبران خسارت در کشوری که جرم اتفاق افتاده است
 • اقدامات حفاظتی برای قربانیان و اعضای خانواده آنها

طبق بخشنامه تروریسم کمک های ارائه شده باید رایگان باشد و به راحتی در دسترس قرار گیرد. این بدان معنی است که اگر نمی توانید هزینه های مراقبت های بهداشتی خود را از مجرم ، از طریق بیمه یا از کارفرمای خود دریافت کنید ، در نهایت می توانید از طریق غرامت خسارات ناشی از جرایم از سوی دولت غرامت دریافت کنید.

افرادی که به کار حکایت و پشتیبانی مشغولند بایستی وظیفه حفظ اسرار داشته و آنچه را که به آنان می گویید نبایستی با کسی درمیان بگذارند.

اطلاعات بیشتر در مورد حقوق

می توانید اطلاعات بیشتری در مورد حقوق در این وب سایت ها پیدا کنید:

برای قربانیان جنایت

برای کودکان و جوانان

برای افرادی که تنوع عملکردی دارند

برای افرادی که به دادگاه فراخوانده شده اند