Nyheter

Här publicerar vi artiklar och pressmeddelanden som ger dig information om det senaste från Brottsoffermyndigheten.

2024 2023 2022

2021

En person som ger stöd via en chatt, bakom personen sitter en affisch med texten "Utsatt för brott? Chatta med oss". Personen som får stöd sitter på en säng och chattar.

Drygt 32 miljoner till projekt om brottsofferfrågor

Över hundra projekt får dela på drygt 32 miljoner kronor när Brottsofferfonden fördelar bidrag efter 2021 års andra ansökningsomgång.
– Brottsoffer behöver få information om vilket stöd de kan få – oavsett vilka de är, var de bor eller vilka brott de varit utsatta för. Många av höstens projektbidrag går till organisationer som vill nå brottsutsatta i en rad olika miljöer och sammanhang, säger Anders Alenskär, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.

Brottsoffermyndigheten genomför en kampanj mot näthat

Brottsoffermyndigheten startar i dag en informationskampanj mot näthat. Med kampanjen vill myndigheten uppmärksamma näthat i det demokratiska samtalet och bidra till att stödja personer som utsätts för näthat.

Anders Alenskär är Brottsoffermyndighetens nya generaldirektör

Den 1 november 2021 tillträdde Anders Alenskär som ny generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.

Högre ersättning till barn som utsatts för upprepad brottslighet av närstående

Brottsoffermyndigheten har beslutat att höja ersättningsnivåerna för kränkning vid grov fridskränkning mot barn. Det är en vidareutveckling av den praxis som fastställdes i april 2021 när nivån för grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning mot nuvarande eller tidigare partner höjdes.

Tre nya regeringsuppdrag till Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten har fått tre nya regeringsuppdrag. Uppdragen handlar om att fortsatt informera om sexualbrottslagstiftningen, att genomföra en informationsinsats mot näthat samt att följa upp funktionshinderspolitiken.
Två personer räknar pengar med hjälp av miniräknare.

Brottsoffermyndigheten har lanserat en ersättningsguide

Brottsoffermyndigheten har tagit fram en guide om brottsoffers möjligheter att få ersättning efter att ha utsatts för brott. Om du har några synpunkter på ersättningsguiden får du gärna höra av dig till oss.

Tre vinnare får pris i uppsatstävling

Årets tre vinnare i uppsatstävlingen Brottsoffer i fokus är korade. De tre uppsatserna handlar om ekonomiskt våld i nära relationer, tillförlitligheten i förskolebarns utsagor och skadestånd i gränsöverskridande brottmål.

Film om våld i ungas nära relationer

Få unga söker hjälp när de utsätts för våld i en nära relation och ungas berättelser om våldet tas inte alltid på lika stort allvar som när det gäller vuxnas nära relationer. Det berättar Carolina Överlien, professor i socialt arbete vid Stockholms universitet, om i en film som Brottsoffermyndigheten har tagit fram.

Effektiviserat EU-samarbete för information till offer för terrorism

Brottsoffermyndigheten har utsetts av regeringen att vara nationell kontaktpunkt för offer för terrorism. På myndighetens webbplats finns nu information på flera språk till både offer för terroristbrott och de som möter utsatta personer.

Utredning föreslår höjd ersättning till brottsoffer

Förslagen har nu presenterats från den utredning som haft uppdraget att se över brottsoffers rätt till skadestånd och möjligheter till ersättning. Utredningen föreslår i flera fall fördubblingar i ersättningsnivåerna för kränkning med anledning av brott.

Nio miljoner till projekt om brottsofferfrågor

Brottsofferfonden delar i vår ut nio miljoner kronor till projekt om brottsofferfrågor.

– Flera projekt handlar om att organisationer vill nå ut med information till brottsoffer om det stöd som de kan lämna. Det är angeläget att nå ut med information till brottsoffer i många olika sammanhang, inte minst digitalt, säger Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.
Man sitter framför en dator på ett kontor.

Brottsoffermyndigheten har en ny webbplats

Brottsoffermyndigheten har tagit fram en ny webbplats. Vi har förbättrat innehåll och funktioner för att göra den mer tillgänglig för våra besökare. Om har några synpunkter du vill förmedla får du gärna höra av dig till oss.
Ett litet barn håller en polis i händerna.

Nytt barnfridsbrott kan ge fler barn rätt till ersättning

Den 1 juli 2021 införs ett särskilt barnfridsbrott som innebär att det blir straffbart att utsätta ett barn för att bevittna brott i en nära relation. Det ger en möjlighet för fler utsatta barn att få ersättning via skadestånd eller brottsskadeersättning.

Vanligt med våld i ungas kärleksrelationer

Mer än hälften av unga i åldern 15–19 år har varit utsatta för våld i den egna kärleksrelationen. Det visar en avhandling av Sibel Korkmaz, Stockholms universitet, som finansierats av Brottsofferfonden.

Oidentifierade offer för terrorism riskerar att gå miste om ersättning

Oidentifierade brottsoffer vid terrorattentatet på Drottninggatan 2017 riskerar att gå miste om möjligheten till brottsskadeersättning. Den 28 juni 2021 är sista ansökningsdag.
Man framför dator med handen mot huvudet.

Näthat leder till omfattande självcensur

Mer än hälften av svenskarna har känt sig kränkta av sådant som andra skriver om dem på nätet. Det leder till omfattande självcensur. Särskilt utsatta är unga och personer med utländsk bakgrund. Det visar en ny undersökning av Brottsoffermyndigheten i samarbete med forskare vid Lunds universitet och Högskolan i Halmstad.

Högre ersättning till kvinnor utsatta för upprepat våld i nära relation

Brottsoffermyndigheten har beslutat att höja ersättningsnivåerna för kränkning vid kvinnofridsbrott. Det är framför allt den skärpta synen på brottsligheten som är anledningen till höjningen.

Många brottsoffer vill kommunicera digitalt

Brottsoffer som ansöker om brottsskadeersättning kan numera kommunicera digitalt med Brottsoffermyndigheten. Det digitala alternativet används av över hälften av de som ansöker om ersättning, konstaterar myndigheten i ett nyligen redovisat regeringsuppdrag om bättre digitalt bemötande av brottsoffer.
En illustration från boken Liten. En större figur som håller två mindre figurer i handen.

Förskolor i Dalarna känner sig säkrare att anmäla

Mora och Orsa kommun har utbildat förskolepersonal med hjälp av Brottsoffermyndighetens handledning Liten och trygg. Nu har projektet utvärderats med hjälp av medel från Brottsförebyggande rådet. Resultaten visar bland annat att personalen känner större säkerhet att göra en orosanmälan till socialtjänsten.

Tre nya regeringsuppdrag 2021

Brottsoffermyndigheten ska genomföra tre nya regeringsuppdrag. I ett uppdrag ska myndigheten ta fram en ersättningsguide till brottsoffer. Ett annat handlar om hur myndigheten tillämpar barnkonventionen. Det tredje uppdraget är inriktat på att informera om den nya lagstiftningen mot hedersrelaterad brottslighet.

Så har Google Analytics använts på Brottsoffermyndighetens webbplatser

Brottsoffermyndigheten har använt analysverktyget Google Analytics för att samla in och sammanställa statistik. Nu har kopplingen till Google Analytics tagits bort på brottsoffermyndigheten.se.

Brottsoffermyndigheten lanserar en ny digital referatsamling

Brottsoffermyndighetens senaste referatsamling kommer nu i digitalt format. En nyhet är att det går att söka bland referat och nya beslut. Dessutom är det möjligt att skriva ut enskilda referat och spara länkar.

Ny utbildning för elever om frivilligt sex

Brottsoffermyndigheten lanserar en ny lärarhandledning och webbutbildning för att öka kunskapen i skolan om Sveriges sexualbrottslagstiftning. Frågan om hur samtycke och frivillighet kan ingå i undervisningen är aktuell. Förra veckan beslutade regeringen om läroplansändringar för kunskapsområdet sex och samlevnad.