Väntsal på en tingsrätt

Du som är vittnesstödssamordnare

De här sidorna riktar sig till dig som är vittnesstödssamordnare. Här finns information och material som kan vara till nytta för dig i ditt uppdrag som samordnare.

Håll dig uppdaterad

Ta gärna del av Brottsoffermyndighetens nyheter och arrangemang. Du kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Om ni ska byta vittnesstödssamordnare

Meddela gärna Brottsoffermyndighetens kontaktperson för vittnesstödsverksamheten om er organisation ska byta vittnesstödssamordnare så att myndigheten har uppdaterade kontaktuppgifter.

Kontaktperson för vittnesstödsverksamheten

Aistė Ornatavičiūtė

Brottsoffermyndighetens webbutbildning för blivande vittnesstöd

Brottsoffermyndigheten har i samarbete med Domstolsverket tagit fram en webbutbildning för blivande vittnesstöd. Utbildningen är på cirka tio timmar och innehåller all teoretisk information som vittnesstöd behöver för att arbeta som vittnesstöd.