Brottsoffermyndigheten genomför en kampanj mot näthat

Brottsoffermyndigheten startar i dag en informationskampanj mot näthat. Med kampanjen vill myndigheten uppmärksamma näthat i det demokratiska samtalet och bidra till att stödja personer som utsätts för näthat. Informationskampanjen genomförs i huvudsak digitala kanaler, till exempel genom annonser i olika sociala medier. Därutöver sker annonsering på skyltar utomhus och i kollektivtrafik i Stockholm, Göteborg och Malmö. Kampanjen länkar vidare till Brottsoffermyndighetens webbplats tystnainte.se. Webbplatsen innehåller bland annat information om vad som kan vara brottsligt, hur en polisanmälan går till och var det finns stöd och hjälp att få. Kampanjperioden pågår till den 22 december i år.

Länkar

För mer information, kontakta gärna:

Maria Königsson, projektledare
Telefon: 090–70 82 03

Om regeringsuppdraget

Hösten 2021 gav regeringen i uppdrag till Brottsoffermyndigheten att genomföra en informationsinsats mot näthat. Syftet med insatsen är att förebygga och motverka förekomsten av näthat i det demokratiska samtalet samt bidra till att stödja dem som riskerar att drabbas av näthat. Den kampanj som nu påbörjas är ett resultat av det nya uppdraget.

Kampanjen hänvisar till information på webbplatsen tystnainte.se, som lanserades 2019. Webbplatsen togs fram av Brottsoffermyndigheten inom ett tidigare regeringsuppdrag och den syftar till att stödja personer som deltar i samhällsdebatten som utsätts för eller riskerar att utsättas för hot och hat.