Två kvinnor vid en informationstavla på en tingsrätt

Vittnesstöd

Vittnesstöd är en ideellt verksam person som erbjuder stöd och hjälp till brottsoffer och vittnen i samband med rättegång. Brottsoffermyndigheten verkar tillsammans med Domstolsverket för att det ska finnas vittnesstöd vid alla tingsrätter och hovrätter i landet.

Brottsoffermyndigheten har det övergripande ansvaret för verksamheten. Det innebär att myndigheten ansvarar för att säkra kvaliteten, föra statistik och för att vittnesstöd utbildas och rekryteras.

Domstolsverket verkar för att det finns praktiska förutsättningar för att ge stödet. Det innebär bland annat att Domstolsverket informerar om kommande förhandlingar och erbjuder särskilda rum för målsägande, vittnen och vittnesstöd.

Lokala brottsofferjourer bedriver oftast verksamheten

Oftast är det lokala brottsofferjourer som bedriver verksamheten vid landets tingsrätter. Därför samverkar Brottsoffermyndigheten även med Brottsofferjouren Sverige som är de lokala brottsofferjourernas riksförbund. I vissa fall kan det vara en annan organisation inom civilsamhället än en lokal brottsofferjour som ansvarar för verksamheten.

Från Storbritannien till Växjö

År 1989 startade ett pilotprojekt med vittnesstöd i Storbritannien. Projektet föll väl ut och med Storbritannien som förebild inrättades en första vittnesstödsverksamhet i Växjö 1995 som finansierades av Brottsofferfonden.

Verksamheten i Växjö fungerade bra och fler verksamheter växte fram på flera orter. År 2001 konstaterade regeringen att vittnesstödsverksamheten har en viktig funktion och täcker ett behov hos många av domstolarnas besökare och borde inrättas vid samtliga tingsrätter och hovrätter. Därför fick Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket i regeringsuppdrag att delta i införandet av vittnesstödsverksamheten vid alla domstolar. Sedan dess verkar myndigheterna för att det ska finnas vittnesstöd vid alla tingsrätter och hovrätter i landet.

Brottsofferfonden är en viktig finansiär

Vittnesstödsverksamheten finansieras till stor del genom olika bidrag från Brottsofferfonden. Organisationer som bedriver vittnesstödsverksamhet kan till exempel ansöka om ett särskilt vittnesstödsbidrag. Brottsofferfonden lämnar också bidrag till samordningen av verksamheten vilket innefattar lönekostnader för en anställd person.

Ta kontakt

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten kan svara på frågor om vittnesstödsverksamheten. Myndigheten kan också hjälpa till med kontaktuppgifter till landets vittnesstödsverksamheter.

Kontaktperson för vittnesstödsverksamheten

Aistė Ornatavičiūtė

Brottsofferjouren Sverige och lokala brottsofferjourer

Brottsofferjouren Sverige har information om och kontaktuppgifter till de vittnesstödsverksamheter i landet som bedrivs av en lokal brottsofferjour.

Domstolar

Om du har frågor om vittnesstödsverksamheten vid en specifik domstol hittar du kontaktuppgifter via länken nedan.

Läs mer