(Illustration: Stina Wirsén

Förskolor i Dalarna känner sig säkrare att anmäla

Mora och Orsa kommun har utbildat förskolepersonal med hjälp av Brottsoffermyndighetens handledning Liten och trygg. Nu har projektet utvärderats med hjälp av medel från Brottsförebyggande rådet. Resultaten visar bland annat att personalen känner större säkerhet att göra en orosanmälan till socialtjänsten.

Varför har ni genomfört projektet?

Vi har påbörjat ett våldsförbyggande arbete i våra kommuner och tyckte att den kunskapshöjande delen av Liten och trygg skulle passa bra in i det arbetet. Vi ville också utvärdera insatsen för att se om den hade den effekt vi hoppades på. Resultaten kan även motivera andra kommuner som vi arbetar med att använda den kunskapshöjande delen till personalen, berättar Anna Jonsson, samordnare för våld i nära relation i Mora, Orsa, Älvdalen och Malung-Sälens kommuner.

Vilka resultat är ni mest nöjda med?

Vi är nöjda med de resultat som visar att de som deltagit i utbildningen skattar att deras kunskaper inom alla relevanta områden ökade tack vare utbildningen. Det gäller till exempel kunskaper om brott mot barn, konsekvenser och bemötande samt ökad säkerhet i en anmälningssituation.

Har du några tips och råd till andra som funderar på liknande projekt om Liten och trygg?

Att genomföra utbildningen gemensamt i stor grupp så att det inte blir bortprioriterat och se till så att personalen får möjlighet att diskutera dessa frågor med varandra. Sedan är det viktigt att arbetet är förankrat på ledningsnivå. En utmaning för oss har varit det fortsatta arbetet i förskolorna med de pedagogiska övningarna som finns på Liten och tryggs webbplats. Om det ska fungera så behövs en plan för det innan utbildningen startar. Det vore nog även bra att lägga in tid för att testa de olika övningarna efter att personalen genomgått den kunskapshöjande delen.

Kommer ni att fortsätta att arbeta med området på något sätt?

Vi kommer att fortsätta att ha löpande utbildningar för ny personal. Dessa utbildningstillfällen kommer även de som vill ha en uppdatering att kunna anmäla sig till. Vi planerar även att använda den kunskapshöjande delen på Barn- och fritidsprogrammet.