Internationella Brottsofferdagen

Den 22 februari är det den Internationella Brottsofferdagen. Sedan 2002 har Brottsoffermyndigheten i samarbete med ett antal ideella organisationer uppmärksammat dagen med ett arrangemang.

Arrangemanget äger rum varje år i samband med Internationella Brottsofferdagen och lockar en stor och blandad publik. Syftet med dagen är att belysa brottsoffrens situation och att sprida kunskap om de ideella organisationer som arbetar med och bland brottsoffer.

De organisationer som genomför temadagen tillsammans med Brottsoffermyndigheten är:

  • Barnens Rätt i Samhället, BRIS
  • Brottsofferjouren Sverige
  • ECPAT Sverige
  • RFSL:s brottsofferjour
  • Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks
  • Rädda Barnen
  • Unizon
  • Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade, RAV
  • UNICEF Sverige

Arrangemang på flera orter i Sverige

Internationella Brottsofferdagen uppmärksammas på flera orter i Sverige, framförallt av lokala brottsofferjourer. Bland annat anordnas föreläsningar, informationsinsatser och andra arrangemang.