Så har Google Analytics använts på Brottsoffermyndighetens webbplatser

Brottsoffermyndigheten har använt analysverktyget Google Analytics för att samla in och sammanställa statistik. Nu har kopplingen till Google Analytics tagits bort på brottsoffermyndigheten.se.

Med hjälp av Google Analytics har Brottsoffermyndigheten analyserat webbtrafik för att kunna utvärdera och förbättra webbplatsen för besökare.

Brottsoffermyndigheten har nu blivit uppmärksammad på att IP-adresser har skickats till Google Analytics trots att myndigheten i en informationstext skrivit att besökare på webbplatsen varit anonyma.

Kopplingarna till Google Analytics är borttagna på brottsoffermyndigheten.se och myndigheten har anmält händelsen till Integritetsskyddsmyndigheten.

Brottsoffermyndigheten beklagar de eventuella besvär detta kan ha inneburit för våra besökare.