Praktik för universitetsstudenter

Brottsoffermyndigheten försöker gärna ordna praktikplatser för universitetsstudenter. Praktikperioden bör helst omfatta mellan 10 och 20 veckor och placeringen är antingen vid Enheten för Brottsofferfonden och Kunskapscentrum, Brottsskadeenheten eller delad praktik vid båda enheterna.

Praktikens innehåll

Du som praktikant får introduktion och inblick i hela Brottsoffermyndighetens verksamhet. Arbetsuppgifterna motsvarar till stor del de arbetsuppgifter som en nyanställd handläggare har under sina första veckor. Du får se hur arbetet vid myndigheten går till och får en allmän introduktion till brottsofferområdet.

Det övergripande målet med praktiken är att ge inblick i samhällets insatser till stöd för brottsoffer samt i de ärenden som förekommer vid myndigheten, till exempel. ansökningar om brottsskadeersättning och ansökningar till Brottsofferfonden. Det sker framförallt genom att du ges möjlighet att delta i det praktiska arbetet.

Så här ansöker du om praktik

E-posta en intresseanmälan till oss. I din intresseanmälan bifogar du följande uppgifter:

  • Kort personligt brev.

  • CV med kontaktuppgifter.

  • Universitetsbetyg från avslutade kurser.

  • Önskemål om arbetsuppgifter.

  • Vilken tid praktiken omfattar.

Vi ser helst att du är ute i god tid med din intresseanmälan. Om vi kan ta emot dig som praktikant beror på dina önskemål och våra möjligheter att ta emot praktikanter hos oss vid det aktuella tillfället.

Skriv "Intresseanmälan praktik" i ämnesraden, och skicka intresseanmälan till: registrator@brottsoffermyndigheten.se