Arrangemang

Brottsoffermyndigheten anordnar varje år flera föreläsningar, seminarier och temadagar med olika brottsofferteman. Vissa föreläsningar och temadagar erbjuds på olika orter runt om i landet medan andra går att ta del av digitalt.

På den här sidan kan du läsa om vad som är aktuellt just nu.

Webbinarium om islamofobiska hatbrott

Torsdagen den 5 september 2024 webbsänder Brottsoffermyndigheten ett antal föreläsningar om hatbrott med islamofobiska motiv. Detta är en repris av delar av den temadag som myndigheten höll den 10 maj 2023.

Bland programpunkterna finns en föreläsning om hatbrott i en juridisk kontext och de utmanin...

Föreläsare
Granstrom Görel

Görel Granström, Umeå universitet

Om juridiken kring hatbrott, vad som kännetecknar hatbrott med islamofobiska motiv samt om...
Lisa Wallin 1 Foto Liselotte Van Der Meijs

Lisa Wallin, Brottsförebyggande rådet

Om Brottsförebyggande rådets rapport Islamofobiska hatbrott från 2021. Rapporten beskriver...
Närbild på en polisuniform

Martina Lindberg, Polismyndigheten

Hur går en polisutredning till, vad är bra att tänka på och varför är det viktigt att poli...
5 september 2024 Digitalt

Webbinarium om sambandet mellan gängkriminalitet och utsatthet för våld under uppväxten den 17 september 2024

Tisdagen den 17 september bjuder Brottsoffermyndigheten in till ett webbinarium om sambandet mellan gängkriminalitet och pojkar som upplevt eller utsatts för våld i nära relation under sin uppväxt. Webbinariet riktar sig till till dig som är yrkesverksam eller ideellt engagerad och möter brottsutsat...

Föreläsare
Dr.Jade Levell

Dr Jade Levell

Dr Jade Levell, Senior Lecturer in Social and Public Policy (Criminology and Gender Violen...
17 september 2024 Digitalt

Riva hinder den 10 oktober 2024

Välkommen till Riva hinder, en temadag om våld mot personer med funktionsnedsättning. Årets konferens riktar sig i första hand till dig som arbetar som ledare och vill stärka din kunskaper om våldsutsatthet bland personer med funktionsnedsättningar, offentliga aktörers ansvar när det gäller att före...

10 oktober 2024 Hotell Lappland, Lycksele

Utbildning för vittnesstödssamordnare 2024

Brottsoffermyndigheten anordnar sin årliga utbildning för landets vittnesstödssamordnare den 14-15 oktober 2024 i Stockholm.

14 - 15 oktober 2024