Arrangemang

Brottsoffermyndigheten anordnar varje år flera föreläsningar, seminarier och temadagar med olika brottsofferteman. Vissa föreläsningar och temadagar erbjuds på olika orter runt om i landet medan andra går att ta del av digitalt.

På den här sidan kan du läsa om vad som är aktuellt just nu.

Webbsänd presentation av kunskapsöversikten Näthat och demokratiskt deltagande

Brottsoffermyndigheten webbsänder en presentation av rapporten Nätat och demokratiskt deltagande – en forskningsöversikt. Rapporten presenteras av Oscar Björkenfeldt, doktorand i rättssociologi vid Lunds universitet. Medverkar under sändningen gör också Annika Öster, generaldirektör för Brottsofferm...

1 september 2021 Webbsändning

Webbsändning om hedersrelaterat våld och förtryck

Brottsoffermyndigheten webbsänder föreläsningar om hedersrelaterat våld och förtryck onsdagen den 8 september 2021.

Föreläsare
Minoo Alinia

Minoo Alinia

är docent och lektor i sociologi. I sin forskning har hon studerat olika aspekter av post-...
Logotyp för Origio, Stockholms län

Poya Ashna och Linn Jansson

Poya Ashna och Linn Jansson är kuratorer vid Origo som är Sveriges första myndighetsgemens...
8 september 2021 Webbsändning

Webbsändning om hot och hat i samhällsdebatten

Brottsoffermyndigheten webbsänder föreläsningar om hot och hat i samhällsdebatten onsdagen den 15 september 2021.

Föreläsare
Irena Pozar, journalist och chefredaktör för Veckorevyn

Irena Pozar

Irena Pozar är journalist och chefredaktör för VeckoRevyn. Hon har i flera år arbetat med ...
Ängla Eklund, jurist

Ängla Eklund

Ängla Eklund är ordförande för den ideella föreningen Institutet för Juridik och Internet ...
15 september 2021 Webbsändning

Våld i nära relation - forskning som ger praktisk nytta

Den 18 oktober anordnar Brottsoffermyndigheten en temadag där ny kunskap och nya perspektiv inom området våld i nära relation presenteras. Bland programpunkterna finns bland annat våld i ungas nära relationer, våld i syskonrelationer och mäns ekonomiska våld mot kvinnor i nära relationer.

18 oktober 2021 Folkets Hus Konferens, Barnahusgatan 12-14, Stockholm

Viktimologisk forskarkonferens 2021 i Stockholm

Den 19 oktober arrangerar Brottsoffermyndigheten en forskarkonferens i Stockholm. Konferensen är en mötesplats där forskare på lägst doktorandnivå kan presentera och ta del av forskning på brottsofferområdet.

19 oktober 2021 Stockholm

Utbildning för vittnesstödssamordnare 2021 i Stockholm

Brottsoffermyndigheten anordnar sin årliga utbildning för landets vittnesstödssamordnare den 23-24 november i Stockholm.

23 november 2021 Stockholm