Genomförda arrangemang

Brottsoffermyndigheten anordnar varje år flera föreläsningar och temadagar med olika brottsofferteman. Här kan du läsa om vilka arrangemang som vi har genomfört de senaste tre åren.

2022 2021 2020

2022

Utbildning för vittnesstödssamordnare 2022 i Stockholm

Brottsoffermyndigheten anordnar sin årliga utbildning för landets vittnesstödssamordnare den 15-16 september i Stockholm.

15 - 16 september 2022 Stockholm
Arrangemanget är fullsatt

Barn som bevittnat och utsatts för våld, 9 juni 2022

Den 9 juni 2022 anordnar Brottsoffermyndigheten en konferens i Stockholm om barn som bevittnat och utsatts för våld. Bland programpunkterna finns vad bevittnandet får för konsekvenser för barnen, domstolens och familjerättens ansvar, vad det innebär för brottsutsatta barn att vistas på skyddat boend...

Föreläsare

Ulf Axberg

Ulf Axberg är professor i familjeterapi och systemisk praxis på VID vitenskapelige høgskol...

Anna Kaldal

Anna Kaldal är professor i processrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet...

Fredrik Selin

Fredrik Selin är projektledare för Brottsoffermyndighetens projekt med att ta fram en webb...

Caroline Nilsson

Caroline Nilsson är medarbetare i Brottsoffermyndighetens projekt med att ta fram en webbu...

Några av föreläsarna 9 juni 2022 Kongresshallen A, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm
Arrangemanget är fullsatt

Webbsändning om hedersrelaterat våld och förtryck, 11 maj 2022

Brottsoffermyndigheten webbsänder föreläsningar om hedersrelaterat våld och förtryck onsdagen den 11 maj 2022.

Föreläsare
Minoo Alinia

Minoo Alinia

är docent och lektor i sociologi. I sin forskning har hon studerat olika aspekter av post-...

Logotyp för Origio, Stockholms län

Poya Ashna och Linn Jansson

Poya Ashna och Linn Jansson är kuratorer vid Origo som är Sveriges första myndighetsgemens...

11 maj 2022 Webbsändning
Arrangemanget är fullsatt

Ny möjlighet att se Internationella Brottsofferdagen 2022

Vad hände efter #metoo? Hur fungerar brottsutsattas minne? På Internationella Brottsofferdagen 2022 kan du ta del av ny svensk forskning på brottsofferområdet och fördjupa dina kunskaper om brottsoffers situation och rättigheter. Konferensen sänds digitalt, och sista anmälningsdag är den 19 april.

Föreläsare

Linnea Wegerstad

Linnea Wegerstad är lektor i straffrätt vid Lunds universitet. I sin föreläsning presenter...

Oscar Björkenfeldt

Oscar Björkenfeldt är doktorand i rättssociologi vid Lunds universitet. I sin presentation...

Pär Anders Granhag

Pär Anders Granhag är professor i psykologi vid Göteborgs universitet. I sin föreläsning u...

Bianca Kronlöf

Bianca Kronlöf är författare och skådespelare. I sin föreläsning pratar Bianca om vad vi h...

21 april 2022 Webbsändning

Webbinarium om utbildningsmaterialet Av fri vilja – om Sveriges sexualbrottslagstiftning, 15 mars 2022

Brottsoffermyndigheten sänder ett webbinarium om Av fri vilja – ett utbildningsmaterial om Sveriges sexualbrottslagstiftning. Under webbinariet får du som arbetar inom skola veta hur du kan använda utbildningen i din undervisning.

15 mars 2022 Webbsändning
Arrangemanget är fullsatt

Internationella Brottsofferdagen 2022

Vad hände efter #metoo? Hur fungerar brottsutsattas minne? På Internationella Brottsofferdagen den 22 februari kan du ta del av ny svensk forskning på brottsofferområdet och fördjupa dina kunskaper om brottsoffers situation och rättigheter. Konferensen sänds digitalt, och sista anmälningsdag är den ...

Föreläsare

Linnea Wegerstad

Linnea Wegerstad är lektor i straffrätt vid Lunds universitet. I sin föreläsning presenter...

Oscar Björkenfeldt

Oscar Björkenfeldt är doktorand i rättssociologi vid Lunds universitet. I sin presentation...

Pär Anders Granhag

Pär Anders Granhag är professor i psykologi vid Göteborgs universitet. I sin föreläsning u...

Bianca Kronlöf

Bianca Kronlöf är författare och skådespelare. I sin föreläsning pratar Bianca om vad vi h...

22 februari 2022 Webbsändning (ändrat från Norra Latin i Stockholm på grund av pandemin)