Genomförda arrangemang

Brottsoffermyndigheten anordnar varje år flera föreläsningar och temadagar med olika brottsofferteman. Här kan du läsa om vilka arrangemang som vi har genomfört de senaste tre åren.

2021 2020 2019

2021

Arrangemanget är fullsatt

Våld i nära relation – webbsändning om forskning med praktisk nytta

Den 18 oktober anordnar Brottsoffermyndigheten en webbsändning där ny kunskap och nya perspektiv inom området våld i nära relation presenteras. Bland programpunkterna finns bland annat våld i ungas nära relationer, våld i syskonrelationer och mäns ekonomiska våld mot kvinnor i nära relationer.

Föreläsare

Maria Eriksson

Maria Erikssons forskning är framförallt inriktad på vad olika former av ojämlikhet betyde...

Carolina Överlien

Carolina Överlien har forskat i många år om barn och unga i utsatta livssituationer, med s...

Zandra Kanakaris

Zandra Kanakaris är generalsekreterare för Stiftelsen 1000 Möjligheter som driver ungarela...

Kristina Svartz

Kristina Svartz är generaldirektör för Brottsförebyggande rådet.

Några av föreläsarna 18 oktober 2021 Webbsändning
Arrangemanget är fullsatt

Webbsändning om hot och hat i samhällsdebatten

Brottsoffermyndigheten webbsänder föreläsningar om hot och hat i samhällsdebatten onsdagen den 15 september 2021.

Föreläsare
Irena Pozar, journalist och chefredaktör för Veckorevyn

Irena Pozar

Irena Pozar är journalist och chefredaktör för VeckoRevyn. Hon har i flera år arbetat med ...

Ängla Eklund, jurist

Ängla Eklund

Ängla Eklund är ordförande för den ideella föreningen Institutet för Juridik och Internet ...

15 september 2021 Webbsändning
Arrangemanget är fullsatt

Webbsändning om hedersrelaterat våld och förtryck

Brottsoffermyndigheten webbsänder föreläsningar om hedersrelaterat våld och förtryck onsdagen den 8 september 2021.

Föreläsare
Minoo Alinia

Minoo Alinia

är docent och lektor i sociologi. I sin forskning har hon studerat olika aspekter av post-...

Logotyp för Origio, Stockholms län

Poya Ashna och Linn Jansson

Poya Ashna och Linn Jansson är kuratorer vid Origo som är Sveriges första myndighetsgemens...

8 september 2021 Webbsändning

Webbsänd presentation av kunskapsöversikten Näthat och demokratiskt deltagande

Brottsoffermyndigheten webbsänder en presentation av rapporten Nätat och demokratiskt deltagande – en forskningsöversikt. Rapporten presenteras av Oscar Björkenfeldt, doktorand i rättssociologi vid Lunds universitet. Medverkar under sändningen gör också Annika Öster, generaldirektör för Brottsofferm...

1 september 2021 Webbsändning

Webbsändning på Almedalsveckan om hot och hat mot unga i civilsamhället

Hot och hat mot civilsamhället och media är ett problem på alla nivåer i samhället. Förutom det lidande som orsakas för individen är det i förlängningen ett hot mot det fria ordet och vårt demokratiska samhälle. När blir hot och hat ett brott? Hur är situationen för unga? Vilket stöd finns att få?

6 juli 2021 Webbsändning