Genomförda arrangemang

Brottsoffermyndigheten anordnar varje år flera föreläsningar och temadagar med olika brottsofferteman. Här kan du läsa om vilka arrangemang som vi har genomfört de senaste tre åren.

2023 2022 2021

2023

Arrangemanget är fullsatt

Temadag om islamofobiska hatbrott

Den 10 maj 2023 direktsänder Brottsoffermyndigheten en temadag om hatbrott med islamofobiska motiv.

Bland programpunkterna finns polisens arbete mot islamofobiska hatbrott, brottstypens utbredning och konsekvenser, att möta personer utsatta för islamofobiska hatbrott samt rättsväsendets utmaningar...

Föreläsare

Görel Granström, Umeå universitet

Om juridiken kring hatbrott, vad som kännetecknar hatbrott med islamofobiska motiv samt om...

Lisa Wallin, Brottsförebyggande rådet

Om Brottsförebyggande rådets rapport Islamofobiska hatbrott från 2021. Rapporten beskriver...

Martina Lindberg, Polismyndigheten

Hur går en polisutredning till, vad är bra att tänka på och varför är det viktigt att poli...

Markus Haile, Brottsofferjouren Sverige

Om Brottsofferjourens erfarenheter av att möta personer utsatta för hatbrott och vilket st...

10 maj 2023 Digitalt

Brottsoffermyndigheten på Råd för framtiden 2023

Råd för framtiden är Brottsförebyggande rådets nationella konferens om lokalt brottsförebyggande arbete. Brottsoffermyndigheten deltar som utställare och i en parallell session om bedrägerier på internet.

29 - 30 mars 2023 Borås kongress

Webbinarium om utbildningsmaterialet Av fri vilja – om Sveriges sexualbrottslagstiftning, 22 mars 2023

Brottsoffermyndigheten repriserar webbinariet om Av fri vilja - ett utbildningsmaterial om Sveriges sexualbrottslagstiftning. Under webbinariet får du som arbetar inom skola veta hur du kan använda utbildningen i din undervisning.

22 mars 2023 Webbsändning

Informationsseminarium om Brottsofferfonden

Möter ni personer som har utsatts för brott i er verksamhet? Behöver ni nytt informationsmaterial, utbilda nya stödpersoner eller utveckla er brottsofferinriktade verksamhet? Då har ni möjlighet att söka projektmedel hos Brottsofferfonden. Vill ni veta mer om hur det går till att söka projektmedel, ...

7 mars 2023 Digitalt
Arrangemanget är fullsatt

Internationella Brottsofferdagen 2023

Bör psykiskt våld kriminaliseras? Hur vanligt är det att personer med funktionsnedsättning utsätts för våld? Vad har hänt på kvinnofridsområdet på senare tid och hur går vi vidare? På Internationella Brottsofferdagen den 22 februari kan du ta del av ny svensk forskning på brottsofferområdet och förd...

Föreläsare

Margareta Hydén

Margareta Hydén är professor i kriminologi vid Stockholms universitet och professor emerit...

Viveca Lång

Viveca Lång är hovrättsråd i Svea hovrätt. 2021 gav Regeringskansliet henne i uppdrag att ...

Jenny Samuelsson Kääntä

Jenny Samuelsson Kääntä är utredningssekreterare. 2021 gav Regeringskansliet Viveca Lång i...

Maria Melin

Maria Melin arbetar som projektledare med ansvar för våldsfrågor vid Myndigheten för delak...

22 februari 2023 Clarion Hotel Sign, Stockholm