Vår organisation

Brottsoffermyndigheten är en statlig myndighet under Justitiedepartementet. Myndigheten finns i Umeå och har cirka 60 anställda. Chef för Brottsoffermyndigheten är generaldirektör Annika Öster.  

Brottsoffermyndigheten är indelad i fem enheter:

  • Brottsskadeenheten

  • Ekonomi- och administrationsenheten

  • Enheten för Brottsofferfonden och kunskapscentrum

  • Personal- och serviceenheten

  • Regressenheten

Vid Brottsoffermyndigheten finns också Nämnden för brottsskadeersättning och Rådet för Brottsofferfonden. Ledamöterna i nämnden och rådet utses av regeringen.

Annika Öster

Generaldirektör
Telefon: 090-70 82 11
E-post: annika.oster@brottsoffermyndigheten.se