Vår organisation

Brottsoffermyndigheten är en statlig myndighet under Justitiedepartementet. Myndigheten finns i Umeå och har cirka 60 anställda. Chef för Brottsoffermyndigheten är generaldirektör Anders Alenskär.  

Brottsoffermyndigheten är indelad i fem enheter:

  • Brottsskadeenheten

  • Ekonomi- och administrationsenheten

  • Enheten för Brottsofferfonden och kunskapscentrum

  • Personal- och serviceenheten

  • Regressenheten

Vid Brottsoffermyndigheten finns också Nämnden för brottsskadeersättning och Rådet för Brottsofferfonden. Ledamöterna i nämnden och rådet utses av regeringen.

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten