Brottsoffermyndigheten lanserar en ny digital referatsamling

Brottsoffermyndighetens senaste referatsamling kommer nu i digitalt format. En nyhet är att det går att söka bland referat och nya beslut. Dessutom är det möjligt att skriva ut enskilda referat och spara länkar.

– Vår förhoppning är att den digitala referatsamlingen ska underlätta för ombud, domare, åklagare och andra yrkesverksamma jurister att hitta aktuella nivåer på kränkningsersättning, säger Åsa Lundmark, chef för brottsskadeenheten på Brottsoffermyndigheten.

Den digitala referatsamlingen innehåller liksom den tryckta versionen ny praxis, bland annat för olovlig identitetsanvändning, olaga integritetsintrång och grovt förtal.

Om Brottsoffermyndighetens referatsamling

Syftet med referatsamlingen är att belysa skadeståndsrättslig praxis om kränkningsersättning vid olika typer av brott. Gemensamt för de referat som finns med är att de ska kunna vara en utgångspunkt när nivåer för kränkningsersättning ska bestämmas. Referatsamlingen innehåller också information om brottsskadelagen och vilka möjligheter den som utsatts för brott har att få ekonomisk ersättning.

Beställ tryckta exemplar

Det går också att beställa den tryckta referatsamlingen via Norstedts Juridik.

Håll dig uppdaterad om nya referat

Ett enkelt sätt att hålla sig uppdaterad om nya, viktiga referat är att starta en prenumeration på Brottsoffermyndighetens nyhetsbrev.

För mer information, kontakta gärna:

Åsa Lundmark, chef för brottsskadeenheten, Brottsoffermyndigheten
Telefon: 090-70 82 60
E-post: asa.lundmark@brottsoffermyndigheten.se