Nyheter

Här publicerar vi artiklar och pressmeddelanden som ger dig information om det senaste från Brottsoffermyndigheten.

2024 2023 2022

2024

Sök medel från Brottsofferfonden senast den 1 april

Den 1 april 2024 är sista ansökningsdag för att söka projektmedel från Brottsofferfonden i vårens ansökningsomgång.

Ökat antal miljoner krävs in från gärningspersoner

Ett av Brottsoffermyndighetens huvuduppdrag är att betala ut brottskadeersättning till brottsoffer som inte kan få ersättning från annat håll. Myndigheten kräver sedan tillbaka beloppet från gärningspersonerna. Under 2023 ökade andelen inbetalda återkrav med 18 procent, vilket motsvarar cirka 9 miljoner kronor.

Toppnotering i antalet ansökningar om brottskadeersättning

Antalet ansökningar om statlig brottsskadeersättning har ökat de senaste åren. Under 2023 ökade antalet inkomna ansökningar med 20 procent jämfört med året innan. Ökningen tros bero på att frågor som rör brottsoffer fått större utrymme i media och att ersättningsnivåerna för kränkning höjdes den 1 juli 2022.

Stöd till kvinnor som utsatts för våld

Projektet Stella fick bidrag från Brottsoffermyndigheten för att stödja kvinnor som utsatts för våld i nära relationer att återetablera sig i samhället. Projektet drivs av Röda korset, Kvinnojouren och Centrum för våld och har gjort skillnad för många kvinnor och deras barn.

Nya uppdrag för Brottsoffermyndigheten

I de nya uppdragen från regeringen ingår bland annat att sprida information om hatbrott och brott på nätet. Myndigheten ska även ta fram och sprida information om barns rättigheter och våldsutsatthet samt genomföra utbildningsinsatser på området.