Ett litet barn håller en polis i händerna.

Nytt barnfridsbrott kan ge fler barn rätt till ersättning

Den 1 juli 2021 införs ett särskilt barnfridsbrott som innebär att det blir straffbart att utsätta ett barn för att bevittna brott i en nära relation. Det ger en möjlighet för fler utsatta barn att få ersättning via skadestånd eller brottsskadeersättning.

– Det här är ett viktigt erkännande av barn som bevittnar brott i nära relation och de allvarliga konsekvenser som brottet kan få för utsatta barn, säger Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.

I dag finns en särskild brottsskadeersättning

Mer än 200 000 barn i Sverige lever i hem där det förekommer olika former av våld. Barn som bevittnar brott i en nära relation anses med dagens lagstiftning inte vara direkt utsatta för brott. De har rätt till en särskild brottsskadeersättning men kan inte vara målsägande och har därmed inte heller rätt till skadestånd.

Kan leda till mer omfattande utredningar

Det är inte ovanligt i dag att Brottsoffermyndigheten meddelar avslag på den här typen av ansökningar eftersom det inte framgår av förundersökningen att det funnits barn som bevittnat gärningen.
– Vi bedömer att en kriminalisering kommer att leda till att polis och åklagare kommer att behöva genomföra mer omfattande utredningar. Det kan till exempel handla om att höra barnen som part i målet och samla in andra bevis. På så sätt kommer Brottsoffermyndigheten också att få ett bättre underlag för att bestämma brottsskadeersättning, säger Åsa Lundmark, chef för brottsskadeenheten på Brottsoffermyndigheten.

Kommer att få rätt till skadestånd

Barn som bevittnat brott mot närstående före den 1 juli 2021 har även fortsättningsvis möjlighet att söka den särskilda brottsskadeersättningen. För brott som ägt rum efter den 1 juli 2021 tas rätten till särskild brottsskadeersättning bort. Ett barn som utsätts för denna typ av brottslighet kommer i stället att ha rätt till skadestånd för såväl kränkning som psykisk personskada om barnet har fått en sådan. I de fall gärningspersonen inte kan betala skadeståndet och barnet inte kan få ut ersättning via försäkring kan de, liksom andra brottsoffer, ha rätt till statlig brottsskadeersättning.