Sök projektmedel

Vittnesstödsverksamheten finansieras huvudsakligen genom bidrag från Brottsofferfonden. Det finns olika typer av bidrag som verksamheter som bedriver vittnesstödsverksamhet kan söka. Ett särskilt bidrag som går att söka är vittnesstödsbidrag söks varje höst, senast den 1 oktober.

Det är också möjligt att söka projektmedel om verksamheten planerar att genomföra något utöver den ordinarie verksamheten. Det kan till exempel vara grundutbildning eller vidareutbildning för vittnesstöd, att marknadsföra verksamheten eller rekrytera nya vittnesstöd.

Brottsofferfonden ger också bidrag för att samordna verksamheten i form av lönekostnader för anställd personal.

Om ni har frågor om medel från Brottsofferfonden är ni välkomna att kontakta myndighetens kontaktperson för vittnesstödsverksamheten.

Kontaktperson för vittnesstödsverksamheten

Aistė Ornatavičiūtė

Idébank för brottsofferprojekt

På Brottsoffermyndighetens webbplats finns en idébank med projekt som har genomförts med medel från Brottsofferfonden. Där går det att få idéer på projekt, till exempel hur ni kan marknadsföra er vittnesstödsverksamhet.