Många brottsoffer vill kommunicera digitalt

Brottsoffer som ansöker om brottsskadeersättning kan numera kommunicera digitalt med Brottsoffermyndigheten. Det digitala alternativet används av över hälften av de som ansöker om ersättning, konstaterar myndigheten i ett nyligen redovisat regeringsuppdrag om bättre digitalt bemötande av brottsoffer.

– Syftet med projektet har varit att vi ska bli ännu mer tillgängliga och ge brottsoffer ett bättre digitalt bemötande. Förhoppningen är också att det på sikt ska kunna bidra till snabbare handläggning och därmed också kortare handläggningstider, säger Åsa Lundmark, chef för brottsskadeenheten på Brottsoffermyndigheten.

Började i juni 2020

Brottsoffermyndigheten började i juni 2020 skicka digital post via tjänsten Mina meddelanden till den som sökt brottsskadeersättning. I januari 2021 började myndigheten att använda tjänsten Mina sidor, som gör det möjligt att begära och få in handlingar digitalt. Naturligtvis finns fortfarande möjligheten att kommunicera med vanlig post.

– Över hälften av de som ansökt om brottsskadeersättning har valt att kommunicera digitalt med oss, enligt en undersökning vi gjort för perioden juni 2020 till januari 2021, säger Anna Sundén Larsson, jurist på brottsskadeenheten.

Uppskattad möjlighet

En utsatt brottsoffergrupp, kvinnor som utsatts för våld i nära relation, har uppskattat möjligheten att kunna kommunicera digitalt extra mycket. De som lever med skyddade personuppgifter, till exempel på ett skyddat boende, kan få sin post eftersänd via Skatteverket. Då kan det dröja längre tid innan posten når fram. Det är därför en stor fördel med digitala meddelanden som kan läsas omedelbart.

Läs mer

Om regeringsuppdraget

Brottsoffermyndigheten fick 2020 i uppdrag av regeringen att 2020 skicka digital post via tjänsten Mina meddelanden till brottsutsatta. Det skulle ske i den mån det bedömdes lämpligt med hänsyn till informationssäkerhet och den personliga integriteten. Myndigheten skulle också ta fram en digital tjänst för att komplettera ansökningar om brottsskadeersättning.